Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110."— Transkript prezentace:

1 Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110

2 Zaměření řešení: Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti: Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti: –Stanovení společných kritérií a jejich hodnot –Doporučený standard Shrnutí výsledků: Shrnutí výsledků: –Mezikrajové srovnání dopravní obslužnosti dle typických představitelů –Pokrytí území „aktivními“ zastávkami –Výběr obcí, které mají dopravní obslužnost nižší než zvolený „minimální standard“

3 Cíl řešení: Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí: Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí: –Celková četnost –Četnost v průběhu dne (špičky,..) –Četnost dle dnů (pracovní, víkend) Posouzení dostupnosti veřejné dopravy Posouzení dostupnosti veřejné dopravy

4 Výsledky řešení: Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti Definice typických představitelů Definice typických představitelů Definice minimálního standardu Definice minimálního standardu Analýza počtu spojů v obcích Analýza počtu spojů v obcích Agregace po typických představitelích Agregace po typických představitelích

5 Vstupní údaje: Disponibilních datové zdroje: Disponibilních datové zdroje: Údaje o obcích (ČSÚ) Údaje o obcích (ČSÚ) Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD) Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD) Údaje o zastávkách (CHAPS) Údaje o zastávkách (CHAPS) Mapový podklad – ČR 1:150 000 Mapový podklad – ČR 1:150 000 Šetření v krajích a obcích Šetření v krajích a obcích

6 Omezující podmínky: Přesnost dat: Přesnost dat: Údaje o poloze obcí Údaje o poloze obcí Přiřazení zastávky k obci Přiřazení zastávky k obci Jednotka = obec Jednotka = obec Členění obcí: Členění obcí: –Obec a její místní části: „Středisková obec“ „Středisková obec“ Místní část (odloučený sídelní celek) Místní část (odloučený sídelní celek) Rozložení osídlení v území: Rozložení osídlení v území: –„Dlouhé“ obce –Osady, samoty Cíle cest mimo centra osídlení Cíle cest mimo centra osídlení

7 Metodika řešení: Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“ Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“ Definování: Definování: –Typických představitelů –Kritérií standardu dopravní obslužnosti Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů Statistická analýza všech obcí: Statistická analýza všech obcí: –Dle krajů –Porovnání vůči typickým představitelům –Výběr obcí nesplňujících zvolený standard Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy

8 Analýza standardů v krajích: Šetření ve všech krajích: Šetření ve všech krajích: –Schválené standardy –Dostupnost cíle cest ze zastávek veřejné dopravy –Dostupnost zastávek veřejné dopravy z území –Četnost dopravy v pracovní den a o víkendu Vybrané oblasti: Vybrané oblasti: –Přeloučsko –Hlinecko Problematické oblasti (dostupnost zastávek) Problematické oblasti (dostupnost zastávek)

9 Zjišťované okruhy otázek: Kvalita dopravy Kvalita dopravy Dostupnost cílů cest Dostupnost cílů cest Dostupnost veřejné dopravy Dostupnost veřejné dopravy Četnost a pravidelnost spojů Četnost a pravidelnost spojů Kvalita přestupu Kvalita přestupu Kompatibilita systému z hlediska cestujícího Kompatibilita systému z hlediska cestujícího Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem

10 Výsledky šetření: Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy Aplikované standardy upravují: Aplikované standardy upravují: –Dostupnost cíle pěší dopravou –Dostupnost zastávky pěší dopravou –Četnost spojů (počet párů spojů): V pracovní den V pracovní den O víkendu O víkendu Společné prvky ve všech krajích: Společné prvky ve všech krajích: –Počty spojů v pracovní den a o víkendu –Vzdálenost k zastávce

11 Přijaté standardy Kraj Oficiální Uplatňován AnoDoporuč.Návrh Středočeský kraj x v IDS Jihočeský kraj -xpostupně Plzeňský kraj - Karlovarský kraj - Ústecký kraj x Liberecký kraj x Královéhradecký kraj -x Pardubický kraj ?x Vysočina- Jihomoravský kraj x Olomoucký kraj ?postupně Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj x

12 Dostupnost KrajCíleMHDZastávkaPřestup Středočeský kraj < 1,5 km < 20 min, 3x Jihočeský kraj > 3 km < 2 km < 10 min Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj > 3 km < 1 km (1-5) < 3 km (6,7) 0 pro < 1/6 doby přepravy Královéhradecký kraj Pardubický kraj < 350 m (6 min) (6 min) <1,5 Km Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

13 Četnost – poč. párů spojů Kraj Pracovní den Den prac. klidu Den prac. volna Středočeský kraj 622 Jihočeský kraj 633 Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj 522 Liberecký kraj 322 Královéhradecký kraj Pardubický kraj 423 Vysočina2 Jihomoravský kraj 633 Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

14 Analýza obcí ČR: Četnost spojů: Četnost spojů: –Z hlediska plnění zvoleného (minimálního) standardu –Obcí s méně než 1 spojem v pracovní den a přes víkend –Obcí charakteru regionálního dopravního uzlu (více než 5 a méně než 10 výchozích linek) –Obcí charakteru meziregionálního dopravního uzlu (více jak 10 výchozích linek) Porovnání dle typických představitelů: Porovnání dle typických představitelů: –Absolutně (počet spojů) –Relativně (na 1 tis. obyvatel)

15 Rámec analýzy: Počet obcí:…………………………………………… 6 254 Počet obcí:…………………………………………… 6 254 Autobusová doprava: Autobusová doprava: –Počet linek: ……………………………………………… 4 563 –Počet dopravců: ………………………………………… 345 –Celkový počet spojů na všech linkách: ……….. 92 000 –Celkový počet zastávek: …………………………… 31 942 Vlaková doprava: Vlaková doprava: –Počet vlaků: ……………………………………………… 8 941 –Počet dopravců:…………………………………… 1 dominantní –Celkový počet „zastávek“:…………………………… 2 867

16 Velikostní struktura obcí:

17 Typičtí představitelé: Počet obcí Průměrný počet obyvatel Průměrná katastrální výměra Obce dle velikosti Do 500 obyvatel 3 696 234766 Od 500 do 5 000 obyvatel 2 297 1 273 1 721 Od 5 tisíc do 20 000 obyvatel 198 9 388 3 352 Nad 20 tisíc obyvatel 63 54 777 6 274 Obce dle územní působnosti S pověřeným obec. úřadem 174 4 396 3 305 S rozšířenou působností 126 11 083 3 549 Okresní město 59 29 349 4 664 Krajské město 12 134 644 88 952 Obce dle dopravní obslužnosti Zastávka rychlíku 341 17 013 3 343 Regionální dopravní uzel: (5;10> linek 240 10 427 3 914 Meziregionální uzel: nad 10 linek 87 40 329 5 271

18 Zaměření analýzy: Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost: Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost: –1 000 m –1 500 m –2 000 m Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne): Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne): –V jednotlivých obcích –Dle typických představitelů –Syntéza dle krajů

19 Pokrytí území zastávkami: Grafická analýza v mapovém podkladu ČR 1:150 000 vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti: Grafická analýza v mapovém podkladu ČR 1:150 000 vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti: –1 000 m –1 500 m –2 000 m Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím Vytipování problematických míst Vytipování problematických míst Případně průzkum na místě Případně průzkum na místě

20 Zastávky (bus, vlak) v ČR:

21 Zastávky (bus) dle krajů 1:

22 Zastávky (bus) dle krajů 2:

23 Zastávky (vlak) dle krajů 1:

24 Zastávky (vlak) dle krajů 2:

25 Linky autobusové dopravy:

26 Spoje autobus. dopravy 1:

27 Spoje autobus. dopravy 2:

28 Vypravované vlaky:

29 Počty spojů v obcích 1:

30 Počty spojů v obcích 2:

31 Počty spojů v obcích 3:

32 Počty spojů v obcích 4:

33 Autobusové spoje:

34 Vlaky:

35 Četnost spojů: Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně): Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně): ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně) ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně) denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně) denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně) odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně) odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně) večer (18:00 až 22.29 včetně) večer (18:00 až 22.29 včetně) noc (22.30 až 5:29 včetně) noc (22.30 až 5:29 včetně) Celkový počet spojů o víkendu Celkový počet spojů o víkendu Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel Dopravní uzel (regionální a meziregionální) Dopravní uzel (regionální a meziregionální) Zastávka rychlíkové dopravy Zastávka rychlíkové dopravy

36 Četnosti spojů dle krajů 1:

37 Četnosti spojů dle krajů 2:

38 Četnosti spojů dle krajů 3:

39 Průměrná četnost v ČR: autobusová doprava: autobusová doprava: –pracovní den: Špičky.….…………………………………7 Špičky.….…………………………………7 Sedla……………………………………..4 Sedla……………………………………..4 –víkend: Špičky…..…………………………………2 Špičky…..…………………………………2 Sedla…..……….………………………..2 Sedla…..……….………………………..2 vlaková doprava: vlaková doprava: –pracovní den: špičky……………………………………..2 špičky……………………………………..2 sedla………………….………………….1 sedla………………….………………….1 –víkend: špičky………………………………….….1 špičky………………………………….….1 sedla…………………………….……….1 sedla…………………………….……….1

40 Standard použitý v analýze: Denní doba Počet párů spojů Pracovní den 4 – Špičky 3 Ranní špička Ranní špička 5:30 – 8:59 2 Odpolední špička Odpolední špička 14:00 – 17:59 1 – Sedla 1 Den Den 9:00 – 13:59 0 Večer Večer 18:00 – 22:29 1 – Noc 22:30 – 5:29 0 Víkend a svátek 2 – Špičky Dtto 2 – Sedla 0 – Noc 0 Docházková vzdálenost Cca 2 km (1,5 km vzdušná)

41 Počty obcí pod standard

42 Minimální standard: Denní doba Počet párů spojů Pracovní den Bez ohledu na dobu 2 Víkend a svátek 1 Docházková vzdálenost Cca 2,5 km (2 km vzdušná)

43 Počty obcí pod minimum:

44 Zjištěný standard (spoje): Autobusová doprava: Autobusová doprava: –Pracovní den: Špičky.….…………………………………7 Špičky.….…………………………………7 Sedla……………………………………..4 Sedla……………………………………..4 –Víkend: Špičky…..…………………………………2 Špičky…..…………………………………2 Sedla…..……….………………………..2 Sedla…..……….………………………..2 Vlaková doprava: Vlaková doprava: –Pracovní den: špičky……………………………………..2 špičky……………………………………..2 sedla………………….………………….1 sedla………………….………………….1 –Víkend: špičky………………………………….….1 špičky………………………………….….1 sedla…………………………….……….1 sedla…………………………….……….1

45 Dotace do obslužnosti:

46 Návrh obecného standardu: Počet párů spojů: Počet párů spojů: –Pracovní den:…………………………………….4 páry –Víkend a svátek:………………………………..2 páry Docházková vzdálenost: Docházková vzdálenost: –Z obydleného území k zastávce:………….do 2 000 m –Ze zastávky k cíli ve veřejném zájmu:…. do 2 000 m Zastávka rychlíku: Zastávka rychlíku: –Počet obyvatel:………………………………….12 tisíc –Min. počet výchozích linek aut. dopravy: 10 –Minimální územní působnost této obce:…ORP

47 Další informace: Internet - www.sbp.cz: Internet - www.sbp.cz: –Redakčně upravená zpráva za rok 2005 –Redakčně upravená zpráva za rok 2006 Na vyžádání: Na vyžádání: – Seznam obcí pod standard pro jednotlivé kraje –Návrh dalších analýz dle individuálních požadavků SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1 mail: sbp@sbp.cz, tel. 224 934 473


Stáhnout ppt "Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110."

Podobné prezentace


Reklamy Google