Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra práva 20.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra práva 20.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Integrace."— Transkript prezentace:

1 Katedra práva 20.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Integrace dohledu finančního trhu v Evropské unii Ing. Dalibor Pánek e-mail: panek@mail.muni.cz

2 www.econ.muni.cz 2 Lamfalussyho rámec dohledu /Alexandre Lamfalussy, ekonom, centrální bankéř, v 90. letech př.EMI/ Proces započal v roce 2001 v oblasti cenných papírů, dále rozšířen na oblast bankovnictví a pojišťovnictví /2004/.

3 www.econ.muni.cz 3 Hlavní cíle procesu důsledná harmonizace legislativy a metodiky dohledu do národních finančních systémů efektivita a možnosti reakce dohledu na vývoj integrovaného finančního trhu EU harmonizace provádění dohledu právní jistota a transparentnost dohledu zajištění konkurenceschopnosti v EU proces pravidelně vyhodnocován Výborem pro finanční služby /FSC 2003/ Evropského parlamentu /FSC/ od roku 2007

4 www.econ.muni.cz 4 Podstatou jsou čtyři procedurální úrovně harmonizace legislativy finančních služeb v EU 1/ Evropský parlament a Rada ministrů, základní principy dohledu formou směrnic 2/ Pokyny dohledu jsou přijímány Evropskou komisí po hlasování ve třech výborech: Evropský bankovní výbor /ECB-European Banking Committee/ Evropský výbor pro cenné papíry /ESC-European Securities Committee/ Evropský výbor pro pojišťovnictví a důchodové pojištění /European Insurance and Occupational Pensions Commitee/

5 www.econ.muni.cz 5 Podstatou jsou čtyři procedurální úrovně harmonizace legislativy finančních služeb v EU 3/ Kooperace národních orgánů dohledu v EU seskupených ve výborech: /výbory jsou součástí Evropské komise/ Výbor evropských orgánů bankovního dohledu /CEBS-Committee of European Banking Supervisors/ Výbor evropských orgánů dohledu pojišťovnictví a důchodového pojištění /CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors/ Výbor evropských regulátorů cenných papírů /CESR – Committee of European Securities Regulators/ 4/ Garance Evropské komise zajišťující a kontrolující soulad legislativy národních dohledů s platnou legislativou EU

6 www.econ.muni.cz 6 Model dohledu skupiny De Larosiere /Jasques De Larosiere, evropský finanční odborník a bankéř, generální ředitel MMF v osmdesátých letech, prezident EBRD v devadesátých letech/ Započetí změny organizace dohledu v EU vlivem světové finanční krize /2009/. Cílem je obnovení důvěry ve finanční systém EU a ochrana občanů před otřesy finančních trhů. V roce 2009 byly Evropskou komisí odsouhlaseny návrhy na vytvoření: Evropské rady pro systémové riziko ( European Systemic Risk Board – ESRB) Evropský systém orgánů finančního dohledu ( European Systém of Financial Supervisors – ESFS).

7 www.econ.muni.cz 7 Model dohledu skupiny De Larosiere Předpoklad dokončení procesu nového systému evropského dohledu a jeho organizace je v roce 2012 vytvořením Evropských orgánů dohledu (ESA – European Supervisory Authorities ). Evropské výbory orgánů dohledu cenných papírů, bankovního sektoru, pojišťovnictví a důchodového pojištění budou nahrazeny evropskými orgány dohledu těchto sektorů.

8 www.econ.muni.cz 8 Model dohledu skupiny De Larosiere Nové orgány evropského dohledu budou disponovat následujícími kompetencemi a pravomocemi: předkládání návrhů novel závazných právních předpisů s cílem jednotné aplikace doporučovat opatření nápravy v případech nedodržení právních předpisů nebo závazných standardů řešení sporů mezi národními orgány dohledu dohlížet na jednotnou standardní úroveň dohledu a jeho postupy provádění shromažďovat a analyzovat informace dohledu pro evropské orgány dohledu v krizových situacích plnit koordinační úlohu při jejich řešení provádět hodnocení vývoje evropských finančních trhů, monitorovat možná rizika

9 www.econ.muni.cz 9 Model vedoucího dohledu přeshraničních finančních skupin Cílem procesu integrace dohledu v EU je soulad mezi integrací finančních trhů a jejich dohledem. Model vedoucího dohledu zahrnuje centralizační tendence systému dohledu u přeshraničně působících finančních skupin. Prosazován je Okrouhlým stolem evropských finančních služeb /EFR – European Financial Services Round Table – 2001/. /seskupení 20 největších přeshraničně působících finančních institucí k vytváření jednotného evropského finančního trhu/. Model vedoucího dohledu je charakterizován vedoucím orgánem dohledu, jehož výkon je svěřen instituci vykonávající dohled mateřské společnosti přeshraničně působící finanční skupiny. V podstatě tento systém odpovídá současné organizaci dohledu obchodních bank působících ve více zemích Evropské unie. Model vyžaduje trvalou a soustavnou součinnost orgánů dohledu zemí působící finanční skupiny

10 www.econ.muni.cz 10 Práva a povinnosti vedoucího orgánu dohledu odpovídá za dohled finanční instituce a jejich dceřiných společností v jiných členských státech je kontaktním místem pro finanční instituce a jedinou autoritou dohledu finanční skupiny garantuje vyvážený přístup dohledu celé finanční skupiny rozhoduje o alokacích kapitálu finanční skupiny a hodnotí diverzifikační efekty schvaluje pravidla zajištění likvidity finanční skupiny koordinuje požadavky informačních toků s přihlédnutím k národním specifikům

11 www.econ.muni.cz 11 Práva a povinnosti vedoucího orgánu dohledu rozhoduje o výkonu dohledu skupiny na místě i prostřednictvím národních autorit schvaluje využití centrálních systémů skupiny v oblasti řízení rizik, IT, platebních operací apod. využívá informace lokálních autorit dohledu a deleguje jejich úlohy vykonává funkci koordinátora vztahů s mimoevropskými orgány dohledu na globální úrovni Oponenti systému modelu vedoucího dohledu poukazují na nutnost výkonu dohledu velkých nadnárodních finančních institucí zejména prostřednictvím domácích autorit vzhledem k možnostem systémových finančních rizik.


Stáhnout ppt "Katedra práva 20.4.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google