Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do filosofie a etiky Zuzana Svobodová. filosofie etika bioetika lékařská etika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do filosofie a etiky Zuzana Svobodová. filosofie etika bioetika lékařská etika."— Transkript prezentace:

1 Úvod do filosofie a etiky Zuzana Svobodová

2 filosofie etika bioetika lékařská etika

3 K historii české lékařské etiky 1918-1939 v rámci tzv. hodegetiky přednášena částečně deontologie 30. léta: počátky snah o systematickou výuku lékařské etiky (kritika paternalismu) 1945-1952 vznik a praxe prvního deontologického ústavu po r. 1948 oficiálně zastaven vývoj lékařské etiky u nás (některé otázky ale řešeny, jiné tabuizovány, jiné ideologizovány) čas. Témata, Salus 1981 zveřejnil Čas. lékařů českých Haškovcové návrh koncepce Lékařské etiky 1990 založena Centrální etická komise, následně místní 1991 důvodová zpráva (Haškovcová, Šimek, Špalek) na jejímž základě etika jako samostatný obor na 3. lékařské fakultě od r. 1992

4 Co Vás motivuje studovat?

5 Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci?

6 Co je to … (spokojenost, život, láska, statečnost, …) důstojnost ctnost hodnota?

7 Hodnoty Kdy Jakjsou? Kde Existují ? Jak se uskutečňují?

8 Ontologie, nauka o bytí, je (od Aristotela) první filosofií.

9 Ale někteří ukazují (podle Emmanuela Lévinase a „etického obratu“ v západní filosofii), že první filosofie je etika Proč? Proč?

10 Odpovědnost předchází bytí. „Morálka řídí dílo pravdy.“ (Totalita a nekonečno, 280) „Pravda jako úcta k tomu, co je, je smysl metafyzické pravdy.“ (279)

11 Filosofie filosofia z řeckého milovat moudros či moudrost lásky philein (milovat) + sophia (moudrost) → filosofové: milovníci moudrosti nejvšeobecnější (nikoli speciální) studium základních problémů – (svobodná) umění (lat.: artes liberales)

12 Filosofie týká se Vašeho vztahu k poznání/bytí/životu více než studia o poznání/bytí/životě (filosofie se liší od speciálních věd-nauk-disciplín (-logie: bio-logie – nauka o živém, antropo-logie – nauka o člověku, eko-logie nauka o životním prostředí ) V seminářích byste měli zvažovat vlastní přístup (vztah).

13 Jak se objevuje filosofie? reflexe, myšlení? stud! úzkost! otřesení (z jistot)? „Metanoiete!“ (meta-noésis)

14

15

16 Kdy se objevuje filosofie? Aristotelés: až tehdy, když utišena vnější potřeba a lidé měli volný čas (poprvé u kněží v Egyptě) Thalés (z Milétu - „perla Iónie“); prozíravost: první předpověď zatmění Slunce: 25. 5. 585 př. Kr. Když nejde již o věci, ale o podstatu věcí: „Co to je, co je?“ „Minervina sova vylétá za soumraku “ (Hegel) Jak poznám, že je soumrak?

17

18 Metody filosofie methodos epimeleia peri tés psychés (Cicero: cultura animi) logos → dia-logos tázání myšlení, zvažování, výklad péče o duši Metody vědy? Popis (měření, vážení, poměřování, rozlehlost…), analýza, syntéza, srovnání…

19

20 Fakta neexistují, pouze interpretace Proti takovému pozitivismu, který se zastaví před fenomény a tvrdí „existují pouze fakta“, já mohu říci: Ne, jsou to právě fakta, která neexistují, pouze interpretace… (Friedrich Nietzsche)

21 Promýšlení rozdílů mythos kai logos techné kai fysis theoria kai praxis epistémé kai fronésis

22

23 Athénská škola (Rafael 1510/11) Anti sthe nés Epikúros Diogenés Pythagoras Hérakleitos Par me nid és Plóti nos

24

25 Platón (428/7-348/7 př. Kr.) Platón - Mýtus o jeskyni (Ústava VII) Platón - Mýtus o jeskyni (Ústava VII)

26 Filosofie teoretická ontologie metafyzika epistemologie – noetika (noésis) logika … praktická politika etika estetika Teorie rozhodování Teorie hodnot Reflexe praxe …

27 Epikúros (341-270 př. Kr.) z dopisu Menoikeovi „Ani kdo je mlád, ať neváhá oddávat se filosofii, ani je- li kdo stár, ať neochabuje v jejím pěstování; neboť nikdo není ani nezralý, ani přezrálý k tomu aby pečoval o zdraví své duše. Říká-li někdo, že pro něho ještě nepřišel čas k filosofování, nebo že už pominul, podobá se tomu, kdo říká, že pro něho ještě není čas na blaženost, nebo už není. Proto má pěstovat filosofii mladý i starý, první, aby stárna zůstával mlád dobrými skutky v příjemných vzpomínkách na minulost, druhý, aby zároveň mlád i stár pro nebojácnost před budoucností. Je tedy třeba pečovat o to, co působí blaženost, neboť máme-li ji, máme všechno, a nemáme-li ji, děláme všechno, abychom ji měli…“

28 K etymologii etiky ethídzó: navykám, učím, navádím, zvykám (si) to ethos: zvyk, obyčej, mrav ethó: svojím, dle svého zvyku, obyčejně to ethisma: navyknutí, navedení, zvyk to ethnos: svojeť, svojina; množství sobě navzájem zvyklé; tovaryšstvo, spolek, sbor, zástup druhů; rod, národ; lid; stav; hejno; stádo; roj (včel) to éthos: svá, vlastní, obvyklá místa (pastvy), sídla, vlast, zvyk-lost, obyčej; mrav, povaha, myšlení, smýšlení; podle Aristotela vzor mravního jednání

29 Etika jako praktická filosofie Praktická filosofie (etika) se obrací v člověku k tomu, co je tvořivé, v každém novém případu má nově zkoumat, co se zde a nyní má stát. Etika je praktická tím, že přivádí člověka k vlastnímu svobodnému utváření života. Historicky se teprve u etického zájmu odděluje mýtus a filosofie.

30 Etika jako součást nauky politické Aristotelés pokládal etiku za součást nauky politické. Pro Aristotela byl člověk přímo definován určeností svého života pro život v obci (pak samozřejmě i etika byla záležitostí obce). Přičemž obec předchází jednotlivce, tak jako celek předchází část. (1) Také podle Etiky Nikomachovy je člověk určen pro život v obci. (2)

31 Etika → bioetika „Potřebujeme novou moudrost, která by byla poznáním o tom, jak užívat poznání.“ (1) „Současná ekologická krize... má v sobě i etický moment. Její kořeny tkví především v nekontrolovatelné exploataci přírody člověkem a v technokratickém systému společnosti.... Analýza zrodu krize ukázala, že jedním z principiálních zdrojů této krize je nesprávné chápání etiky člověka. Člověk nemá morální závazky a povinnosti jen sám vůči sobě, nebo vůči společnosti, ale také vůči ostatním živým tvorům i vůči neživé přírodě, se kterou spoluvytváří své životní prostředí.“(2) Etické hodnoty nemohou být oddělovány od ekologických. Antropologické koncepce vytvořené do 20. století je třeba rozšířit o hledisko vztahu člověka k přírodě.

32

33

34 Odkazy Aristotelés. O duši. Aull F. New York University School of Medicine medical humanities mission statement. Available at: http://medhum.med.nyu.edu/http://medhum.med.nyu.edu/ – také na: http://www.artsci.uc.edu/programs- degrees/minors.html?cid=15CERT2-MEDHhttp://www.artsci.uc.edu/programs- degrees/minors.html?cid=15CERT2-MEDH – nebo: http://www.nyitcomsga.org/sga- initiatives/humanities-in-medicine/http://www.nyitcomsga.org/sga- initiatives/humanities-in-medicine/ K etické výchově


Stáhnout ppt "Úvod do filosofie a etiky Zuzana Svobodová. filosofie etika bioetika lékařská etika."

Podobné prezentace


Reklamy Google