Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Orgány Evropské unie

3 Rada Evropské unie sídlo Brusel (Belgie)
hlavní politický a rozhodovací orgán EU zastupuje zájmy členských států na úrovni EU plní zákonodárnou a některé výkonné funkce

4 Rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby
každý půlrok předsedá Radě jiná země EU hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek

5 Evropská komise sídlo Brusel (Belgie)
složení – 27 komisařů, 1 z každé členské země výkonný orgán EU předkládá návrhy právních předpisů kontroluje plnění zakládacích smluv a dodržování právních norem vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění

6 Evropský parlament sídlo Štrasburk, Brusel, Lucemburk
složení - 785 poslanců volených v přímých volbách občany EU na pětileté období zastupuje občany států EU hlavním úkolem je demokratická kontrola zákonodárného procesu a výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států

7 Evropský parlament ve Štrasburku Evropský parlament v Bruselu

8 Evropská rada schází se minimálně dvakrát ročně v Bruselu, případná další setkání se konají v předsednické zemi Rady EU složení - nejvyšší představitelé členských zemí, tj. hlavy států nebo ministerští předsedové, ministři zahraničních věcí; zasedání se účastní i předseda Evropské komise rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat

9 Evropský soudní dvůr sídlo Lucemburk (Lucembursko)
je nejvyšší instancí práva EU, je vázán pouze právem EU zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv nese odpovědnost za jednotnou aplikaci a výklad práva EU skládá z 27 soudců a 8 generálních advokátů

10 Evropský účetní dvůr sídlo Lucemburk (Lucembursko)
přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU kontroluje hospodárné využití všech prostředků EU vyjadřuje se k rozpočtovým a finančním projektům EU kontroluje plnění rozpočtu Evropské unie

11 Evropská centrální banka
sídlo Frankfurt nad Mohanem (Německo) cílem je udržovat cenovou stabilitu a ochraňovat tak hodnotu eura má výlučné právo povolovat vydávání bankovek v eurozóně

12 Evropská investiční banka
sídlo Lucemburk finanční ústav EU nezisková organizace poskytuje nebo garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky

13 Evropský hospodářský a sociální výbor
sídlo Brusel je poradní orgán EU, který umožňuje veřejnosti konzultovat politiky Unie a vyjadřovat k nim svá stanoviska složení členů Českou republiku zastupuje 12 členů

14 Výbor regionů sídlo Brusel poradní fórum zástupců
oblastních a místních orgánů oblasti, kde je povinná konzultace: ekonomická a sociální soudržnost, školství, mládež, kultura, politika zaměstnanosti, sociální politika, životní prostředí, doprava

15 Evropský ombudsman sídlo Štrasburk
hlavní funkce - vyšetřování stížností občanů, týkajících se špatných postupů institucí a orgánů EU je oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem v členském státu EU Nikiforos Diamandouros Evropský ombudsman (od r. 2003)

16 Zdroje:


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google