Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECB a ESCB SE_403 Evropská hospodářská a měnová unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECB a ESCB SE_403 Evropská hospodářská a měnová unie."— Transkript prezentace:

1 ECB a ESCB SE_403 Evropská hospodářská a měnová unie

2 ESCBa ECB Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o ES. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB). Statut je jedním z protokolů připojených ke Smlouvě. Eurosystém - není zakotven v primárním právu ES - nově jej ustavuje Lisabonská smlouva Čl. 105 SES „Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu." Dále, „aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Společenství se záměrem přispět k dosažení cílů Společenství, jak jsou vymezeny v článku 2 SEU." - cíli jsou: vysoká úroveň zaměstnanosti a trvalý a neinflační růst

3 ECB - Frankfurt n. M.

4 Úkoly ECB Podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 105 odst. 2) plní ESCB tyto základní úkoly:  vymezuje a provádí měnovou politiku ES  provádí devizové operace v souladu s čl. 111 SES  drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států  podporuje plynulé fungování platebních systémů Další pravomoci: ECB má výlučné právo povolovat vydávání bankovek v ES - vydává ECB a národní CB (ECB schvaluje objem emise mincí).

5 Organizace ESCB a ECB (čl. 107 SES) ESCB = ECB a národní centrální banky všech členských států EU ECB - právní subjektivita ESCB - řízen Radou guvernérů a Výkonnou radou Nezávislost ECB a národních CB - (čl. 108 SES) - orgány ES, vlády členských států, jiné subjekty. ECB přijímá nařízení, rozhodnutí, doporučení a stanoviska (čl. 110 SES)- ECB obdobnou funkci jako EK - může udělovat podnikům pokuty či penále při neplnění povinností vyplývajících z nařízení

6

7 Orgány ECB Rada guvernérů - Výkonná rada +guvernéři národních CB eurozóny, nejvyšší orgán ECB –přijímání obecných zásad a rozhodnutí nezbytných pro provádění činnosti, kterou byl pověřen Eurosystém, –určování měnové politiky eurozóny - rozhodování o zaměření měnové politiky, klíčových úrokových sazbách a vytváření měnových rezerv Eurosystému. Rada guvernérů také přijímá obecné zásady pro provádění těchto rozhodnutí. Rada guvernérů zpravidla zasedá dvakrát za měsíc v budově Eurotower člen Rady guvernérů - 1 hlas

8 Zasedání Rady guvernérů

9 Výkonná rada - prezident, viceprezident ECB + 4 členové jsou jmenování z uznávaných a zkušených osobností v měnových a bankovních záležitostech vzájemnou dohodou vlád členských států 8-leté funkční období (pouze jednou) pouze státní příslušníci členských států příprava zasedání Rady guvernérů, provádění měnové politiky v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. pokyny národním centrálním bankám států eurozóny, řízení běžné činnosti ECB a vykonávání pravomocí, které jí svěří Rada guvernérů

10 Výkonná rada ECB

11 Generální rada ECB Generální radě zasedá  prezident ECB, viceprezident ECB a  guvernéři národních centrálních bank 27 členských států EU. V Generální radě je tedy zastoupeno 13 států eurozóny a 14 států nacházejících se mimo eurozónu. Generální rada také přispívá k:  poradní funkci ECB,  shromažďování statistických informací,  sestavování výročních zpráv ECB, Generální rada bude v souladu se statutem rozpuštěna, jakmile všechny členské státy EU zavedou euro.

12 Generální rada ECB

13 Nezávislost ECB Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností nesmějí ECB, žádná národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány a instituce Společenství a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB či národních centrálních bank při plnění jejich úkolů. (článek 108 Smlouvy). Finanční záležitosti ECB jsou spravovány odděleně od finančních záležitostí Evropského společenství. ECB má vlastní rozpočet a její základní kapitál je upsán národními centrálními bankami eurozóny.

14 Transparentnost, odpovědnost Transparentnost: Transparentnost znamená, že centrální banka poskytuje veřejnosti a trhům veškeré příslušné informace o své strategii, závěrech, rozhodnutích týkajících se její politiky i o svých postupech. Tyto informace jsou poskytovány včas a otevřeným a jednoznačným způsobem. Odpovědnost: Nezávislá centrální banka musí být za účelem zachování legitimity odpovědná vůči demokratickým institucím a veřejnosti za jednání učiněná při výkonu svého pověření. měsíční bulletin (a dále čtvrtletní bulletin), konsolidovanou týdenní rozvahu, výroční zprávy.

15 Upsání kapitálu - eurozóna Euro area national central banks (NCBs) NCBCapital key %Paid-up capital (€) Banque Nationale de Belgique2.4708142,334,199.56 Deutsche Bundesbank20.52111,182,149,240.19 Bank of Greece1.8168104,659,532.85 Banco de España7.5498434,917,735.09 Banque de France14.3875828,813,864.42 Central Bank and Financial Services 0.888551,183,396.60 Authority of Ireland Banca d'Italia12.5297721,792,464.09 Banque centrale du Luxembourg0.15759,073,027.53 De Nederlandsche Bank3.8937224,302,522.60 Oesterreichische Nationalbank2.0159116,128,991.78 Banco de Portugal1.713798,720,300.22 Banka Slovenije0.319418,399,523.77 Suomen Pankki - Finlands Bank1.244871,708,601.11 Total69.50924,004,183,399.81

16 Non-euro area NCBs (from 1 January 2007) NCBCapital key %Paid-up capital (€) Danmarks Nationalbank1.51386,104,332.92 Sveriges Riksbank2.33139,400,866.26 Bank of England13.933756,187,041.67 Subtotal initial non-euro area NCBs17.778871,692,240.85 (Bulgarian National Bank)0.88333,561,868.99 Česká národní banka1.38805,597,049.87 Eesti Pank0.1703686,727.37 Central Bank of Cyprus0.1249503,653.84 Latvijas Banka0.28131,134,330.06 Lietuvos bankas0.41781,684,760.40 Magyar Nemzeti Bank1.31415,299,051.33 Central Bank of Malta0.0622250,818.81 Narodowy Bank Polski4.874819,657,419.83 Banca Naţională a României2.518810,156,951.89 Národná banka Slovenska0.67652,727,956.95 Subtotal other non-euro area NCBs12.712051,260,589.34 Total30.4908122,952,830.19

17 Počet zaměstnanců ECB - 1217, analytici 200 Bundesbank 17 632, analytici 360 - nutnost spolupráce mezi ECB a národními bankami Národní CB kromě výkonu samotné měnové politiky také dělají činnosti spojené s bankovní regulací, dohled nad kapitálovým trhem, bankovní licence… Vyvstávají otázky vlivu NCB na ECB


Stáhnout ppt "ECB a ESCB SE_403 Evropská hospodářská a měnová unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google