Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Orgány Evropské unie

3 Rada Evropské unie sídlo Brusel (Belgie) sídlo Brusel (Belgie) hlavní politický a rozhodovací orgán EU hlavní politický a rozhodovací orgán EU zastupuje zájmy členských států na úrovni EU zastupuje zájmy členských států na úrovni EU plní zákonodárnou a některé výkonné funkce plní zákonodárnou a některé výkonné funkce

4 Rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby Rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby každý půlrok předsedá Radě jiná země EU každý půlrok předsedá Radě jiná země EU hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek

5 Evropská komise sídlo Brusel (Belgie) sídlo Brusel (Belgie) složení – 27 komisařů, 1 z každé členské země složení – 27 komisařů, 1 z každé členské země výkonný orgán EU výkonný orgán EU předkládá návrhy právních předpisů předkládá návrhy právních předpisů kontroluje plnění zakládacích smluv kontroluje plnění zakládacích smluv a dodržování právních norem a dodržování právních norem vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění vypracovává návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění

6 Evropský parlament sídlo Štrasburk, Brusel, Lucemburk sídlo Štrasburk, Brusel, Lucemburk složení - 785 poslanců volených složení - 785 poslanců volených v přímých volbách občany EU na pětileté období v přímých volbách občany EU na pětileté období zastupuje občany států EU zastupuje občany států EU hlavním úkolem je demokratická kontrola zákonodárného procesu a výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu hlavním úkolem je demokratická kontrola zákonodárného procesu a výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států

7 Evropský parlament ve Štrasburku Evropský parlament v Bruselu Evropský parlament v Bruselu

8 Evropská rada schází se minimálně dvakrát ročně v Bruselu, případná další setkání se konají v předsednické zemi Rady EU schází se minimálně dvakrát ročně v Bruselu, případná další setkání se konají v předsednické zemi Rady EU složení - nejvyšší představitelé členských zemí, tj. hlavy států nebo ministerští předsedové, ministři zahraničních věcí; zasedání se účastní i předseda Evropské komise složení - nejvyšší představitelé členských zemí, tj. hlavy států nebo ministerští předsedové, ministři zahraničních věcí; zasedání se účastní i předseda Evropské komise rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat

9 Evropský soudní dvůr sídlo Lucemburk (Lucembursko) sídlo Lucemburk (Lucembursko) je nejvyšší instancí práva EU, je vázán pouze právem EU je nejvyšší instancí práva EU, je vázán pouze právem EU zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv nese odpovědnost za jednotnou aplikaci a výklad práva EU nese odpovědnost za jednotnou aplikaci a výklad práva EU skládá z 27 soudců skládá z 27 soudců a 8 generálních advokátů a 8 generálních advokátů

10 Evropský účetní dvůr sídlo Lucemburk (Lucembursko) sídlo Lucemburk (Lucembursko) přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU přezkoumává účetnictví, právoplatnost a řádnost všech finančních operací EU kontroluje hospodárné využití všech prostředků EU kontroluje hospodárné využití všech prostředků EU vyjadřuje se k rozpočtovým vyjadřuje se k rozpočtovým a finančním projektům EU a finančním projektům EU kontroluje plnění rozpočtu Evropské unie kontroluje plnění rozpočtu Evropské unie

11 Evropská centrální banka sídlo Frankfurt nad Mohanem (Německo) sídlo Frankfurt nad Mohanem (Německo) cílem je udržovat cenovou cílem je udržovat cenovou stabilitu a ochraňovat tak stabilitu a ochraňovat tak hodnotu eura hodnotu eura má výlučné právo povolovat má výlučné právo povolovat vydávání bankovek vydávání bankovek v eurozóně v eurozóně

12 Evropská investiční banka sídlo Lucemburk sídlo Lucemburk finanční ústav EU finanční ústav EU nezisková organizace nezisková organizace poskytuje nebo garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky poskytuje nebo garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky

13 Evropský hospodářský a sociální výbor sídlo Brusel sídlo Brusel je poradní orgán EU, který umožňuje veřejnosti konzultovat politiky Unie a vyjadřovat k nim svá stanoviska je poradní orgán EU, který umožňuje veřejnosti konzultovat politiky Unie a vyjadřovat k nim svá stanoviska složení - 344 členů složení - 344 členů Českou republiku Českou republiku zastupuje 12 členů zastupuje 12 členů

14 Výbor regionů sídlo Brusel sídlo Brusel poradní fórum zástupců poradní fórum zástupců oblastních a místních orgánů oblastních a místních orgánů oblasti, kde je povinná konzultace: ekonomická a sociální soudržnost, školství, mládež, kultura, politika zaměstnanosti, sociální politika, životní prostředí, doprava oblasti, kde je povinná konzultace: ekonomická a sociální soudržnost, školství, mládež, kultura, politika zaměstnanosti, sociální politika, životní prostředí, doprava

15 Evropský ombudsman sídlo Štrasburk sídlo Štrasburk hlavní funkce - vyšetřování stížností občanů, týkajících se špatných postupů institucí a orgánů EU hlavní funkce - vyšetřování stížností občanů, týkajících se špatných postupů institucí a orgánů EU je oprávněn přijímat stížnosti je oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem nebo registrovaným sídlem v členském státu EU v členském státu EU Nikiforos Diamandouros Nikiforos Diamandouros Evropský ombudsman Evropský ombudsman (od r. 2003) (od r. 2003)

16 Zdroje: Zdroje:http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_uniehttp://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/http://www.svez.gov.si/www.flickr.com/photos/


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google