Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové plánování podnikové vize, cíle, strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové plánování podnikové vize, cíle, strategie."— Transkript prezentace:

1 Marketingové plánování podnikové vize, cíle, strategie

2 MAR plánování Základ marketingového systému řízení východiskem je dokonalá znalost prostředí podniku (mikro, makro, vnitřního) Na jeho základě podnik stanoví podnikové cíle, volí vhodné strategie

3 VýchodiskaNástroje řízeníMarketingový mix Marketingový výzkum Situační analýza Komplexní analýzy Marketingový plán: cíle plány strategi Realizace Kontrola Vnější okolí makroprostředí Vnější okolí makroprostředí Vnitropodnikový potenciál Vnitřní prostředí podniku Výrobková politika Cenová politika Distribuční politika Komunikační politika

4 Pojmy MSŘ Plán: je to cesta, kterou půjdu, abych dosáhla stanoveného cíle Cíl: je kam se chci dostat, čeho chci dosáhnout Strategie: způsob boje, jaké prostředky použijeme pro dosažení stanoveného cíle

5 I.

6 Vize (poslání) podniku podnik definuje, jakým způsobem se chce profilovat na trhu, jaké zákazníky a jaké potřeby bude uspokojovat, jak bude "bojovat" na trhu

7 Proč mít vizi Identifikuje zaměření podnikání firmy, dává jí smysl a směr. Stanovuje styl podnikatelského chování. Usnadňuje přeměnu podnikatelských záměrů do funkčního systému řízení podniku, vybudování systému strategický podnikatelský plán, zajišťuje jeho realizace a kontrolu. Vyváří základy pro rozhodování o rozdělení omezených podnikových zdrojů a pro jejich motivující užití.

8 Forma vyjádření vize obecně, jasně, krátce a výstižně Způsoby vyjádření: 2 způsoby vyjádření – 1. způsob orientace na výrobek – 2. způsob orientace na potřebu

9

10 úkol Zpracuj vize pro: – Výrobce zubní pasty – Výrobce tenisových míčů – Výrobce šperků – Výrobce zákusků – Agenturu na letní tábory

11 Cíle podniku Určuje konečný stav, kterého chce podnik ve zvoleném čase dosáhnout

12 Forma vyjádření cíle Konkrétní, přesný a podrobný Měřitelný Číselně vyjádřený Dosažitelný Motivující Podrobný Časově omezený

13 Dělení cílů Dle času krátkodobé= operativní střednědobé= taktické dlouhodobé= strategické Dle oblastí Výroba Ekonomika Marketing Personalistika

14 Cíle v oblasti Postavení podniku  dosažení určitého tržního podílu  zvýšení objemu odbytu  upevnění pozice na trhu  obsazení nových trhů Ekonomie  zvýšení zisku  zvýšení rentability obratu  zvýšení rentability kapitálu Financování  lepší návratnost (zhodnocení) úvěru  zvýšení likvidity  samofinancování  zlepšení struktury kapitálu Sociální  vyšší spokojenost zaměstnanců  zajištění rozvoje osobnosti  příspěvek na stravování, rekreaci, důchodové zabezpečení Tržní prestiže  zlepšení image podniku  zvýšení společenského vlivu  zvýšení politického vlivu (lobby)

15 Marketingové strategie je odvozené od starořeckého slova stratéga, což v překladu znamená umění vést válku způsob boje jaké prostředky použijeme pro dosažení stanoveného cíle

16 A.strategie minimálních nákladů B.strategie diferenciace produktu C.strategie tržní orientace D.konkurenční strategie

17 A. strategie minimálních nákladů minimalizace nákladů prodávat levněji než jeho konkurenti získat větší podíl na trhu vytvořené prostředky se investují do výroby Tuto strategii využívají podniky s výrobní podnikatelskou koncepcí. Využívá se u rozsáhlého (masového) trhu Není potřeba být marketingově dokonalý Riziko - jiný podnik dosáhne ještě nižších nákladů a tím ještě menší prodejní ceny

18 B. strategie diferenciace produktu snaží se dosáhnout dokonalého výkonu snaží se získat vůdčí postavení pomocí: – servisu – doplňkových služeb (rozvoz zdarma, infolinka zdarma, nabídkové katalogy) – jedinečnosti produktu (vysoká kvalita, funkční vlastnosti) ovlivňuje zákazníka reklamou, obalem, cenami, nebo způsobem distribuce Tuto strategii využívají zejména především střední a menší podniky zaměřené na výrobkovou strategii

19 C. strategie tržní orientace podnik se zaměřuje na jeden nebo více menších segmentů trhu nesnaží se získat vedoucí postavení na celém trhu má omezené zdroje v daném segmentu se stává specialista

20 D. konkurenční strategie řeší, jaké postavení na trhu vůči konkurenci chce zaujmout Hledá vlastní strategii nebo napodobuje strategii konkurenta Vedoucí podniky - bránit a posilovat vedoucí postavení Druzí na trhu - útok Ostatní podniky – napodobují přijetím obdobné strategie – odlišují se konkurenční výhodou – hledají tržní mezeru (najdou trh, který nikdo zatím nechtěl)

21 Realizace a kontrola Východiska Nástroje řízení Marketingový mix Marketingový výzkum Situační analýza Komplexní analýzy Marketingový výzkum Situační analýza Komplexní analýzy Marketingový plán: cíle plány strategie Marketingový plán: cíle plány strategie Realizace Kontrola Vnější okolí makroprostř edí Vnější prostředí mikroprostředí Vnitropodniko vý potenciál Vnitřní prostředí podniku Výrobková politika Cenová politika Distribuční politika Komunikační politika

22 Realizace a kontrola REALIZACE – Uskutečňování vytyčených cílů – Zajištění nutné zajistit potřebné finanční prostředky, lidské zdroje, technologie, kapacity KONTROLA – zpětná vazba – přijmutí opatření při zjištění odchylky

23 MAR oddělení Musí plnit následující úkoly: – zajistit fungující marketingový systém – zpracovat marketingové plány – realizovat marketingový mix – kontrolovat plnění marketingového plánu Funkce v organizační struktuře podniku – rovnocenná – vyšší – hlavní

24 Marketing – rovnocenná funkce Marketing – důležitější funkce Marketing – hlavní funkce

25 Práce v hodině Překresli organigram v kruhové podobě do liniového organigramu


Stáhnout ppt "Marketingové plánování podnikové vize, cíle, strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google