Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410."— Transkript prezentace:

1 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410

2 Zaměření řešení:  Vývoj základu informačního systému na podporu rozhodování: –Státu –Regionů  Vývoj systému na podporu rozhodování  Modulární programové vybavení na obecné platformě

3 Cíl a uživatelé projektu:  Vyvinout metodiku na hodnocení požadavků na dopravní obslužnost  Vyvinout programové vybavení včetně manuálu  Možní uživatelé: –Stát –Kraje

4 Východiska a účel:  Struktura databáze vychází z: –Charakteristiky dopravní obslužnosti –Legislativního rámce –Disponibilních datových zdrojů –Šetření v krajích  Účel databáze: –Sběr a evidence požadavků –Kvantifikace důležitosti požadavku (cíl, účel, čas) –Ekonomické kvantifikace nad dopravní síti

5 Výsledky řešení roku 2004:  Struktura dat požadavků na dopravní obslužnost  Způsob hodnocení požadavků  Podklady pro programové řešení  Příklad

6 Výsledky roku 2005:  Programové řešení v přenositelném prostředí  Manuál  Pilotní ověření: –Nastavení základních parametrů systému –Naplnění testovacími daty –Testování na zvoleném území

7 Struktura dat:  Statická data (obecné číselníky, statistické údaje,…)  Parametry systému: –Nastavitelné číselníky a proměnné systému –Strom kritérií a jejich hodnocení –Graf dopravní sítě  Požadavky na dopravní obslužnost: –Zadávaní požadavků z internetu –Generování požadavků pro cíle cest  Kvantifikace: –Kumulované požadavky –Dopravní proud –Dotace

8 Požadavky:  Dosažení cíle z obce (části): –Obecné cíle cest (např. úřady) –Specifické cíle (např. zaměstnání)  Filosofie: –Generování požadavků na dosažení obecných cílů cest –Generování požadavků pro spádová území –Zadávání požadavků z úrovně obce

9 Hodnocení požadavků:  Kriteria: –Druh cest (zaměstnání, úřady, školy, lékař, kultura,…) –Četnost cest (denně, týdně, nepravidelně) –Časové období (špička, den, noc,..)  Strom kritérií, normování  Váhy stanovené experty

10 Uspokojování požadavků:  Filosofie: –Dle výsledného bodového hodnocení –Cesty tam a zpět –Kumulace požadavků v čase  Předpoklady: –Definice dopravní sítě (vlak a bus) –Dvě alternativy dopravního spojení obcí –Definice „linek“ (bus a vlak)

11 Ekonomické výpočty:  Dopravní proud: –Mezi dvěma obcemi –V trase zvolené linky  Modelování a tvorba variant: –Minimální bodové hodnocení –Varianty dopravního spojení –Vedení „linek“  Dotace: –Počet cestujících –Náklady a výnosy na km –Kumulace požadavků v čase –Redefinice dopravního spojení

12 Programové řešení:  Použité prostředí: –Databáze Oracle (přenositelné do každé relační SQL) –Java (Runtime) –Internetový server (Apache)  Filosofie: –Tenký webový klient (vstup dat z obcí, od expertů, zpracování dat) –Javovská aplikace (parametry, import a export dat) –Modularita (databáze i programy)  Technologie: –Javascript, php –Java

13 Vlastní databáze :  Modularita: –Zakládání i přístup standardními dotazy SQL –Specializované tabulky (50):  Číselníky a parametry  Vstupní data  Mezivýsledky  Výsledné tabulky  Import dat: –Parametry systému –Vstupní data  Export dat: –Standardizované z webovské části (text, Excel) –Libovolné tabulky z javovské části (text)

14 Programové vybavení :  Javovská část: –Instalace javovské části –Zakládání tabulek databáze –Import dat –Přímý vstup do tabulek –Nastavování práv  Webovská část: –Evidence uživatelů –Informace o obcích –Požadavky –Expertní hodnocení –Dopravní síť –Ekonomické hodnocení

15 Javovská část:  Funkce: –Prvotní instalace –Přímá aktualizace dat v tabulkách

16 Webovská část (1):  Funkce: –Sběr dat (požadavky, spádová území) z obcí přes internet –Expertní hodnocení kritérií experty přes internet –Tvorba dopravní sítě –Analýzy a hodnocení  Moduly: –Evidence uživatelů –Informace o obcích –Požadavky –Expertní hodnocení –Dopravní síť –Ekonomické hodnocení

17 Webovská část (2):  Přístup: –Předem definovaný uživatel –Typy uživatelů:  Obec  Kraj  Expert  Analytik  Prostředí –Webovský server (např. Apache) –Aktivní stránky (PHP, javascript) –Přístup do databáze

18 Webovská část (3):  Filosofie programového řešení: –Aktivní webovské stránky –Formuláře i tabulky jednotlivých modulů jsou do značné míry autonomní a umožňují ve většině případů zcela samostatnou funkci –Tabulky mezivýsledků i některých dat je možné nahradit či naplnit daty z jiných systémů –Podobně je možné data využít i v jiných systémech –Je využito dat i struktur dat z ČSÚ a jízdních řádů pro snadnou integraci do stávajícího informačního systému uživatele

19 Evidence uživatelů:  Je řešena jedním malým modulem a spočívá v: –Evidenci základních údajů o uživateli –Přístupu na základě hesla zaslaného mailem –Definice ROLE  Pro praktické nasazení je možné využít stávajících systémů pro evidenci a ověřování uživatelů.  Oproti běžnému standardu je navíc nutná pouze definice role příslušného uživatele (administrátor, expert, obec, kraj, analytik,…)

20 Informace o obcích:  Funkce: –Statistické údaje pro výpočet počtu cestujících do obecných cílů cest:  Celé obce (ČSÚ)  Jednotlivé části obcí –Stanovení centrální zastávky obce (části obce)  Přístup a editace: –Uživatel s rolí kraj –Příslušná obec  Zdroj dat: –ČSÚ –Jednotliví uživatelé (vstup přes internet)

21 Spádová území, cíle cest:  Funkce: –Vymezení území pro automatické generování požadavků na cesty z množiny obcí do jednoho cíle cest na základě:  Územní působnosti obce/cíle (např. ORP)  Přímého výběru obcí  Přístup a editace: –Uživatel s rolí kraj –Příslušná cílová obec  Zdroj dat: –Jednotliví uživatelé - kraj a cílová obec (vstup přes internet)  Výstup: –Tabulky databáze –Export dat

22 Požadavky:  Funkce: –Zadávání a editování požadavků:  Kraj  Obce –Generování požadavků z cílů cest  Přístup a editace: –Uživatel s rolí kraj –Příslušná cílová obec  Zdroj dat: –Jednotliví uživatelé - kraj a cílová obec (vstup přes internet)  Výstup: –Tabulky databáze –Export dat

23 Expertní hodnocení:  Funkce: –Stanovení bodového hodnocení zvolených kritérií:  Druh cesty (zaměstnání, školy,…)  Četnost cesty (po-pá, so-ne,..)  Denní doba (špičky, sedla,…) –Stanovení očekávaného poklesu počtu cestujících v důsledku čekání  Přístup a editace: –Uživatel s rolí expert  Zdroj dat: –Jednotliví uživatelé - experti (vstup přes internet)  Výstup: –Tabulky databáze –Export dat

24 Dopravní síť:  Funkce: –Tvorba grafu dopravní sítě (uzly a hrany):  Ze stávajících jízdních řádů (hrany včetně km a čas jízdy)  Ručně –Vytváření „linek“ nad dopravní sítí –Vytváření dvou variant dopravního spojení obcí  Přístup a editace: –Uživatel s rolí analytik  Zdroj dat: –Jízdní řády (vlak, bus), ruční vstup –Import z jiných SW  Výstup: –Tabulky databáze –Export dat

25 Ekonomické výpočty:  Funkce: –Kvantifikace dopravního proudu (počtu osob v dopravním prostředku v čase a obci):  Dle zvolené varianty dopravního spojení  V čase dle nastavených parametrů systému –Kvantifikace dopravního proudu, nákladů, výnosů a dotací po „linkách“  Přístup a editace: –Uživatel s rolí analytik  Zdroj dat: –Tabulky databáze (požadavky, dopravní síť,…)  Výstup: –Tabulky databáze –Export dat

26 Možnosti využití v praxi:  Celý SW systém jako samostatná aplikace: –Možnost změny vlastního databázového systému –Snadné úpravy a propojení na další systémy –Využití stávajícího systému uživatelů (ověřování)  Využití jednotlivých částí vyvinutého SW a začlenění do stávajícího IS: –Sběr požadavků na dopravní obslužnost –Expertní hodnocení požadavků –Definice a modelování dopravní sítě, linek  Využití metod, datových struktur (případně modulů a tabulek) pro doplnění stávajícího IS či rozhodovacího procesu o: –Popis a hodnocení požadavků na dopravní obslužnost, jejich kvantifikovatelných parametrů –Soustavu kriterií, jejich hodnocení (strom, vlastní metoda) –Způsob provázání systémů: jízdní řády, údaje o obcích, dopravní síť

27 DOP - přihlášení:

28 DOP - uživatel:

29 DOP – údaje o obci:

30 DOP – cíle cest:

31 DOP – požadavky:

32 DOP – expertní hodnocení:

33 DOP – analytik:

34 DOP – přidávání hran z JŘ:

35 DOP – „linky“:

36 DOP – dotace:

37 DOP, java – edit tabulek:

38 Další informace:  Internet - www.sbp.cz: –Redakčně upravená zpráva za rok 2005 –Redakčně upravená zpráva za rok 2006  Na vyžádání: – Metody, datové struktury, podrobnosti,…. –Manuál, SW řešení, jednotlivé moduly,… –Návrh uplatnění (případně i části) řešení v krajích a možností integrace do stávajícího systému SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1 mail: sbp@sbp.cz, tel. 224 934 473


Stáhnout ppt "Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410."

Podobné prezentace


Reklamy Google