Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Prezentace diplomové práce Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Autor: Petr BALA Vedoucí:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Prezentace diplomové práce Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Autor: Petr BALA Vedoucí:"— Transkript prezentace:

1 Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Prezentace diplomové práce Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Autor: Petr BALA Vedoucí: Dr.Ing. Jiří Horák

2 Vymezení pojmu dostupnost Co je to dostupnost ? Co je to dostupnost ? - dostupnost je chápána jako určitý ukazatel, který na základě přístupnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury [2]. - faktor ovlivňující ekonomickou využitelnost sledovaného místa

3 Typy dostupnosti Topologická dostupnost Topologická dostupnost a) Přímá topologická dostupnost a) Přímá topologická dostupnost b) Nepřímá topologická dostupnost b) Nepřímá topologická dostupnost Metrická dostupnost Metrická dostupnost a) Přímá metrická dostupnost a) Přímá metrická dostupnost b) Reálná (dopravní) dostupnost b) Reálná (dopravní) dostupnost Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost dopravní dostupnost-charakteristika vztahována k IAD dopravní dostupnost-charakteristika vztahována k IAD dopravní obslužnost-charakteristika vztahována k VHD dopravní obslužnost-charakteristika vztahována k VHD

4 Cíle projektu Analýza dopravní dostupnosti obcí v okrese Nový Jičín zahrnující: Analýza dopravní dostupnosti obcí v okrese Nový Jičín zahrnující: - individuální automobilovou dopravu (IAD) - individuální automobilovou dopravu (IAD) - veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - veřejnou hromadnou dopravu (VHD) + autobusovou + autobusovou + železniční + železniční Dostupnost bude řešena k - vybraných úřadům (PO,ÚP,ST) - vybraných úřadům (PO,ÚP,ST) - významným firmám v okrese NJ (do zaměstnání) - významným firmám v okrese NJ (do zaměstnání)

5 Cíle projektu Srovnání modelu IAD a VHD Srovnání modelu IAD a VHD (kritéria: dopravní čas, dopravní vzdálenost, cena) (kritéria: dopravní čas, dopravní vzdálenost, cena) Srovnání jednotlivých modelů dostupnosti Srovnání jednotlivých modelů dostupnosti (RMD, PMD, PTD) (RMD, PMD, PTD) Porovnání stavu a vývoje dopr.dostupnosti (meziroční hodnocení změn dopravní dostupnosti,zlepšení, zhoršení, příčiny, důsledky) Porovnání stavu a vývoje dopr.dostupnosti (meziroční hodnocení změn dopravní dostupnosti,zlepšení, zhoršení, příčiny, důsledky) Posouzení využití informací o dostupnosti pro modelování správních obvodů úřadů Posouzení využití informací o dostupnosti pro modelování správních obvodů úřadů

6 Datové zdroje Data z ČD, DATIS, o.z a CHAPS spol. s r.o. Data z ČD, DATIS, o.z a CHAPS spol. s r.o. - jízdní řády železniční dopravy (ČD, DATIS, o.z ) - jízdní řády autobusové dopravy (CHAPS spol. s r.o.) CHAPS spol. s r.o. Aktuální knihovny jsou součástí aplikace Jízdní řády 2000/2001 a Jízdní řády 2001/2002 (CHAPS spol. s r.o.) Data z VTOPÚ Dobruška Data z VTOPÚ Dobruška - DMÚ 200 + vrstva silniční sítě + vrstva železniční sítě a stanic + vrstvy obsahující intravilány obcí, hranice okresů a správních území obcí Další zdroje Další zdroje - ÚIR-ZSJ - ČSÚ

7 Reálná dopravní dostupnost D a =Σ d a,b D a …dostupnost obce A Σ …suma pro všechna b d a,b …min. cesta z A do B Nejlepší reálnou dopravní dostupnost má obec-uzel s nejmenší hodnotou D a vzdálenost d a,b Obec A Obec B

8 Analýzy - individuální doprava Rozšíření Network Analyst: Rozšíření Network Analyst: - nalezení optimální cesty (Find Best Route) - nalezení nejbližšího místa (Closest Facility) - nalezení servisního území (Service Area) K provedení analýz je nutný model reprezentující dopravní síť v daném území. K provedení analýz je nutný model reprezentující dopravní síť v daném území. Reálná dopravní dostupnost

9 Nalezení optimální cesty (Optimum Routing) Obr. 1 a 2: Dialogové okno pro nalezení optimální cesty Obr. 3 a 4: Dialogové okno pro zadávaní kritérií

10 Nalezení optimální cesty (Optimum Routing) Legenda obce a města Silniční síť Optimální cesta Obr. 5: Optimální cesta Stavební úřad Fulnek Hladké Životice

11 Km Dopravní čas (min) Správní hranice obcí Působnost úřadů práce (6) Časová dostupnost úřadů práce IAD v okrese NJ

12 Km Dopravní čas (min) Správní hranice obcí Působnost ST úřadů (10) Časová dostupnost stavebních úřadů IAD v okrese NJ

13 Zhodnocení IAD

14 Km RMD obcí k jejich správním úřadům IAD v okrese NJ Správní území obcí nejlepší nejhoší Hodnoty dostupnosti

15 Analýzy - veřejná doprava Na základě dotazu nad databází jízdních řádů byly nalezeny tyto údaje: Na základě dotazu nad databází jízdních řádů byly nalezeny tyto údaje: z: Hladké Životice,,kolonie odjezd: 7:18 do: Fulnek,,žel.st. příjezd: 7:40 z: Hladké Životice,,kolonie odjezd: 7:18 do: Fulnek,,žel.st. příjezd: 7:40 Jako kritérium pro výběr spoje byl stanoven čas v cíli do 8:00 (s ohledem na úřední hodiny), pracovní den a jako druh spojení postupně autobusová, železniční a pak kombinace autobusová-železniční doprava. Jako kritérium pro výběr spoje byl stanoven čas v cíli do 8:00 (s ohledem na úřední hodiny), pracovní den a jako druh spojení postupně autobusová, železniční a pak kombinace autobusová-železniční doprava. Výsledné údaje: Výsledné údaje: potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč Reálná dopravní dostupnost

16 Km Správní hranice obcí Působnost UP (6) Časová dostupnost úřadů práce VHD v okrese NJ Dopravní čas (min) použitý doprav.prostředek

17 Zhodnocení VHD

18 Srovnání výsledků IAD a VHD Reálná dopravní dostupnost

19 Srovnání výsledků IAD a VHD Reálná dopravní dostupnost

20 Přímá metrická dostupnost D a =Σ d a,b D a …dostupnost obce A Σ …suma pro všechna b d a,b …Euklidovská(vzdušná) vzdálenost mezi A,B vzdálenost mezi A,B d a,b =sqrt((x a -x b ) 2 + ((y a -y b ) 2 ) x a y a …souřadnice obce A x b y b …souřadnice obce B Nejlepší přímou metrickou dostupnost má obec-uzel s nejmenší hodnotou D a vzdálenost d a,b Obec A Obec B

21 Přímá metrická dostupnost K provedení analýz přímé metrické dostupnosti použito aplikace napsané v prostředí MS VisualBasic. K provedení analýz přímé metrické dostupnosti použito aplikace napsané v prostředí MS VisualBasic. Postupný výpočet přímých vzdáleností mezi obcemi z jejich souřadnic Postupný výpočet přímých vzdáleností mezi obcemi z jejich souřadnic Srovnání výsledků analýz přímé metrické a reálné dopravní dostupnosti Srovnání výsledků analýz přímé metrické a reálné dopravní dostupnosti

22 Srovnání výsledků RMD a PMD

23 Přímá topologická dostupnost - Je rovna celkovému počtu přímých sousedů daného uzlu - Základem je teorie grafů, pracuje se jen s uzly a hranami 1 - existuje-li příme spojení 0 - neexistuje-li příme spojení Nejlepší přímou topologickou dostupnost má obec- uzel s největším počtem sousedů. Obec A Obec C Obec D Obec E Obec F Obec G Obec H 1 1 1 1 0 0

24 Přímá topologická dostupnost Pro analýzy přímé topologické dostupnosti bylo využito rastrového modelu Pro analýzy přímé topologické dostupnosti bylo využito rastrového modelu Založeno na rozpoznání jednotlivých silničních spojení mezi obcemi Založeno na rozpoznání jednotlivých silničních spojení mezi obcemi Hodnocení možností této topologické metody. Hodnocení možností této topologické metody.

25 Hodnocení změn dopravní dostupnosti - porovnání dosavadních parametrů jednotlivých spojení s novými parametry stejných spojení. Tyto nové parametry jsou zjištěny dle jízdních řádu pro rok 2001/2002, zatímco dosavadní parametry byly platné pro rok 2000/2001. Provedení analýz dostup. dle nových dat Provedení analýz dostup. dle nových dat Srovnání výsledků analýz, vyhodnocení Srovnání výsledků analýz, vyhodnocení

26 Hodnocení změn dostupnosti - Změna ceny u 77% spojení z hlediska ceny

27 - Změna času u 20% spojení Hodnocení změn dostupnosti z hlediska času

28 Km Změna ceny a času spojení VHD na pobočky ÚP v okrese NJ Správní hranice obcí Působnost UP (6) Rozdíl v ceně (Kč) Rozdíl v čase (min) - 10..32

29 Posouzení využití údajů o dostupnosti pro modelování správních obvodů úřadů Cíl: zjistit, zda se s pomocí získaných informací dá zlepšit dostupnost úřadů hypotetickou změnou jejich správních obvodů. Přínosy pro občany (úspora času, fin.prostředků)

30 Modelování správních obvodů UP odkud dopravní čas do [min] rozdíl v časech dopr. vzdálenost do [km] rozdíl vzdáleností rozdíl nákladů na PHM rozdíl v ceně dopravy [1][1] Nový JičínKopřivniceNový JičínKopřivnice Petřvald [NJ]18,617,011,5918,914,074,839,47 Kč25,41 Kč Mošnov [NJ]15,7214,131,5915,7910,964,839,47 Kč25,41 Kč Trnávka [NJ]18,1816,521,6619,4513,376,0811,92 Kč31,98 Kč Kateřinice [NJ]15,1813,521,6617,411,326,0811,92 Kč31,98 Kč Skotnice11,89,512,2912,877,585,2910,37 Kč27,83 Kč Příbor10,47,263,1411,715,636,0811,92 Kč31,98 Kč tab.1. Srovnání parametrů RMD IAD pro dostupnost do Nového Jičína a Kopřivnice [1][1] V ceně za dopravu je zahrnuta kromě nákladů na PHM také amortizace vozidla Na základě údajů o dostupnosti ÚP bylo zjištěno, že existují obce, které mají lepší dostupnost k jiné pobočce UP než ke které spadají.

31 Modelování správních obvodů UP skutečné rozdělení správních obvodů poboček UP modelové rozdělení správních obvodů poboček UP dopravní čas (min)

32 Modelování správních obvodů UP zlepšení dostupnosti - z 6 správních území obcí a měst - tzn. pro 8,2% obyvatel okresu NJ - časové IAD v průměru o 2 min, cenové v průměru o 11 Kč - časové VHD v průměru o 6 min, cenové v průměru o 8 Kč rozdíl v dopravním čase IAD (min) rychlejší do Kopřivnice než do NJ rozdíl v dopravním čase VHD (min) rychlejší do Kopřivnice než do NJ - přínosy pro občany

33 Programové prostředky ArcView GIS ver. 3.2 (ESRI) + Network Analyst + Spatial Analyst Microsoft Office 2000 (Microsoft) Microsoft Visual Basic 5.0 (Microsoft) Idrisi32 (Clark University) Program DOK (Tomáš Kettner) Jízdní řády 2000/2001 a Jízdní řády 20001/2002 (Chaps s.r.o.)

34 Použitá literatura [1] Jánošík, P.: Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín. Diplomová práce, Ostrava, 2000 [2] Kusendová, D.: Analýza dostupnosti obcí Slovenska. Příspěvek z konference GIS Ostrava, 1999 [3] ESRI, Inc.: ArcView Networtk Analyst, příručka k programu, 148 stran, 1996

35 Konec Děkuji za pozornost Kontakt: Petr.Bala@seznam.cz


Stáhnout ppt "Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Prezentace diplomové práce Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Autor: Petr BALA Vedoucí:"

Podobné prezentace


Reklamy Google