Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulované ceny pro konečné zákazníky a legislativa v roce 2006 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad AEM3. 11. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulované ceny pro konečné zákazníky a legislativa v roce 2006 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad AEM3. 11. 2005."— Transkript prezentace:

1 Regulované ceny pro konečné zákazníky a legislativa v roce 2006 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad AEM3. 11. 2005

2 3. 11. 2005ERÚ2 Obsah prezentace Předběžné ceny pro rok 2006 a základní vlivy na změnu cen: přenos a systémové služby ceny pro podporované zdroje distribuce Připravované novely vyhlášek ERÚ

3 3. 11. 2005ERÚ3 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2005 Vliv na změnu ceny: snížení WACC na 7,315 % vlivem snížení daně z příjmů zahrnutí vyšší části výnosů z aukcí na přeshraničních profilech do PV snížení hodnoty provozních aktiv vlivem odpisů vliv na náklady: –Průmyslový eskal. faktor = 107,1 % (4/2005) –Mzdový eskalační faktor = 107,3 % (váha 0,15) –Faktor efektivity = 2,085 % Cena pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok (pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok)

4 3. 11. 2005ERÚ4 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí vyjmutí exportu z plateb za použití - nárůst ceny od 2005 pokrytí větší části korekčního faktoru roku 2004 z příjmů z aukcí cena silové elektřiny na krytí ztrát jako v roce 2005 Cena pro rok 2006: 21,13 Kč/MWh (pro rok 2005: 20,13 Kč/MWh) Průměrná cena za přenos pro rok 2006: 110,15 Kč/MWh (pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh) (pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh)

5 3. 11. 2005ERÚ5 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb sníženy meziročně o 100 mil. Kč na 8,1 mld. Kč Cena pro konečný odběr pro rok 2006: 156,28 Kč/MWh (pro rok 2005: 171,80 Kč/MWh) Cena pro lokální spotřebu 2006: 58,64 Kč/MWh (pro rok 2005: 64,00 Kč/MWh)

6 3. 11. 2005ERÚ6 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni předchozích let Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – průměrně 7,48 Kč/MWh (2005 - 7,53 Kč/MWh Operátor trhu s elektřinou Zachování výše ceny za činnost zúčtování ve výši 4,63 Kč/MWh Cenu hradí koneční zákazníci, export po DS a lokální spotřeba výrobců

7 3. 11. 2005ERÚ7 Kogenerace - podmínky podpora je určena § 32 energetického zákona (aplikace směrnice 2004/8/ES) zákon určuje jako formu podpory příspěvky k ceně elektřiny příspěvky k tržní ceně tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z KVET u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou do regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty) množství elektřiny na které se vztahuje podpora, podrobnosti vydání osvědčení o původu elektřiny stanovuje vyhláška MPO, týká se i druhotných zdrojů ceny stanovuje cenové rozhodnutí ERÚ

8 3. 11. 2005ERÚ8 Kogenerace - podmínky II v cenách pro rok 2006 je zahrnuto zvýšení ceny vstupního paliva zvýšení předacích cen: v cenách respektován nárůst ceny silové elektřiny na trhu s elektřinou s uvažováním reálných možností výrobců uplatnit svou cenu na trhu ceny silové elektřiny - dodávka na ztráty a chráněným zákazníkům v jednotlivých letech, bez uvažování ceny odchylky:

9 3. 11. 2005ERÚ9 Kogenerace - ceny Rozdělení zdrojů do tří skupin: 1.do 1 MW e včetně příspěvek k tržní ceně – 400 Kč/MWh (250 Kč/MWh) pro 8 hodin VT – 1240 Kč/MWh (810 Kč/MWh) minimální výkupní cena – 1430 Kč/MWh (1240 Kč/MWh) Pásmo VT – 2490 Kč/MWh (2220 Kč/MWh), Pásmo NT – 900 Kč/MWh (750 Kč/MWh) 2.od 1MW e do 5 MW e včetně příspěvek k tržní ceně – 280 Kč/MWh (250 Kč/MWh) pro 8 hodin VT – 950 Kč/MWh (810 Kč/MWh) minimální výkupní cena – 1350 Kč/MWh (1170 Kč/MWh) Pásmo VT – 2250 Kč/MWh (2010 Kč/MWh), Pásmo NT – 900 Kč/MWh (750 Kč/MWh) 3. nad 5 MW e příspěvek za vykázanou elektřinu 45 Kč/MWh

10 3. 11. 2005ERÚ10 Kogenerace - podmínky příspěvky k tržní ceně tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z KVET u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou do regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty) Předávání údajů: Kategorie 1. & 2. pro minimální výkupní ceny 4 měsíce před začátkem kalendářního roku roční množství s rozpisem na měsíce do pondělí 10:00 hod před začátkem kalendářního týdne hodinové diagramy Kategorie 2. pro minimální výkupní ceny upravený denní diagram do 8:00 hodin den před uskutečněním dodávky vyhodnocuje se denní diagram, pokud se skutečné množství liší o více jak 25%, snižuje se výkupní cena o 20% Kategorie 1. & 2. & 3 pro příspěvky - pevné ceny Předání ročního množství– řeší návrh vyhlášky MPO nové

11 3. 11. 2005ERÚ11 V souladu se zákonem č. 180/2001: –stanovit ceny pro zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2006 –s stávajících zdrojů upravit ceny v závislosti na inflaci –stanovit ceny zelených bonusů pro všechny kategorie OZE –vydat příslušné vyhlášky Ceny pro nové zdroje: –ceny stanovené z podmínky návratnosti investic za dobu životnosti s přiměřeným výnosem analýzou toků hotosti typických projektů –základní technické a ekonomické parametry jsou uvedeny v příslušné vyhlášce ERÚ (v MPŘ) malé vodní elektrárny do 10 MW Pinst včetně před 1.1.20051660 Kč/MWh (1600), společné spalování palivových směsí biomasy kat. S1 a fosilních paliv1180 Kč/MWh (900), malé vodní elektrárny do 10 MW Pinst včetně od 1.1.20052130 Kč/MWh (2050),společné spalování palivových směsí biomasy kat. S2 a fosilních paliv 850 Kč/MWh (670), rekonstrukce malé vodní elektrárny2130 Kč/MWh, společné spalování palivových směsí biomasy kat. S3 a fosilních paliv 540 Kč/MWh (500) malé vodní elektrárny do 10 MW Pinst včetně od 1.1.20062340 Kč/MWh, paralelní spalování palivových směsí biomasy kat. S1 a fosilních paliv1430 Kč/MWh, větrné elektrárny před 1.1.20043140 Kč/MWh (3020), paralelní spalování palivových směsí biomasy kat. S2 a fosilních paliv1100 Kč/MWh, větrné elektrárny uvedené do provozu v roce 20042830 Kč/MWh (2720), paralelní spalování palivových směsí biomasy kat. S3 a fosilních paliv 790 Kč/MWh větrné elektrárny od 1.1.20052700 Kč/MWh (2600), větrné elektrárny od 1.1.20062460 Kč/MWh, zdroje spalující čistou biomasu kategorie O12930 Kč/MWh, zdroje spalující čistou biomasu kategorie O22600 Kč/MWh, zdroje spalující čistou biomasu kategorie O32290 Kč/MWh, zdroje spalující bioplyn uvedené do provozu před 1.1.20042620 Kč/MWh (2520), zdroje spalující bioplyn uvedené do provozu od 1.1.20042520 Kč/MWh (2420), zdroje spalující důlní plyn2230 Kč/MWh, zdroje spalující bioplyn v bioplynových stanicích, od 1.1.20062980 Kč/MWh, zdroje spalující bioplyn z ČOV, v provozu od 1.1.20062230 Kč/MWh, zdroje spalující skládkový plyn, v provozu od 1.1.20062230 Kč/MWh, zdroje využívající geotermální energii, před 1.1.20063640 Kč/MWh (3500), zdroje využívající geotermální energii, od 1.1.20064500 Kč/MWh, zdroje elektřiny využitím slunečního záření, před 1.1.20066280 Kč/MWh (6040), zdroje elektřiny využitím slunečního záření, od 1.1.2006 13200 Kč/MWh. Obnovitelné zdroje I Ceny budou uvedeny internetu

12 3. 11. 2005ERÚ12 Zelené bonusy budou stanoveny jako rozdíl mezi minimální výkupní cenou a tržní cenou elektřiny + prémie za zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu Uplatnění cen zelené bonusy tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z OZE u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou do regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty) Příspěvek na krytí OZE a KVET bude vyjádřen samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností Předpoklad pro rok 2005: –1,74 TWh elektřiny z podporovaných OZE –9 TWh z KVET Obnovitelné zdroje II

13 3. 11. 2005ERÚ13 Příspěvky na OZE a KVET Příplatek všech konečných zákazníků pro krytí vícenákladů 20028,72 Kč/MWh (OZE+KVET) 20037,01 Kč/MWh KVET + 12,03 Kč/MWh OZE ~ 19,04 Kč/MWh) 20048,46 Kč/MWh KVET + 29,04 Kč/MWh OZE ~ 41,50 Kč/MWh včetně korekčního faktoru 20057,70 Kč/MWh KVET + 28,92 Kč/MWh OZE ~ 38,44 Kč/MWh včetně korekčního faktoru) 20067,63 Kč/MWh KVET + OZE ponechána rezerva na přechod do systému zelených bonusů a včetně korekčního faktoru (záporný) ~ 28,26 Kč/MWh

14 3. 11. 2005ERÚ14 Distribuce elektřiny I Vliv na změnu ceny: organizační změny– sloučení a outsourcing činností změna výše povolených výnosů: – unbundling, cca. 200 mil. Kč/původní REAS, do PV do konce II. R. O. –přecenění majetku - v jednání, do PV déle než do konce II. R.O. Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2006 snížení WACC na 7,955 % vlivem snížení daně z příjmů vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 107,1 % (4/2005) Mzdový eskalační faktor = 107,3 % (váha 0,35) Faktor efektivity = 2,085 %

15 3. 11. 2005ERÚ15 Distribuce elektřiny II Vliv na změnu ceny za užití sítí pro zákazníka na VVN a VN: stanovená průměrná cena silové elektřiny na ztráty – 1176,35 Kč/MWh Při uvažování všech regulovaných složek ceny (sysl., OTE, podpora OZE a KVET) ceny klesají o 9% na VVN a 5% na VN

16 3. 11. 2005ERÚ16 Distribuce elektřiny III Průměrné jednosložkové ceny distribuce a silové elektřiny včetně ceny obchodu na hladině nízkého napětí

17 3. 11. 2005ERÚ17 Distribuční tarify NN Vliv na změnu ceny dodávky pro MOP a MOO: zachování stávající tarifní struktury princip shodný s rokem 2004 – dělení tržeb koeficienty, které je alokují na sazby snaha o zachování relací konkrétní výše výsledných cen placených zákazníky závisí na nabídce silové elektřiny Při použití předpokládaných cen silové elektřiny v jednotlivých REAS a sazbách lze očekávat:

18 3. 11. 2005ERÚ18 Pravidla trhu s elektřinou Nová vyhláška Nová vyhláška, která nahradí vyhl. č. 373/2001 Sb. a její novely Zkrácení lhůty pro provedení změny dodavatele Zkvalitnění popisu samotného procesu změny dodavatele Zjednodušení režimu použití TDD v rámci LDS Promítnutí částí dřívějších vyhlášek MPO č. 18 a 19 Harmonizace se zákonem v oblasti typů smluv Přesunutí některých ustanovení z cenového rozhodnutí Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2006

19 3. 11. 2005ERÚ19 Vyhlášky o kvalitě Nová vyhláška, která nahradí stávající č. 306/2001 Sb. Zavádí možnost zákazníka požadovat náhradu v případě nesplnění garantovaných standardů V případě smlouvy o sdružených službách je nárok vyřizován prostřednictvím dodavatele (obchodníka) Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2006 Možnost uplatnění náhrad od 1. 7. 2006

20 3. 11. 2005ERÚ20 Vyhláška o připojení Nová vyhláška, která nahradí stávající vyhl. č. 297/2001 Sb. a vyhl. č. 18/2002 Sb. Zásadní změna koncepce –Paušalizace plateb za připojení (Kč/MW,kW,A) –Zmírnění příspěvků zákazníků –Zavedení paušálního příspěvku i na stranu zdrojů Zmírnění možností diskriminace ze strany provozovatelů sítí Harmonizace s metodikou regulace Následně nutné úpravy v Pravidlech provozování distribučních soustav Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2006

21 3. 11. 2005ERÚ21 Další postup Ceny dodávky pro MOP a MOO: dopočtení průměrných cen dodávky se skutečnými cenami silové elektřiny od dodavatelů zachování stávajících relací – analýza hraničních bodů stanovení ceny pro dodavatele poslední instance – přiměřená cena silové elektřiny a přiměřená marže Vyhlášky: dokončení vypořádání připomínek u vyhlášky k zákonu č. 180/2005 Sb. a vyhlášky stanovující standardy služeb a dodávek, zaslání do LRV - 1 týden pravidla trhu – shrnutí připomínek a zaslání do LRV – 3 týdny (oficiální lhůta na připomínky pro povinná připomínková místa) zaslání novely vyhlášky o připojení do MPŘ – 1 týden Vydání cenových rozhodnutí

22 Děkuji Vám za pozornost stanislav.travnicek@eru.cz


Stáhnout ppt "Regulované ceny pro konečné zákazníky a legislativa v roce 2006 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad AEM3. 11. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google