Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace."— Transkript prezentace:

1 Katedra práva Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Regulace a dohled finančních trhů Regulace a dohled v České republice Ing. Dalibor Pánek

2 2 Bankovní regulace a dohled po 1990 Nahrazen jednostupňový bankovní systém dvoustupňovým, do bankovního sektoru mohou vstupovat podnikatelské subjekty /získání bankovní licence/./ Zákon č.130/89 Sb. o SBČS/ Nový pohled na bankovní dohled v roce 1992, pravidla pro posouzení žádosti působit jako banka, podmínky pro bankovní činnost /Zákony č.22/92 Sb. o SBČS, zákon č. 21/92 Sb. o bankách/. Vznik centrální banky České republiky, České národní banky, , znamená vytvoření specializovaných útvarů bankovní regulace a dohledu, /Zákon č.6/93 Sb./ Bankovní sektor je charakterizován nárůstem bankovních subjektů, závažnými problémy, nízká kvalita dohledu, nekvalitní aktiva, nedostatečná příprava bank na privatizaci podniků, nezodpovědnost managementu bank, podvody financovaných podnikatelských subjektů, asymetrie informací bank.

3 V letech 1994 – 1997 rozvojové období pro fungování bankovní regulace a dohledu, trvá nekvalitní zejména úvěrový proces obchodních bank a podezření z nekalých praktik managementu bank.

4 – 2003 Zásadní proces změny kvality bankovního dohledu můžeme označit léta 1998 – 2003 v souvislosti s harmonizací pravidel se zeměmi EU a privatizací velkých obchodních bank: ovlivnění činnosti bank novými vlastníky posouzení bankovního sektoru ze strany EU prostřednictvím MMF /2001/, FSAP – Financial Sektor Assessment Program, rozhodující riziko úvěrové, pokrok v dohledu bank, příznivý dopad privatizace /vlastníků/ novela zákona o ČNB od a zákona o bankách od , soulad s EU, licenční řízení, konsolidovaný základ dohledu, vedení centrálního registru úvěrů apod. zavedení standardů k ochraně vkladatelů, pojištění vkladů, 90% nároku, 25 tis. Euro, včetně pojištění vkladů v cizí měně od novela standardů řízení likvidity podle doporučení BCBS, nutnost vlastní strategie obchodní banky, vnitřní předpisy a kontrola trvající negativní vlivy v bankovním sektoru / uzavření banky Union 2003/

5 5 Vývoj počtu bank v České republice pobočky zahraničních Rok celkem české zahraniční bank /jednotná licence/ Česká národní banka dohlíží na obchodní banky, pobočky zahraničních bank a společnosti jejichž součástí je banka /podle principů EU/. Využívá možností stanovení opatření k nápravě nedostatků, ukončení činnosti banky, stanovení pokut /příjem SR/.

6 6 Integrace regulace a dohledu v ČR Od zásadní změny v dohledu, integrace do jediné instituce pro dohled nad finančními institucemi /sektorové uspořádání/ do centrální banky, České národní banky. Poradním orgánem Bankovní rady pro výkon dohledu nad finančním trhem je Výbor pro finanční trh. Uspořádání dohledu v ČR bylo od změněno ze sektorového na uspořádání funkcionální.

7 7 Dohledové organizační sekce ČNB Dohled nad finančním trhem: odbor dohledu úvěrových institucí odbor dohledu pojišťovnictví odbor dohledu kapitálového trhu odbor kontroly řízení rizik odbor kontroly pravidel jednání o odborné péče Licenční a sankční řízení: odbor licenční odbor CP a regulovaných trhů odbor sankčních řízení Regulace a analýzy: odbor regulace finančního trhu odbor analýz finančního trhu odbor podpory dohledu Zdroj: Zpráva o dohledu, ČNB, 2008/ Model dohledu je označen jako funkcionální, obsahuje prvky sektorové.

8 8 Výbor pro finanční trh – jednací řád Výbor je poradní orgán bankovní rady ČNB. Výbor má 7 členů, předseda, místopředseda, člen volený rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, člen z bankovní rady ČNB, dva členové z MF jmenovaní ministrem financí, finanční arbitr ČR. Mlčenlivost člena Výboru může zbavit pouze guvernér ČNB z důvodu veřejného zájmu. Výbor projednává strategii a koncepci dohledu nad finančním trhem, trendy, systémové otázky trhu a dohledu.

9 9 Výbor pro finanční trh – jednací řád Výbor předkládá stanoviska a doporučení bankovní radě ČNB, předseda je oprávněn se zúčastnit jejího jednání. Zprávu o výkonu dohledu předkládá guvernér ČNB předsedovi Výboru do konce května. Guvernér ČNB a ministr financí mají oprávnění účasti na jednání Výboru. Tajemníkem výboru je zaměstnanec ČNB určený bankovní radou – organizace a zápisy jednání Výboru. Jednání Výboru řídí předseda, usnášet se je Výbor způsobilý při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

10 10 Devizový dohled ČNB Účelem devizové regulace je ochrana platební bilance státu a devizového hospodářství. Pravomoci v devizovém hospodářství stanoví režim kurzu české měny k cizím měnám po dohodě s vládou vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám stanovuje cenu zlata v bankovních operacích spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami s bankami vydává cenné papíry znějící na cizí měnu vydává devizové licence bankám, směnárnám, kasinům apod.

11 11 Devizový dohled ČNB Devizové orgány: MF a ČNB Devizová místa: Banky s devizovou licencí Osoby s licencí pro devizové obchody Osoby s koncesí pro směnárny Osoby s jednotnou licencí v rámci EU Nabývání devizových prostředků za CZK a obráceně je pro tuzemce a cizozemce neomezeno.

12 12 Devizový dohled ČNB Platné devizové předpisy: Devizový zákon č.219/1995 – práva a povinnosti ČNB Vyhláška ČNB č.434/2002 – udělení devizové licence, podmínky devizových obchodů, nakládání s padělky deviz Vyhláška ČNB č.183/2002 – úhrady dev. míst vůči cizozemcům Vyhláška ČNB č.34/ rozsah a způsob oznamovací povinnosti podle dev. zákona / investice, úhrady nad 1.mil. CZK/.

13 13 Centrální registr úvěrů – CRÚ provozuje centrální banka, Česká národní banka obsahuje závazky právnických osob a fyzických osob podnikatelů účastníky jsou všechny banky působící v ČR a pobočky zahraničních bank povinnost měsíční aktualizace a možnost přístupu obchodních bank i centrální banky Obsah CRÚ čerpané úvěry debety na běžných účtech nad stanovený limit nečerpané úvěrové rámce a přísliby úvěrů vydané bankovní záruky úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových položek

14 14 Centrální registr úvěrů – CRÚ Identifikace klientů: název, právní forma, IČ Identifikace pohledávek: číslo pohledávky, datum vzniku, splatnost, stav


Stáhnout ppt "Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google