Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do sociální a kulturní antropologie Antropologická teorie kultury Tomáš Hirt, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do sociální a kulturní antropologie Antropologická teorie kultury Tomáš Hirt, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úvod do sociální a kulturní antropologie Antropologická teorie kultury Tomáš Hirt, Ph.D.

2 Význam slova „KULTURA“  Axiologické pojetí kultury X  Antropologické pojetí kultury

3 Axiologické pojetí kultury  „péče o půdu“ (colo, coléré, …cultus)   „péče o duši“ (M. T. Cicero – filosofie: „kultura ducha“)  Voltaire – „vysoká“ (aristokratická) x „nízká“ (plebejská) kultura  J. G. Herder – kultura = zdroj mravní velikosti národa, který se projevuje ve všech zvycích, přesvědčeních a obřadech (Volksgeist) X civilizace = univerzální racionalismus moderní doby

4 Antropologické pojetí kultury  Pojem „kultura“ neodkazuje ke sféře pozitivních hodnot  Na půdě sociální a kulturní antropologie byl tento pojem poprvé použit v kontextu evolucionismu (E. B. Taylor, L. H. Morgan)  Neexistuje jedna závazná definice (Kroeber & Kluckholn – 161 definic v roce 1952)

5 Předběžné vymezení pojmu kultura v antropologickém pojetí  sdílené „návody pro život“  sdílené vzorce naučeného chování (sdílené abstrakce)  vše, co lidé dělají, co o tom říkají a co si o tom myslí  sféra sdílených hodnot norem, idejí a jazyka

6 Charakteristiky „kultury“ v antropologickém pojetí  nositeli (nějaké) kultury jsou všechny lidské bytosti (není člověka mimo kulturu)  kultura je plurální – v různých společnostech je zpravidla sdílena jiná kultura (neexistuje jednotná univerzální všelidská kultura)  kultura tvoří integrovaný systém struktura, konfigurace, vzorec kultura je konzistentně strukturovaný celek (nikoli soubor odřezků)  kultura je adaptivní (utváří se v rámci adaptace na konkrétní prostředí)

7 Charakteristiky „kultury“ v antropologickém pojetí /pokrač./  kultura je negenetická (není předávána geneticky)  kultura je naučitelná (předává se v procesu učení) enkulturace, socializace  kultura je sdílená kultura představuje program či kód, kterému shodně (či podobně) rozumí členové urč. Společnosti  kultura je symbolická kultura je tvořena systémem symbolů (reprezentací = nesou význam)

8 Charakteristiky „kultury“ v antropologickém pojetí /pokrač./  kultura je specificky lidská v antropologickém smyslu mohou být nositeli kultury pouze lidé  kultura je dynamická kultura tvoří nediferencované kontiunuum, proces kulturní změna (rekonfigurace, rekombinace kulturních prvků)  endogenní (vynález)  exogenní (přejímka)

9 Dilemata antropologického pojetí kultury  Kultura není chápána ani jako zcela otevřená, ani jako zcela autonomní  Dvojakost konceptu kultury kultura jako univerzální aspekt lidského bytí (není člověka mimo kulturu) kultura jako partikulární aspekt lidského bytí (variabilita konkrétních kultur)

10 Kulturní univerzálie  Součásti kultury vyskytující se ve všech společnostech, třebaže ve své kulturně specifické podobě.  G. P. Murdock (1945)  Příklady: manželství, hra, dělba práce, incestní tabu, etika, směna, umění

11 Etnocentrismus  tendence považovat vlastní způsoby života za samozřejmé a správné  nahlížení na jiné způsoby života skrze optiku vlastní kultury  poprvé použil termín W. G. Sumner v knize Folkways (1902); P. Murdock, M. Herskovits  základní, umírněný, agresívní, sekundární, inverzní

12 Kulturní relativismus  doktrína, která tvrdí, že kultury a společnosti jsou od sebe kvalitativně odlišné, každá má svoji vnitřní logiku, v jejímž rámci je jedině možné hodnotit její projevy  jde o teoreticko – metodologický přístup ke studiu kulturních jevů vycházející z předpokladu, že jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možné pochopit a popsat pouze v kontextu jejich vlastních hodnot a kategorií  F. Boas, R. Benedictová, M. Meadová  etický relativismus


Stáhnout ppt "Úvod do sociální a kulturní antropologie Antropologická teorie kultury Tomáš Hirt, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google