Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006

2 2 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK – 1x za 2 roky)

3 3 Připravenost nových ČZ … EK přijala Konvergenční zprávu 2004 dne 20/10/04 (příští v r. 2006). Hodnocení proběhlo u těchto zemí: ČR, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

4 4 1. pokračování Jedná se o země, které nemají výjimku „opt-out“ – Švédsko má „derogaci“ - odklad. Cíl zprávy: posoudit, jak tyto země plní konvergenční kritéria v oblasti cenové stability, pozice vládního rozpočtu, úrokových sazeb a kursů, a zda zajistily srovnatelnost své legislativy s požadovanou pro oblast Euro.

5 5 2. pokračování Žádná ze sledovaných zemí v současné etapě neplní současně všechna kritéria a podmínky nutné pro přijetí jednotné měny. EK konstatuje, že nedošlo k žádné změně ve statutu 11 zemí, hodnocených jako „Členské státy s derogací“.

6 6 3. pokračování Byl učiněn solidní pokrok v oblasti konvergence, ale cesta do oblasti jednotné měny je ještě před 11 zeměmi. Příští zpráva bude v r. 2006, očekává se větší úsilí se s problémy vyrovnat lépe.

7 7 4. pokračování Konvergenční kritéria zahrnují: Inflace – V 8/2004 5 zemí mělo míru inflace pod referenční úrovní (2,4 % v srpnu 2004). Jedná se o ČR, Estonsko, Kypr, Litva a Švédsko. Rozpočtová pozice vlády: 5 zemí z 11 plní: Estonsko, Lotyšsko, Litva,Slovinsko a Švédsko.

8 8 5. pokračování Kursová stabilita – dodržování normální oscilace (+/- 15 %) v rámci ERM II. v průběhu minimálně 2 let bez významných tlaků a zejména bez devalvace vůči EUR. I když se většina nových ČZ zemí zúčastní ERM II. a kursy jejich měn vůči EUR jsou stabilní, nenaplňují požadované 2leté období.

9 9 6. pokračování Jedná se o Estonsko, Litvu a Slovinsko (28. 6. 2004), dále o Kypr, Maltu a Lotyšsko (2. 5. 2005) a o Slovensko (25. 11. 2005).

10 10 7. pokračování Dlouhodobé úrokové sazby byly pod referenční sazbou (v 8/2004 činila 6,4 %) v těchto osmi zemích: ČR, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovinsko, Slovensko a Švédsko. Tyto země jsou považovány za země, které plní kritérium v oblasti úrokových sazeb.

11 11 8. pokračování Estonsko nemá žádné dlouhodobé vládní bondy, ani jim podobné cenné papíry, proto nebyl důvod tuto zemi v souvislosti s tímto kritériem hodnotit. Srovnatelnost v oblasti legislativy (včetně statutů centrálních bank sledovaných zemí). Hodnocení proběhlo na základě 3 dílčích kritérií:

12 12 9. pokračování 1. cíle národních centrálních bank 2. nezávislost CB 3. jejich plná integrace do ESCB před přijetím EUR. Závěr: zejména poslední dílčí kritérium není naplněno.

13 13 10. pokračování Nezávislost NCB a ECB: funkční, institucionální, osobní a finanční; funkční: nezávislost – prostředkem k dosažení primárního cíle (definice a priorita před ostatními úkoly); CB musí být vybavena nástroji k dosažení tohoto cíle – nezávisle na ostatních orgánech;

14 14 11. pokračování odpovědnost CB za rozhodnutí ; povinnost NCB nových ČS udržovat cenovou stabilitu od 1. 5. 2004; Švédsko od 1. 6. 1998.

15 15 12. pokračování Institucionální nezávislost: NCB nesmějí vyžadovat či přijímat pokyny od institucí či orgánů Společenství, od vlád ČS či od jakéhokoli jiného subjektu. Členové rozhodovacích orgánů NCB nesmí být ovlivňovány – musí být zachována nezávislost.

16 16 13. pokračování Pro třetí stranu platí zákaz udílení pokynů třetí stranou; zákaz schvalování či rušení rozhodnutí a pozastavování či odkládání jejich platnosti; zákaz měnit rozhodnutí na základě zákona (může pouze nezávislý soud);

17 17 14. pokračování zákaz účasti v rozhodovacích orgánech NCB s hlasovacím právem; zákaz předem vyžadovat stanoviska k rozhodnutím NCB; odvolávání členů rozhodovacích orgánů NCB – nutné pojistky v zákonech o NCB.

18 18 15. pokračování Osobní nezávislost minimální doba trvání funkčního období guvernéra – nejméně 5 let; důvody pro odvolání guvernéra – uvedeny ve Statutu ESCB; právo na soudní přezkoumání; pojistky proti konfliktu zájmů.

19 19 16. pokračování Finanční nezávislost NCB musí mít dostatečné zdroje pro plnění funkcí – stanovení rozpočtu NCB; účetní pravidla rozdělování zisků, kapitál a finanční rezervy NCB.


Stáhnout ppt "1 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google