Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace."— Transkript prezentace:

1 Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace a dohled v České republice Ing. Dalibor Pánek e-mail: panek@mail.muni.cz

2 www.econ.muni.cz 2 Bankovní regulace a dohled po 1990 Nahrazen jednostupňový bankovní systém dvoustupňovým, do bankovního sektoru mohou vstupovat podnikatelské subjekty /získání bankovní licence/./ Zákon č.130/89 Sb. o SBČS/ Nový pohled na bankovní dohled v roce 1992, pravidla pro posouzení žádosti působit jako banka, podmínky pro bankovní činnost /Zákony č.22/92 Sb. o SBČS, zákon č. 21/92 Sb. o bankách/. Vznik centrální banky České republiky, České národní banky, 1.1.1993, znamená vytvoření specializovaných útvarů bankovní regulace a dohledu, /Zákon č.6/93 Sb./ Bankovní sektor je charakterizován nárůstem bankovních subjektů, závažnými problémy, nízká kvalita dohledu, nekvalitní aktiva, nedostatečná příprava bank na privatizaci podniků, nezodpovědnost managementu bank, podvody financovaných podnikatelských subjektů, asymetrie informací bank.

3 www.econ.muni.cz 3 1994 - 1997 V letech 1994 – 1997 rozvojové období pro fungování bankovní regulace a dohledu, trvá nekvalitní zejména úvěrový proces obchodních bank a podezření z nekalých praktik managementu bank.

4 www.econ.muni.cz 4 1998 – 2003 Zásadní proces změny kvality bankovního dohledu můžeme označit léta 1998 – 2003 v souvislosti s harmonizací pravidel se zeměmi EU a privatizací velkých obchodních bank: ovlivnění činnosti bank novými vlastníky posouzení bankovního sektoru ze strany EU prostřednictvím MMF /2001/, FSAP – Financial Sektor Assessment Program, rozhodující riziko úvěrové, pokrok v dohledu bank, příznivý dopad privatizace /vlastníků/ novela zákona o ČNB od 1.1.2001 a zákona o bankách od 1.5.2002, soulad s EU, licenční řízení, konsolidovaný základ dohledu, vedení centrálního registru úvěrů apod. zavedení standardů k ochraně vkladatelů, pojištění vkladů, 90% nároku, 25 tis. Euro, včetně pojištění vkladů v cizí měně od 1.7.2001 novela standardů řízení likvidity podle doporučení BCBS, nutnost vlastní strategie obchodní banky, vnitřní předpisy a kontrola trvající negativní vlivy v bankovním sektoru / uzavření banky Union 2003/

5 www.econ.muni.cz 5 Vývoj počtu bank v České republice pobočky zahraničních Rok celkem české zahraniční bank /jednotná licence/ 1990 9 9 0 1995 55 32 23 2000 40 14 26 2011 44 4 16 24 Česká národní banka dohlíží na obchodní banky, pobočky zahraničních bank a společnosti jejichž součástí je banka /podle principů EU/. Využívá možností stanovení opatření k nápravě nedostatků, ukončení činnosti banky, stanovení pokut /příjem SR/.

6 www.econ.muni.cz 6 Integrace regulace a dohledu v ČR Od 1.4. 2006 zásadní změny v dohledu, integrace do jediné instituce pro dohled nad finančními institucemi /sektorové uspořádání/ do centrální banky, České národní banky. Poradním orgánem Bankovní rady pro výkon dohledu nad finančním trhem je Výbor pro finanční trh. Uspořádání dohledu v ČR bylo od 1.1.2008 změněno ze sektorového na uspořádání funkcionální.

7 www.econ.muni.cz 7 Dohledové organizační sekce ČNB Dohled nad finančním trhem: odbor dohledu úvěrových institucí odbor dohledu pojišťovnictví odbor dohledu kapitálového trhu odbor kontroly řízení rizik odbor kontroly pravidel jednání o odborné péče Licenční a sankční řízení: odbor licenční odbor CP a regulovaných trhů odbor sankčních řízení Regulace a analýzy: odbor regulace finančního trhu odbor analýz finančního trhu odbor podpory dohledu Zdroj: Zpráva o dohledu, ČNB, 2008/ Model dohledu je označen jako funkcionální, obsahuje prvky sektorové.

8 www.econ.muni.cz 8 Výbor pro finanční trh – jednací řád Výbor je poradní orgán bankovní rady ČNB. Výbor má 7 členů, předseda, místopředseda, člen volený rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, člen z bankovní rady ČNB, dva členové z MF jmenovaní ministrem financí, finanční arbitr ČR. Mlčenlivost člena Výboru může zbavit pouze guvernér ČNB z důvodu veřejného zájmu. Výbor projednává strategii a koncepci dohledu nad finančním trhem, trendy, systémové otázky trhu a dohledu.

9 www.econ.muni.cz 9 Výbor pro finanční trh – jednací řád Výbor předkládá stanoviska a doporučení bankovní radě ČNB, předseda je oprávněn se zúčastnit jejího jednání. Zprávu o výkonu dohledu předkládá guvernér ČNB předsedovi Výboru do konce května. Guvernér ČNB a ministr financí mají oprávnění účasti na jednání Výboru. Tajemníkem výboru je zaměstnanec ČNB určený bankovní radou – organizace a zápisy jednání Výboru. Jednání Výboru řídí předseda, usnášet se je Výbor způsobilý při přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

10 www.econ.muni.cz 10 Devizový dohled ČNB Účelem devizové regulace je ochrana platební bilance státu a devizového hospodářství. Pravomoci v devizovém hospodářství stanoví režim kurzu české měny k cizím měnám po dohodě s vládou vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám stanovuje cenu zlata v bankovních operacích spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami s bankami vydává cenné papíry znějící na cizí měnu vydává devizové licence bankám, směnárnám, kasinům apod.

11 www.econ.muni.cz 11 Devizový dohled ČNB Devizové orgány: MF a ČNB Devizová místa: Banky s devizovou licencí Osoby s licencí pro devizové obchody Osoby s koncesí pro směnárny Osoby s jednotnou licencí v rámci EU Nabývání devizových prostředků za CZK a obráceně je pro tuzemce a cizozemce neomezeno.

12 www.econ.muni.cz 12 Devizový dohled ČNB Platné devizové předpisy: Devizový zákon č.219/1995 – práva a povinnosti ČNB Vyhláška ČNB č.434/2002 – udělení devizové licence, podmínky devizových obchodů, nakládání s padělky deviz Vyhláška ČNB č.183/2002 – úhrady dev. míst vůči cizozemcům Vyhláška ČNB č.34/2003 - rozsah a způsob oznamovací povinnosti podle dev. zákona / investice, úhrady nad 1.mil. CZK/.

13 www.econ.muni.cz 13 Centrální registr úvěrů – CRÚ provozuje centrální banka, Česká národní banka obsahuje závazky právnických osob a fyzických osob podnikatelů účastníky jsou všechny banky působící v ČR a pobočky zahraničních bank povinnost měsíční aktualizace a možnost přístupu obchodních bank i centrální banky Obsah CRÚ čerpané úvěry debety na běžných účtech nad stanovený limit nečerpané úvěrové rámce a přísliby úvěrů vydané bankovní záruky úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových položek

14 www.econ.muni.cz 14 Centrální registr úvěrů – CRÚ Identifikace klientů: název, právní forma, IČ Identifikace pohledávek: číslo pohledávky, datum vzniku, splatnost, stav


Stáhnout ppt "Katedra práva 11.1.2015 Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Regulace a dohled finančních trhů Regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google