Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07"— Transkript prezentace:

1 Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07
Technická mechanika Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07 Ing. Martin Hendrych

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s řešením momentu silové soustavy a s řešením nahrazení síly silou na rovnoběžné nositelce. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Martin Hendrych (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Moment silové soustavy Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí STR_TEM_Statika

3 Moment silové soustavy
Působí-li současně soustava několika sil, je jejich výsledný účinek roven účinku výslednice. Z toho vyplývá, že součet momentů jednotlivých sil soustavy se rovná momentu výslednice. … momentová věta

4 Moment silové soustavy
Úloha: Aplikace momentové věty - nahrazení účinku dvou rovnoběžných sil účinkem síly jedné (výslednice). ; k počátku O ;

5 Nahrazení síly silou na rovnoběžné nositelce
Danou sílu F na nositelce p přeneseme na rovnoběžnou nositelku q. Přenesením F na novou nositelku q musíme přidat moment M = F.r Opačný postup – sečteme-li přenesenou sílu F1 a moment M, dostaneme původní sílu na nositelce p.

6 Nahrazení síly silou na rovnoběžné nositelce
Příklad: Nahraďte sílu F[40;0;90°;50N] a moment (silovou dvojici) M=1,5N.m jedinou silou. Proveďte početní kontrolu obou soustav, účinky porovnejte.

7 Nahrazení síly silou na rovnoběžné nositelce
Kontrola: Původní soustava ; ; Nová soustava se silou F1 ; ; Závěr: Účinky soustav jsou stejné.

8 Opakování Definice pojmu moment silové soustavy.
Matematický zápis momentové věty, vysvětlení pojmů. Postup při nahrazení síly silou na rovnoběžné nositelce.

9 Literatura a zdroje informací
SALABA, Stanislav a Antonín MATĚNA. MECHANIKA I: Statika. první. Praha: SNTL, 1978. TUREK, Ivan, Oldřich SKALA a Jozef HALUŠKA. MECHANIKA: Sbírka úloh. druhé, upravené a doplněné. Praha: SNTL, 1982.


Stáhnout ppt "Statika Moment silové soustavy, nahrazení síly silou 07"

Podobné prezentace


Reklamy Google