Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registry veřejné správy Koncepce a legislativní zabezpečení Konference ISSS 2001 26.-27. března 2001 Hradec Králové Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registry veřejné správy Koncepce a legislativní zabezpečení Konference ISSS 2001 26.-27. března 2001 Hradec Králové Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné."— Transkript prezentace:

1 Registry veřejné správy Koncepce a legislativní zabezpečení Konference ISSS 2001 26.-27. března 2001 Hradec Králové Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné informační systémy e-mail: petrikovitse@uvis.cz

2 Obsah prezentace 1. Výchozí dokumenty 2. Koncepce registrů 3. Legislativní zabezpečení

3 1. Výchozí dokumenty (i) Státní informační politika (1999) Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (1999) Akční plán Státní informační politiky (květen 2000)

4 1. Výchozí dokumenty (ii) Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (září 2000) Informační strategie ÚVIS (únor 2001)

5 2. Koncepce registrů VS

6 Základní pojmy Informační systém - funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Obsahuje data a nástroje pro výkon informačních činností (zák. 365/2000 o ISVS) Registr - množina záznamů obsahujících identifikační data o existenci a relativně stálé data o kvalitativních vlastnostech reálně existujících prvků (objektů) dané třídy, jejichž výskyt je jedinečný (VP VÚSEI-AR Bratislava, červenec 1985) Registr veřejné správy - datový soubor v elektronické formě obsahující údaje evidenční povahy, které jsou využívány informačními systémy veřejné správy (návrh věcného záměru zákona o registrech VS, ÚVIS, 2000)

7 Základní cíle řešení registrů Zjednodušení komunikace občana s veřejnou správou vymezení základních registrů vytvoření věrohodných a spolehlivých registrů v elektronické formě zavedení registračního principu zkrácení doby mezi nabytím právní moci a nabytím účinnosti

8 Základní registry VS ZRO - základní registr obyvatel ZRES - základní registr ekonomických subjektů ZRN - Základní registr nemovitostí ZRPI - Základní registr prostorové identifikace

9 Obsah základních registrů VS (i) Registr obyvatel –objekt registrace: obyvatel –rozsah registrace: všichni obyvatelé ČR (občané, cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR)

10 Obsah základních registrů VS (ii) Registr ekonomických subjektů –objekt registrace: ekonomický subjekt (podnikatel) provozovna ekonomického subjektu –rozsah registrace: všechny ekonomické subjekty podnikající na základě některého právního předpisu o podnikatelských aktivitách

11 Obsah základních registrů VS (iii) Registr nemovitostí –objekt registrace: parcela stavební objekt –rozsah registrace: parcely a stavební objekty všech katastrů ČR

12 Obsah základních registrů VS (iv) Registr prostorové identifikace –objekt registrace: oblast, kraj, okres obec, část obce, katastr, ZSJ sčítací obvod, městská část další účelové prostorové prvky –rozsah registrace: prostorové jednotky vyskytující se na území ČR

13 Architektura základních registrů VS centrálně vedený (celostátní) registr síť registračních pracovišť odpovědných za pravidelnou aktualizaci obsahu registru propojení prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy komunikace mezi ZR a s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní vstup do systému prostřednictvím přístupového portálu a adresářových služeb

14 Řešitelé základních registrů ZRO –ministerstvo vnitra ZRES –Český statistický úřad ZRN –Český úřad zeměměřický a katastrální ZRPI –Úřad pro veřejné informační systémy (legisl.) –Český úřad zeměměřický a katastrální (věcně)

15 Finanční zabezpečení tvorby základních registrů Úkol zahrnut do Akčního plánu SIP Rezervované prostředky ve státní rozpočtu ve VPS Prostředky budou přiděleny do kapitol jednotlivých řešitelů

16 3. Legislativní zabezpečení

17 Předmět legislativní úpravy registrů VS vymezení základních pojmů (definice) stanovení obecných pravidel pro vedení registrů, aktualizaci a využívání vymezení základních registrů určení povinností subjektům spravujících a provozujících registry výkon dozoru a sankce

18 Cíle legislativní úpravy registrů postavit elektronickou formu registru na úroveň listinné formy vytvořit právní rámec pro vedení věrohodných a spolehlivých registrů dotvořit právní rámec pro vzájemnou spolupráci ISVS

19 Stav řešení legislativní úpravy registrů VS návrh věcného záměru zákona o registrech veřejné správy –zpracování: 31. 12. 2000, řešitel: ÚVIS –projednání v Legislativní radě vlády: leden 2001 –projednání ve vládě: 14. února 2001

20 Závěry projednání ve vládě záměr legislativní úpravy registrů se přijímá ukládá se předložit všechny věcné záměry zákonů o všech základních registrech najednou k projednání ve vládě Termín předložení návrhu věcných záměrů zákonů: 30. 6. 2001

21 Charakteristiky popisu ZR v legislativní úpravě zřízení základního registru datová struktura (datové prvky) typy registrovaných objektů primární a referenční datové prvky správce registru organizace vedení registru způsob založení a aktualizace registru způsob využívání registru

22 Koordinace řešení ZR Ustavení koordinační skupiny pro přípravu registrů Členové: MF, MPO, MSp, MPSV, MV, ČSÚ, ČÚZK, ÚVIS Zpracován detailní harmonogram postupu řešení OPS při RV-SIP schválila složení koordinační skupiny a harmonogram prací

23 Závěr věcně i časově náročný úkol základních registry - nezbytný předpoklad pro procesní reformu veřejné správy nástroj pro racionalizaci výkonu státní správy řešení standardní komunikace mezi základními registry a dalšími registry VS implementace bezpečnostních požadavků při vzájemné komunikaci

24 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Registry veřejné správy Koncepce a legislativní zabezpečení Konference ISSS 2001 26.-27. března 2001 Hradec Králové Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné."

Podobné prezentace


Reklamy Google