Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza financování přenesené a samostatné působnosti obcí a krajů v ČR Praha 24.11.2008 Petr Toth koordinátor projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza financování přenesené a samostatné působnosti obcí a krajů v ČR Praha 24.11.2008 Petr Toth koordinátor projektu."— Transkript prezentace:

1 Analýza financování přenesené a samostatné působnosti obcí a krajů v ČR Praha 24.11.2008 Petr Toth koordinátor projektu

2 Str. 2 Pracovní skupina pro nový zákon MF ČR MV ČR Organizace zastupující ÚSC – SMO, SMS, Asociace krajů. Další subjekty

3 Zohlednění potřeb ÚSC. Výsledek politického konsensu. Stabilita systému. Na základě analýzy. Str. 3 Požadavky na nový zákon

4 „Analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní.“ Str. 4 Nezávislý subjekt vypracuje:

5 Str. 5 Základní analýza výdajů obcí. Typologie obcí a jejich výběr pro terénní šetření. Spádové oblasti a jejich role v systému financování. Vyhodnocení dotazníku a řízených rozhovorů výběrového šetření obcí. Analýza mandatorních výdajů obcí. Financování přenesené působnost obcí a krajů. Postavení Prahy, Brna, Ostravy, Plzně v systému financování. Poznatky z financování obcí některých evropských zemí. Hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k jejich majetku. Hlavní úkoly

6 Str. 6 Základní analýza výdajů obcí Analýza výdajů obcí je považována za osu celého výzkumu. V poslední etapě se přikročí ke komparacím s výsledky dalších úkolu. Ze syntetických prací vyplynou závěry a návrhy relevantní pro úpravy RUD.

7 Str. 7 Typologie obcí a spádové oblasti Výběr obcí na základě provedené typologie již byl ukončen a dle jeho výsledků proběhla dotazníková akce a řízené rozhovory. Analýza spádovosti je provedena v rámci jejich vyhodnocení.

8 Str. 8 Dotazníky a řízené rozhovory výběrového šetření obcí Průřezový úkol, který pomáhá potvrdit, či vyvrátit některé pracovní hypotézy. Údaje z dotazníku a ŘR byly doplněny pro tyto účely dalšími daty z centrálních zdrojů (ČSÚ, MPO, ARIS). Bude je možno využívat i v závěrečné etapě výzkumu v rozsahu a druhovosti, které budou odpovídat potřebám analýz i syntetických prací

9 Str. 9 Analýza mandatorních výdajů obcí Definovány jako povinné ze zákona. Nejprve byly mandatorní výdaje určeny na obecné úrovni dle rozpočtové skladby a následně empiricky dle hospodaření vybraného města. Na jednání subkomise MF ČR pro mandatorní výdaje se zástupci SMO a SMS byla přijata definitivní byť pracovní verze výběru mandatorních výdajů.

10 Str. 10 Cílem výzkumu bylo ověřit metodiku MV ČR. Údaje byly získány ze zdrojů nezávislých na MV ČR a metodika výpočtu byla upravena. Dosažené výsledky za kraje se v podstatě shodují se závěry MV ČR. Financování přenesené působnosti obcí a krajů

11 Str. 11 Postavení Prahy, Brna, Ostravy, Plzně v systému financování Byla provedena finanční a majetková analýza statutárních měst Plzeň, Ostrava, Brno a Praha. Byla provedena komparace těchto dvou měst s městy Olomouc a České Budějovice. Do komparativní analýzy byl také zahrnut „pracovní standard“ (tj. průměrné hodnoty ukazatelů za vzorek 473 obcí).

12 Str. 12 Důležité tendence ve financování obcí a města v EU. Charakteristika a zhodnocení vývoje financování obcí na Slovensku. Komparace vybraných ukazatelů za ČR s SROV. Trendy financování obcí některých evropských zemí

13 Str. 13 Hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k jejich majetku Analýza vybraných rozpočtových a majetkových ukazatelů za vzorek 473 obcí ČR. Absence standardů technické a občanské vybavenosti obcí, event. i jejich průměrných cen.

14 Str. 14 „ Na základě vymezení úzkých míst systému financování obcí a krajů v ČR výzkum povede ke stanovení principů a kritérií, které by bylo možné do systému financování územní samosprávy zakomponovat. Charakterizuje možné výhody či nevýhody jednotlivých alternativ. Zaměří se také na problematiku hl. m. Prahy a statutárních měst Plzeň, Ostravu a Brno a zváží otázky selektivního přístupu k těmto městům. „ Cíl projektu

15 Alternativy modifikace systému. Možnosti zakomponování nových kritérií. Jejich klady a zápory. Str. 15 Předpokládané výstupy

16 Rizika plynoucí z dostupných údajů. Chybějící údaje. Obtíže v interpretaci. Str. 16 Analýza upozorní

17 Str. 17 Hlavní etapy projektu 30.4.20030.6.20031.8.200830.10.200820.12.2008 Kontrolní dny Aktivitabřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec Základní analýza rozpočtů Dotazníkové šetření Sondážní průzkum – řízené rozhovory Syntéza Poznatků

18 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Katedra regionálních studií E-mail: rud@vse.czrud@vse.cz Str. 18 Kontakt

19 Str. 19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Analýza financování přenesené a samostatné působnosti obcí a krajů v ČR Praha 24.11.2008 Petr Toth koordinátor projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google