Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Vedoucí práce: Dr. J. Horák Vypracovala: M. Glacová Diplomová práce vznikla ve spolupráci s ÚP a MěÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Vedoucí práce: Dr. J. Horák Vypracovala: M. Glacová Diplomová práce vznikla ve spolupráci s ÚP a MěÚ."— Transkript prezentace:

1 Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Vedoucí práce: Dr. J. Horák Vypracovala: M. Glacová Diplomová práce vznikla ve spolupráci s ÚP a MěÚ Nový Jičín

2 : Cíl práce: příprava aplikace pro agregaci uchazečů o práci do buněk volitelného rozměru export vybraných údajů o uchazečích o práci vizualizace dat zhodnocení socioekonomické situace města na základě získaných dat

3 Město Nový Jičín Počet obyvatel - 27094 Počet uchazečů - 1736 ( duben 2002) Míra nezaměstnanosti - 12,71 % Seznam částí obce: Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Nový Jičín, Straník, Žilina Katastrální území Bludovice u NJ, Kojetín u St. Jičína, Libhošť, Loučka u NJ, NJ-město, NJ- Horní Předměstí, NJ- Dolní Předměstí, Žilina u NJ,

4 Trh práce a nezaměstnanost aproximace aktuálního počtu osob, které jsou schopné práce (věkem, zdravotním stavem, osobní situací apod.), chtějí zaměstnání a přes tuto snahu jsou v daný okamžik bez zaměstnání.(dle ILO) Státní politika zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR úřady práce-územní orgány jejichž sídla a územní obvody jsou totožné s okresními úřady- celkem 77 (Zákon č. 1/1991 Sb., Zákon ČNR č. 9/1991)

5 Míra nezaměstnanosti podíl počtu nezaměstnaných k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (pro obce a okresy) Specifické míry nezaměstnanosti: ukazatele popisující nezaměstnanost určité sociální, věkové nebo jiné skupiny obyvatelstva (absolventi, ženy, uchazeči starší 50 let, dlouhodobě evidováni…)

6 Aplikace pro agregaci uchazečů o práci do čtverců volitelného rozměru rozdělení sledovaného území na čtverce v pravidelné mřížce program. prostředí- MS Visual Basic verze 6 data načítána a ukládána do MS Access 97 volba velikosti čtverců volba souřadnic sledovaného území lokalizace uchazečů - souřadnice adresy

7 Formulář aplikace čtverce.exe

8 Uplatnění navržené aplikace na vybrané údaje o uchazečích o práci v Novém Jičíně Skupiny uchazečů ohrožené na trhu práce: ženy uchazeči nad 50 let a více uchazeči se základním vzděláním uchazeči se ZPS uchazeči v evidenci nad 6 měsíců absolventi

9 Data z GIS města Nový Jičín Data pouze pro část NJ: Nový Jičín, Loučka, Žilina vrstva orientačních čísel vrstva budov - celkem 5975 budov 2491 budov s číslem popisným doplnění souřadnic (skript Addxy.avx) vrstva silnic Použité datové zdroje

10 Data z GIS města Nový Jičín

11 Data z evidence obyvatelstva MěÚ Nový Jičín data o obyvatelích - celkem 24 535 obyvatel věkové složení obyvatel: 0-14let, 15-18let, 19-25let, 26-50let,51-60let, nad 60let seznam neplatičů - celkem 706 neplatičů (661) (Bytový podnik)

12 Evidence uchazečů na ÚP v IS OKpráce systém vyvinut firmou OKsystém s.r.o, na všech ÚP v ČR databázový systém Oracle Server Data z evidence uchazečů o práci ÚP Nový Jičín Využité atributy z tabulek: ADRESA -číslo obce, číslo části obce, číslo popisné OBCAN -pohlaví občana EVID_UCHAZECE -datům začátku evidence uchazeče

13 Data z evidence uchazečů o práci ÚP Nový Jičín Využité atributy z tabulek: KATEGORIE -číslo kategorie zvláštní péče o uchazeče Číselník kategorií:3-absolvent, 6-uchazeč starší 50let, 8-evidence delší než 6 měsíců OBCAN_OSDATA- kód dosaženého vzdělání, kód zdravotního stavu Číselník vzdělání: C-základní vzdělání Číselník zdravotního stavu: 3-ZPS

14 hranice ZSJ- neúplná, převod do JTSK data ze SLDB1991 za ZSJ data: bytového fondu, vybavení domácností, obyvatel pro zhodnocení socioekonomické situace Data ze Sčítání lidu, domů a bytů k 3.3. 1991

15 Zpracování dat Schéma zpracování dat

16 Struktura výstupních dat obyvatelů NJ

17 Struktura výstupních dat uchazečů v NJ

18 Vizualizace dat programové vybavení- ArcView GIS Version 3.1 kartogramy sledovaných skupin uchazečů vypočtených ukazatelů vhodných pro popis situace na trhu práce v NJ data z SLDB1991 pro ZSJ

19 Ukazatele vhodné pro popis trhu práce v NJ

20

21

22

23

24

25

26

27 Zhodnocení na základě dat z ÚP a MěÚ

28 Zhodnocení s využitím ukazatelů ze SLDB1991 ZSJ s nestejnými socioekonomickými podmínkami (Bocheta, Puntík, U bazénu, Dvořáková, NJ-střed, Žilina- sever a jih) homogenní socioekonomické oblasti (Dlouhá, Smetanovy sady, U nemocnice, Loučka) oblasti s nižší úrovní vzdělaností (Bocheta, Hřbitovní, U mostu, Žilina – sever a jih)

29 Závěr výsledek analýzy je ovlivněn rozdílnými zdroji dat, neúplnosti dat, rozdílnou vypovídací schopností a rozdílným časem možnosti provádění analýz ve velkých městech Využití: umístění rekval. kurzů, chráněných dílen a pracovišť investiční záměry (lokalizace obchodů, služeb na vhodná místa) rozhodování o umístění nebo uzavření objektů (polikliniky, jesle, kulturní zařízení, lékárny…)

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Vedoucí práce: Dr. J. Horák Vypracovala: M. Glacová Diplomová práce vznikla ve spolupráci s ÚP a MěÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google