Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSI a rozvoj IS J. Svoboda, MV ČR, OIVS. Národní konference – Praha 23. ledna 2008 Úvod Zákonná úprava Hodnocení stavu Veřejné informační služby Závěr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSI a rozvoj IS J. Svoboda, MV ČR, OIVS. Národní konference – Praha 23. ledna 2008 Úvod Zákonná úprava Hodnocení stavu Veřejné informační služby Závěr."— Transkript prezentace:

1 PSI a rozvoj IS J. Svoboda, MV ČR, OIVS

2 Národní konference – Praha 23. ledna 2008 Úvod Zákonná úprava Hodnocení stavu Veřejné informační služby Závěr

3 Úvod Evropská směrnice č. 2003/98/EC o opakovaném využívání informací veřejného sektoru Zpřesnění strategie vlády v oblasti ICT eGovernment @ spol.

4 Zákonná úprava I. Problematika zveřejňování informací:  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5 Zákonná úprava II. (3) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou a) strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d), c) formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.

6 Zákonná úprava III. „ Analýza “ účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, materiál MV ČR, prosinec 2007 http://www.mvcr.cz/sprava/mistni/dokumenty/analyza_vlada.pdf USNESENÍ VLÁDY ČR, ze dne 9. ledna 2008 č. 4 ukládá ministru vnitra a) předložit vládě do 31. prosince 2008 návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s jednotlivými dílčími závěry Analýzy

7 Zákonná úprava IV. Ukládá ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů: a)poskytnout ministru vnitra ve formě a lhůtách jím určených nezbytnou součinnost při plnění tohoto úkolu b)metodickou pomoc městům a obcím

8 Zákonná úprava V. Uvedené usnesení vlády vytváří prostor pro další rozvoj zákona č. 106/1999 Sb., i ve vztahu ke znovuvyužití informací z veřejné správy – re-using PSI

9 Hodnocení stavu I. Informační obsah webů veřejné správy se zlepšuje. Zlatý erb.cz – 10. ročník, weby krajů, měst a obcí Otevřete.cz – 5. ročník, NNO hodnocení přístupu

10 Hodnocení stavu II. Dostupnost informačních zdrojů MV ČR: Neplatné občanské průkazy Neplatné cestovní pasy Evidence: adresy v ČR,adresy v ČR archivní fondy a sbírkyarchivní fondy a sbírky www.czechpoint.czwww.czechpoint.cz občanská sdružení politické strany a hnutí veřejné sbírky odcizená motorová vozidla Odcizené mobilní telefony

11 Veřejné informační služby I.

12 Veřejné informační služby II.  Analýzy informačních potřeb veřejnosti  Portál veřejné správy  Povinně zveřejňované informace – www.epusa.cz www.epusa.cz  Popis postupů – popis životních situací  ePodatelny  eÚřední desky  eFormuláře

13 Veřejné informační služby III. Oblast řešení problematiky informovanosti veřejnosti o veřejných službách Platforma pro možné rozšíření re-using PSI Nutnost PPP – partnerství s privátním sektorem www.ePSIplus.netwww.ePSIplus.net @ www.czechpsi.infowww.czechpsi.info

14 Děkuji za pozornost J. Svoboda, MV ČR, OIVS jsvoboda@mvcr.cz


Stáhnout ppt "PSI a rozvoj IS J. Svoboda, MV ČR, OIVS. Národní konference – Praha 23. ledna 2008 Úvod Zákonná úprava Hodnocení stavu Veřejné informační služby Závěr."

Podobné prezentace


Reklamy Google