Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladislava Zubrová Vodík. Historie objevu -1766 H. Cavendish objevil vodík při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách; také zjistil, že při explozi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladislava Zubrová Vodík. Historie objevu -1766 H. Cavendish objevil vodík při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách; také zjistil, že při explozi."— Transkript prezentace:

1 Vladislava Zubrová Vodík

2 Historie objevu -1766 H. Cavendish objevil vodík při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách; také zjistil, že při explozi vodíku v kyslíku vzniká voda (tvrdil, že voda není prvek, jak se dříve předpokládalo, a je složena z kyslíku a vodíku) -1810 – 1815 H. Davy zjistil, že vodík je základním prvkem v kyselinách -A. L. Lavoisier zavedl pojem hydrogenium (z řec. ydor geinomai– tvořím vodu)

3 Výskyt vodíku -nejrozšířenější prvek ve vesmíru (v plynném obalu Slunce, mlhovinách) -na Zemi pouze ve sloučeninách -biogenní prvek Uveďte příklady anorganických a organických sloučenin, kde se vyskytuje vodík.

4 Vlastnosti vodíku S pomocí periodické tabulky určete: zařazení do skupiny, oxidační čísla, elektronovou konfiguraci, počet valenčních elektronů, hodnotu elektronegativity. I.A skupina (i když díky svým vlastnostem byl měl mít výjimečné postavení) -I, 0, I 1s 1 1 valenční elektron X (H)=2,0 (2,1) Jaké vazby bude vytvářet vodík s jinými prvky ve sloučeninách? s ostatními prvky vytváří iontovou i kovalentní vazbu

5 Vlastnosti vodíku bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, se vzduchem tvoří výbušnou směs 14,4krát lehčí než vzduch t t = −259,1 °C t v = −252,9°C za normálních podmínek vytváří dvouatomové molekuly H 2 vytváří vodíkové můstky

6 Vlastnosti vodíku v přírodě se vyskytuje jako směs 3 izotopů: 1 H 2 H 3 H lehký vodík těžký vodík Určete u jednotlivých izotopů počet částic. 1 H1p, 1e, 0n 2 H1p, 1e, 1n 3 H 1p, 1e, 2n 2 H bývá označován i jako 2 D (deuterium), 3 H jako 3 T (tritium)

7 Chemické reakce vodíku molekulový vodík je díky vysoké vazebné energii za normálních podmínek málo reaktivní (výjimkou je reakce vodíku s fluorem), proto je vhodné pro lepší reaktivitu zvýšit teplotu nebo přidat katalyzátor elektrickým výbojem vzniká atomární vodík (H) (vodík „ve stavu zrodu“, nascentní vodík), který je velmi reaktivní a nestálý - existuje velmi krátkou dobu a slučuje se na vodík molekulový v přítomnosti kyslíku vodík hoří, ale sám hoření nepodporuje

8 Průmyslová výroba vodíku 1. elektrolýza vody elektrolytem není čistá voda, ale 15% roztok NaOH nebo 20% roztok H 2 SO 4 Jak se nazývají jednotlivé elektrody? katoda:2 H + + 2 e - → H 2 anoda:2 OH - - 2 e - → 2 OH 4 OH → 2 H 2 O + O 2

9 Průmyslová výroba vodíku 2. reakce vodní páry s koksem nebo methanem H 2 O + C → CO + H 2 (vodní plyn, t = 1000°C) CO + H 2 O → CO 2 + H 2 (t = 500°C, katalyzátor Fe 2 O 3 ) vznikající oxid uhličitý se z reakční soustavy odstraní vypíráním vodou a pak v roztoku KOH CH 4 + H 2 O → CO + 3 H 2 (t = 1100°C, katalyzátor Ni na Al 2 O 3 )

10 Průmyslová výroba vodíku 3. termické štěpení methanu CH 4 → C + 2H 2 (t = 1200°C) 4. elektrolýza roztoku solanky vodík zde vzniká jako vedlejší produkt 2 NaCl + 2 H 2 O → Cl 2 + H 2 + 2 NaOH

11 Laboratorní příprava vodíku 1. reakce alkalického kovu s vodou 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 http://www.youtube.com/watch?v=1-GEWL2kOOM 2. reakce zředěných kyselin s neušlechtilými kovy Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2

12 Laboratorní příprava vodíku 3. reakce alkalického hydroxidu s méně ušlechtilými kovy 2 Al + 2 KOH + 6 H 2 O → 2 K[Al(OH) 4 ] + 3 H 2 Zn + 2 NaOH + 2 H 2 O → Na 2 [Zn(OH) 4 ] + H 2 Jak se označují anorganické sloučeniny v hranatých závorkách? Uveďte chemické názvy produktů v obou reakcích.

13 Sloučeniny vodíku binární sloučeniny vodíku s jinými prvky se nazývají hydridy. Podle typu vazeb je dělíme na: a)iontové hydridy – sloučeniny vodíku s nejelektropozitivnějšími prvky - vodík má ox. č. –I - reaktivní, málo stabilní, bezbarvé, krystalické látky - příprava: přímou syntézou 2 Na + H 2 → 2 NaH Ca + H 2 → CaH 2 - s vodou reagují za vzniku hydroxidu: NaH + H 2 O → NaOH + H 2

14 Sloučeniny vodíku b) kovové hydridy - látky kovového vzhledu, tvoří je prvky podskupiny chromu, triády železa a palladium - vodivé a polovodivé vlastnosti c) hydridy přechodného typu – podskupiny Cs, Ti, V, některé lanthanoidy a aktinoidy - vazby jsou přechodem mezi vazbami iontovými a kovovými - př.: TiH 1,75 d) molekulové hydridy – nekovy a polokovy IV.-VII.A, pevnost vazeb ve sloučeninách klesá s rostoucí atom. hmotností

15 Sloučeniny vodíku b) polymerní hydridy – sloučeniny s prvky Be, Mg, Zn, Cd, B, Al, Ga, In, Tl, pevné skupenství kromě hydridu boru a gallia

16 Použití vodíku řezání a sváření kyslíkovodíkovými a vodíkovými hořáky redukční činidlo (hydrogenace – ztužování tuků) raketové palivo chladivo alternátorů v elektrárnách inertní dýchací plyn ve směsích pro extrémní hloubkové potápění dříve plnění vzducholodí a balónů vodík jako zdroj energie

17 Použití vodíku výroba některých důležitých sloučenin: N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 H 2 + Cl 2 → 2 HCl vodík se dováží v tlakových láhvích s červeným pruhem

18 A to už je snad všechno….

19 http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava http://ostrava.astronomy.cz/demoni/temata/KlenotyPodzimu/KlenotyPodz imu.html http://ostrava.astronomy.cz/demoni/temata/KlenotyPodzimu/KlenotyPodz imu.html http://www.gify.nou.cz/lid_skola.htm http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=prvek&prvek_id=1 http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/chemlat/vodik.html MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN 80-900066-6-3. ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 262 s. ISBN 80-7182-099-7 BŘEZINA, František a kol. Anorganická chemie. Olomouc: Polygrafické středisko VUP Olomouc, 1997, 395 s. ISBN 80-7067-763-5


Stáhnout ppt "Vladislava Zubrová Vodík. Historie objevu -1766 H. Cavendish objevil vodík při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselinách; také zjistil, že při explozi."

Podobné prezentace


Reklamy Google