Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS MEI KSB ZS 2007/08 Konzultace 2 15. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS MEI KSB ZS 2007/08 Konzultace 2 15. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS MEI KSB ZS 2007/08 Konzultace 2 15. 12. 2007

2 2 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK – 1x za 2 roky)

3 3 Připravenost nových ČZ … EK přijala poslední Konvergenční zprávu v 12/2006 (předešlá 2004, příští v r. 2008). Hodnocení proběhlo u těchto zemí: ČR, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Švédsko. Slovinsko a Litva nikoli – hodnocení proběhlo na jaře 2006, Slovinsko od 1/2007 Euro.

4 4 1. pokračování Jedná se o země, které nemají výjimku „opt- out“ – mají „derogaci“ – odklad (i Švédsko, i Litva). Cíl zprávy: posoudit, jak tyto země plní konvergenční kritéria v oblasti cenové stability, pozice vládního rozpočtu, úrokových sazeb a kursů, a zda zajistily srovnatelnost své legislativy s požadovanou pro oblast Euro.

5 5 2. pokračování Poznatky: žádná ze sledovaných zemí v současné etapě (2006) neplní současně všechna kritéria a podmínky nutné pro přijetí jednotné měny. EK konstatuje, že nedošlo k žádné změně ve statutu 9 analyzovaných zemí, hodnocených jako „Členské státy s derogací“.

6 6 3. pokračování Byl učiněn solidní pokrok v oblasti konvergence, ale cesta do oblasti jednotné měny je ještě před 10 zeměmi. Příští zpráva bude v r. 2008, očekává se větší úsilí se s problémy vyrovnat lépe.

7 7 4. pokračování Konvergenční kritéria zahrnují: Inflace – V 2006 4 země z 9 hodnocených měly míru inflace pod referenční úrovní (2,8 % v říjnu 2006). Jedná se o ČR, Kypr, Polsko a Švédsko. Rozpočtová pozice vlády: 5 zemí z 9 plní: Estonsko (+), Kypr, Lotyšsko, Malta, Polsko a Švédsko (+).

8 8 5. pokračování Kursová stabilita – dodržování normální oscilace (+/- 15 %) v rámci ERM II. v průběhu minimálně 2 let bez významných tlaků a zejména bez devalvace vůči EUR. Většina nových ČZ zemí se zúčastní ERM II., kursy jejich měn vůči EUR jsou stabilní a některé naplňují požadované 2leté období (Estonsko, Litva a Slovinsko v ERM II. od 28/6/04).

9 9 6. pokračování V r. 2006 neplní 2leté období v ERM II.: Kypr, Malta a Lotyšsko (v ERM II. od 2. 5. 2005) a Slovensko (v ERM II. od 25. 11. 2005).

10 10 7. pokračování Hrubý dluh vládních institucí (60 % HDP) V r. 2006 plnily: ČR, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

11 11 8. pokračování Dlouhodobé úrokové sazby byly pod referenční sazbou (v 2006 6,2 %) v těchto sledovaných zemích: ČR, Kypr, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko a Švédsko. Tyto země jsou považovány za země, které plní kritérium v oblasti úrokových sazeb. Neplnilo v r. 2006 Maďarsko.

12 12 9. pokračování Estonsko nemá žádné dlouhodobé vládní bondy, ani jim podobné cenné papíry, proto nebyl důvod tuto zemi v souvislosti s tímto kritériem hodnotit. Srovnatelnost v oblasti legislativy (včetně statutů centrálních bank sledovaných zemí). Hodnocení proběhlo na základě 3 dílčích kritérií:

13 13 10. pokračování 1. cíle národních centrálních bank 2. nezávislost CB 3. jejich plná integrace do ESCB před přijetím EUR. Závěr: zejména poslední dílčí kritérium není naplněno.

14 14 11. pokračování Nezávislost NCB a ECB: funkční, institucionální, osobní a finanční; Funkční: nezávislost – prostředkem k dosažení primárního cíle (definice a priorita před ostatními úkoly); CB musí být vybavena nástroji k dosažení tohoto cíle – nezávisle na ostatních orgánech;

15 15 12. pokračování odpovědnost CB za rozhodnutí ; povinnost NCB nových ČS udržovat cenovou stabilitu od 1. 5. 2004; Švédsko od 1. 6. 1998.

16 16 13. pokračování Institucionální nezávislost: NCB nesmějí vyžadovat či přijímat pokyny od institucí či orgánů Společenství, od vlád ČS či od jakéhokoli jiného subjektu. Členové rozhodovacích orgánů NCB nesmí být ovlivňovány – musí být zachována nezávislost.

17 17 14. pokračování Pro třetí stranu platí zákaz udílení pokynů třetí stranou; zákaz schvalování či rušení rozhodnutí a pozastavování či odkládání jejich platnosti; zákaz měnit rozhodnutí na základě zákona (může pouze nezávislý soud);

18 18 15. pokračování zákaz účasti v rozhodovacích orgánech NCB s hlasovacím právem; zákaz předem vyžadovat stanoviska k rozhodnutím NCB; odvolávání členů rozhodovacích orgánů NCB – nutné pojistky v zákonech o NCB.

19 19 16. pokračování Osobní nezávislost minimální doba trvání funkčního období guvernéra – nejméně 5 let; důvody pro odvolání guvernéra – uvedeny ve Statutu ESCB; právo na soudní přezkoumání; pojistky proti konfliktu zájmů.

20 20 17. pokračování Finanční nezávislost NCB musí mít dostatečné zdroje pro plnění funkcí – stanovení rozpočtu NCB; účetní pravidla rozdělování zisků, kapitál a finanční rezervy NCB.


Stáhnout ppt "1 VŠFS MEI KSB ZS 2007/08 Konzultace 2 15. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google