Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce."— Transkript prezentace:

1 1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce Participační (demokratizační) funkce

2 2 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém Role státu, stát blahobytu x liberální systém Quadagno, J.: Theories on the welfare state, 1998: Quadagno, J.: Theories on the welfare state, 1998: „postupující industrializace s sebou nese vznik nových potřeb veřejného financování, neboť redukuje funkce tradiční rodiny a narušuje (posunuje) jisté kategorie jednotlivců, jejichž práce se stává přebytečnou – lidí velmi mladých, handicapovaných, nemocných, velmi starých… Protože tradiční společenské instituce nejsou schopny uspokojit potřeby těchto „zranitelných“ subjektů, stát expanduje víceméně automaticky.“

3 3 Servisní funkce NO Teorie tržních selhání Teorie tržních selhání - Veřejný statek – vyloučen z tržního mechanismu (zdravotní péče pro sociálně slabé, ekologie) Teorie vládních selhání Teorie vládních selhání - VeP – volič medián, veř. statky a služby nepokryjí všechny potřeby všech skupin obyvatelstva  Důvody  NO zabezpečí ty služby, které nepokryje ani stát ani soukromý sektor

4 4 Kontrolní funkce NO Monitoring rozhodování ve veřejné správě Monitoring rozhodování ve veřejné správě Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu Monitoring soukromého sektoru a investorů Monitoring soukromého sektoru a investorů Kontrola x nátlak? Kontrola x nátlak?

5 5 Výchovná funkce NO Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru) Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru) Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace) Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace) Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…) Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…) Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod. Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod.

6 6 Informační funkce NO Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb) Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb) NO – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…) NO – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…) Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory

7 7 Participační/demokratizační funkce NO Podpora rozvoje komunity Podpora rozvoje komunity Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …) Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …)

8 8 Shrnutí: role NO Výzkum Spiralis 2002: Výzkum Spiralis 2002: „JAKÝ VÝZNAM PRO VAŠI OBEC/MĚSTO MAJÍ AKTIVITY NO NA VAŠEM ÚZEMÍ“ 1. Poradní funkce, partner pro spolupráci, znalost místních problémů 2. Poskytovatel informací o území 3. Poskytovatel veřejných služeb 4. Kontrolní funkce (monitoring území)

9 9 Shrnutí: role NO NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce x potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení) NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce x potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení) Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…) Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…) Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel

10 10 Limity NO Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit Závislost na vůdčí autoritě Závislost na vůdčí autoritě Filantropický paternalismus Filantropický paternalismus Filantropický amatérismus Filantropický amatérismus Filantropický partikularismus Filantropický partikularismus Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO


Stáhnout ppt "1 VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Servisní funkce Kontrolní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Výchovná funkce Informační funkce."

Podobné prezentace


Reklamy Google