Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment v ČR Veřejné informační služby Standard ISVS J. Svoboda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment v ČR Veřejné informační služby Standard ISVS J. Svoboda."— Transkript prezentace:

1 eGovernment v ČR Veřejné informační služby Standard ISVS J. Svoboda

2 UT Chemnitz 21 October 2004 Úvod eGovernment Veřejné informační služby Standardy ISVS (metodiky) Projekty MV ČR Výsledky průzkumu veřejného minění Závěr

3 Úvod I. Informatizovaná demokracie (eGovernment) modernizace VS pomocí ICT –racionalizace VS pomocí ICT –vybrané služby dostupné 365/24 ( 7/24 ) strategické cíle informatizace –umožnit vyřízení většiny záležitostí veřejnosti z jednoho místa – nezastupitelná funkce např. knihoven ( KMVS - informační místo, aktualizační místo, integrovaný úřad ) –umožnit vyřízení vybraných záležitostí veřejnosti z libovolného místa (Internet, GSM, SMS, w@p...)

4 Úvod II. Státní informační politika – cesta k informační společnosti Akční plán realizace Státní informační politiky Koncepce budování ISVS – www.vlada.cz eGovernment  eEurope+2003 – www.emcis2004.hu  eEurope 2005 – europe.eu.int/infomation_society  Veřejná správa online – www.mvcr.cz/  Standardy ISVS – www.micr.czwww.micr.cz Portál veřejné správy – portal.gov.cz

5 Legislativa pro eGovernment Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dtto ŽP) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

6 eGovernment I. Definice OSN – Trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a veřejným sektorem, poskytováním levných a efektivních služeb, informací a znalostí. Praktická realizace toho nejlepšího, co musí veřejná správa nabídnout. (Google dává 404.000 odkazů na egovernment)

7 eGovernment II.

8 eGovernment III. Podpora veřejné správy –IS pro veřejnost pro podnikatele pro výkonné úředníky Call centra Kontaktní místa BackOffice => znalostní DB – rozdílné úrovně přístupu k informacím – potřeba řízení informací

9 eGovernment IV. eCommunities – občanská sdružení s ICT eAdoption – využívání ICT eInclusion – zahrnutí do užívání eSlužeb eExclusion – komunity bez přístupu k ICT Digital divide – digitální bariéry eProcurement – veřejná výběrová řízení

10 eGovernment V. podíl veřejnosti na rozhodování konzultace s veřejností transparentnost nakládání s veřejnými prostředky správa společenského systému

11 Veřejné služby Standardy veřejných služeb Informace pro občany – veřejné informační služby Hodnocení veřejných služeb – benchmarking

12 Veřejné informační služby Analýza informačních potřeb veřejnosti Číselníky, řízené slovníky – standardizace Projekty pro územní veřejnou správu IISSDE – integrovaný informační systém správních a dopravně-správních informací ePUSA – elektronický portál územních samospráv – www.epusa.cz Help Desk – databáze požadavků z veřejné správy KEVIS – krajský evidenční systém – www.kevis.cz MIVS – metainformační vyhledávací systém – (www.mivs.cz) RAMIS – regionální a městský informační systém – www.ramis.cz SDZA – správa datových zdrojů a agend – www.sdza.cz Vzdělávání a publikace

13 Standard ISVS I. Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Metodické pokyny pro OkÚ, Usnesení vlády ČR Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup, 012/01.02, Věstník ÚVIS, Ročník II, Praha 2001, Částka 7 z 1. 6. 2001

14 Standardy ISVS II. Standardy ISVS datových prvků – www.micr.cz Standard ISVS č. 7/2001 (012/01.02) – www.micr.cz–> Věstník 2001 Návrh Standardu ISVS pro popis informačních zdrojů veřejné správy (Dublin Core Metadata Initiative) – (024/01.01) – http://dublincore.org/

15 Standard ISVS – 012/01.02 Povinně zveřejňované informace (17 bodů) – ePUSA Osnova popisu postupů (30 bodů) – MIVS –Životní situace občanů –Tři úrovně zobrazení Obecná metodická doporučení k zajištění trvalé aktuálnosti a správnosti zveřejňova- ných informací

16 Přístup k Internetu

17 Frekvence kontaktu s úřady (měsíčně, několikrát ročně)

18 Zájem o informace úřadů

19 Elektronická komunikace s úřady

20

21

22 INTEROPERABILITY www.epusa.czwww.gov.cz

23

24

25 Metainformační vyhledávací systém Návrh podle standardu (DCMI) 024/01.01 pro popis informačních zdrojů VS Popis životní situace občanů (30 bodů) ve formátu XML (tříúrovňové zobrazení) Nástroje pro aktualizaci (robot) Nástroje pro vyhledávání – řízený slovník EU Eurovoc (jazyk EU)

26 Vytváření metadat pro MIVS db HTML formulář popis OFF line db XML ON line standalone aplikace robot termíny popis sběrný RSS soubor Portál VS ref. data

27 Východiska a principy řešení Heterogenní báze vlastních informačních zdrojů (dokumentů) orgánů VS na Internetu. Vytvoření a správa centrální databáze popisů informačních zdrojů určených pro veřejnost oExistence pravidel pro strukturovaný a standardizovaný popis informačních zdrojů (mezinárodní standard Dublin Core) oVyužívání standardních číselníků a řízených slovníků pro popis i vyhledávání dokumentů oSW podpora pro vytváření a zpracování popisů dokumentů Vytvoření SW nástrojů pro snadné vyhledání informačních zdrojů na základě jejich popisů (metainformační vyhledávací systém)

28 Realizace popisů ŽS  Efektivní způsob - tvorba ŽS v součinnosti s resortními institucemi  Neefektivní způsob - každá instituce veřejné správy bude tvořit ŽS samostatně  Statistické metody

29 Proč takový důraz na centrální popisy postupů Centrální popis postupu obeckraj Ostatní (např. kiosek atd.) Přínos bude ve sjednocení výkonu veřejné správy v území, dosažený lepším definováním procesů i transparentností výkonu VS, možností veřejné kontroly funkce úřadů včetně formulářů !

30 VIS Úřadu VIS úřadu VIS Úřadu Producenti informací Portál Distributoři informací Internet / IntranetKontaktní místa úřadů Informační centraInformační kiosky Příjemci informací Informace mimo VS Veřejné informační služby

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Závěry Analýzy stavu informační společnosti Zpracovávat životních situací ve veřejné správě (VS) Vzdělávání pracovníků VS o informatice a pro popis dokumentů VS Popularizace výsledků informatizace VS Znalostní management

40 Děkuji za pozornost Thanks for attention J. Svoboda jsvoboda@mvcr.cz


Stáhnout ppt "EGovernment v ČR Veřejné informační služby Standard ISVS J. Svoboda."

Podobné prezentace


Reklamy Google