Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zjednodušení orientace na portálech veřejné správy Jaroslav Svoboda - Ministerstvo vnitra ČR Iva Zelenková - Ministerstvo informatiky ČR Konference ISSS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zjednodušení orientace na portálech veřejné správy Jaroslav Svoboda - Ministerstvo vnitra ČR Iva Zelenková - Ministerstvo informatiky ČR Konference ISSS,"— Transkript prezentace:

1 Zjednodušení orientace na portálech veřejné správy Jaroslav Svoboda - Ministerstvo vnitra ČR Iva Zelenková - Ministerstvo informatiky ČR Konference ISSS, 24. – 25. březen 2003, KC Aldis Hradec Králové

2 Veřejná správa jako služba občanům Co občan hledá na webových stránkách veřejné správy  na který úřad se má obrátit  kde se tento úřad nachází  kdy mají úřední hodiny, kdo jeho záležitost vyřizuje  co je potřeba mít s sebou (doklady, žádost, fotku, …)

3 Legislativní rámec  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací ve veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejněný veVěstníku ÚVIS č. 7/2001

4 Legislativní rámec  Usnesení vlády č. 1259/2002, které stanoví metodiku pro sjednocení analýzy veřejných služeb  Usnesení vlády č. 875/2000, které stanoví základní principy jednotného postupu  Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5 Zákon č. 106/1999 (1) Povinně zveřejňované informace (mimo jiné):  popis organizační struktury subjektu veřejné správy  místo a způsob, jak získat příslušné informace  postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů (2) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci (1) též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

6 Standard ISVS č. 7/2001  Povinně zveřejňované informace – tabulka s popisy  Osnova popisu postupu - orgánů veřejné správy při řešení životní situace občana  Obecná metodická doporučení k zajištění stálé aktuálnosti a správnosti zveřejňovaných informací

7 Povinně zveřejňované informace Příklady (vybráno ze 17 bodů):  3. Popis organizační struktury povinného subjektu  4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis a pro zaručený elektronický podpis, jiné možné spojení  5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti  6. Identifikační číslo organizace (IČO)  7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

8 Povinně zveřejňované informace č. Uvozovací text, poznámka k zobrazování 1. Oficiální název 2. Důvod a způsob založení 3. Organizační struktura 4. Kontaktní spojení 5. Případné platby můžete poukázat : 6. IČO 7. DIČ 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: 9. Žádosti o informace 10. Příjem žádostí a dalších podání 11. Opravné prostředky 12. Formuláře 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 14. Nejdůležitější předpisy 15. Sazebník úhrad za poskytování informací 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 17. Seznam organizací Povinně zveřejňované informace

9 Osnova popisu postupu – řešení životních situací Příklady (vybráno z 30 bodů): 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit 9. Kde, s kým, kdy můžete tuto životní situaci řešit 10. Jaké doklady musíte mít s sebou 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 12. Jaké jsou příslušné správní a jiné poplatky 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

10 Širší legislativní rámec  Zákon č. 101/1999 Sb., o ochraně osobních údajů  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS  Návrh Standardu ISVS 024/01.01 pro popis informačních zdrojů ve veřejné správě (DCMI)

11 Děkujeme za pozornost jsvoboda@mvcr.cz iva.zelenkova@micr.cz


Stáhnout ppt "Zjednodušení orientace na portálech veřejné správy Jaroslav Svoboda - Ministerstvo vnitra ČR Iva Zelenková - Ministerstvo informatiky ČR Konference ISSS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google