Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zápisy bakalářského studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zápisy bakalářského studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Zápisy bakalářského studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 2 Osnova 1. Harmonogram dne Harmonogram dne 2. Studijní programy a plány Studijní programy a plány 3. Požadavky na absolvování Požadavky na absolvování 4. Harmonogram semestru Harmonogram semestru 5. Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Publikace prezentace: http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp

3 3 Harmonogram dne pondělí 25. 8. 2003 NB AULNB MAXSB 112NB 379...SB 103... KubálekDuškováfotograf.referentkyregistrace 7.308.00 A 8.45B1 8.459.00 A 10.00B 10.15 10.3011.45CB 12.1513.45C 14.0015.30B2CAAB1 15.4517.15AB1B2C C A, B1 Praha B2-střední Čechy C-ostatní

4 4 Vystupující v přednáškách stará aula (NB AUL) – prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan fakulty – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci – Ivana Skalická studijní referentka

5 5 Vystupující v přednáškách nová aula (NB MAX) – prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností – PhDr. Vladimír Provazník Akademická psychologická poradna – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti

6 6 Další program fotografování (SB 112) prodej studijních programů a CD návštěvy studijních referentek – Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch – Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj – Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia – Ivana Skalická (NB 382) Skr – Ž registrace předmětů na počítačích (SB 103 – 109)

7

8 8 Individuální upozornění Výzva všem: podepsat prezenci a poslat dále v prezenci vyznačit kolej a výjimku z kruhů 7.30: – 18 studentů přijatých v pátek 22. 8. 2003 nebude patrně 25. 8. 2003 v databázi registrací a databázi fotografií 9.00 – David Pejzl registrace na PC z 15.45-16.30 SB 103 na 14.45-15.30 SB 109

9 9 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

10 10 Přesné označení studovaného programu kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management

11 11 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH prezenční/ kombinované 1997199819992000200120022003 bakalářskýB/B D/- navazující magisterský B/- B/B D/D magisterský (pětiletý) C/CC/- doktorskýX/X

12 12 Literatura ke studijnímu programu Studijní programy a další informace FPH (asi 40 Kč, 1 x ročně,) Vedlejší specializace (asi 40 Kč, 1 x ročně) Nabídka předmětů (20 Kč, 1 x ročně) Nabídka kurzů (10 Kč, 2 x ročně) Vzorový studijní plán (zdarma, 2 x ročně)

13 13 Bakalářské obory na VŠE otevřené v ZS 2003/04 FakultaOborNázev F1 DKDaně a finanční kontrola FIFinance POPojišťovnictví UCÚčetnictví a finanční řízení podniku F2MOMezinárodní obchod F3PEPodniková ekonomika a management F4 INInformatika SEStatistika a ekonometrie F5AE Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management F6MNManagement podnikat. sféry a veřejných služeb

14 14 Požadavky na absolvování bakalářského studia dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře složit 7 bakalářských zkoušek složit 1 státní bakalářskou zkoušku obhájit bakalářskou práci získat 2 zápočty za tělesnou výchovu

15 15 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=30 >=10 standardní délka: 3 roky, maximálně: 4 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

16 16 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz

17 17 Ohodnocení předmětů kredity

18 18 Ukončení předmětu Forma – zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) – zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy – u učitele – po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek

19 19 Ukončení předmětů

20 20 Kredity kreditní poukázky použité = kredity získané + kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity – počet: 20 kreditů pro celé bakalářské studium – využití: na další předměty nad rámec 125 kreditů na opakování předmětů

21 21 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 30 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala

22 22 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

23 23 Předepsaná struktura kreditů celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty) tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů) celoškolsky volitelné předměty ve skupinách (6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět: – cEKH: Ekonomické a humanitní předměty – cEXI: Exaktní a informatické předměty oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů) oborově volitelné předměty (oV) celoškolsky volně volitelné předměty (cVV) za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň 15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVV

24 24 Struktura studia

25 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů) F1 F2 F3 F4 F5

26 26 Zařazení předmětů FPH do skupin (celkem 214 aktivních předmětů)

27 27 Předměty bak. studia povinné celoškolsky Ekonomie (6) – Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) – Podniková ekonomika, Management, Marketing Matematika (4) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) – Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4)

28 28 Předměty bak. studia jazykové První jazyk – pokročilí (8) – Úroveň PC (zápočet)* – Úroveň PD (zápočet)* – Úroveň PE (zápočet) – Bakalářská zkouška – Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) – Úroveň ZA (zápočet)* – Úroveň ZB (zápočet) – Úroveň ZC (zkouška) *Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština

29 29 Předměty bak. studia povinné fakultně Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Řízení výroby (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4)

30 30 Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách Dvě skupiny cEKH Ekonomické a humanitní předměty (alespoň 1 předmět) – BP_309, DET101, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401,PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301 cEXI Exaktní a informatické předměty (alespoň 1 předmět) – DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_202 IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301

31 31 Předměty bak. studia volitelné fakultně Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (17) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (8) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra řízení výroby (6) katedra práva (2)

32 32 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních

33 33 Předměty bak. studia rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů

34 34 Bakalářské zkoušky 1. EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr) 2. MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr) 3. PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr) 4. ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) 5. Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) 6. ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr) 7. ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr) 8. PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška obhajoba bakalářské práce (6. semestr)

35 35 Skládání bakalářské zkoušky Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů. Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap).http://nb.vse.cz/regzap Skládá se ústně, nebo písemně a ústně. Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 2 týdnech. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí.

36 36 Úskalí Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky. Nesplnění počtu 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech (popř. 10 započitatelných kreditů po 1. semestru). Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek: – po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky, – po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek, – po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek. Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají. Vyčerpání rezervních kreditů.

37 37 Harmonogram semestru přípravné období: 15. – 19. 9. 2003 výuka: 22. 9. 2003 – 19. 12. 2002 (první týden je lichý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2004 bakalářské zkoušky: v průběhu semestru státní svátky: – út 28. 10. 2003 – po 17. 11. 2003 děkanský den: – po 27. 10. 2003 začátek přípravného období v letním semestru: 9. 2. 2004

38 38 Výuka celoškolsky povinných předmětů v přípravném výukovém období (15. 9. - 19. 9. 2003) Fakulta financí a účetnictví – FU_110 - nebudou orientační přednášky – FU_220 - budou probíhat orientační přednášky – MTP202 - budou probíhat orientační přednášky – VF_101 - budou probíhat orientační přednášky. Fakulta mezinárodních vztahů – Katedra práva nebude konat orientační přednášky (PRA101) Fakulta podnikohospodářská – Nebudou probíhat žádné přednášky (MG_201, PE_101, PM_101). Fakulta informatiky a statistiky – Katedra matematiky bude vyučovat (MAT101). Fakulta národohospodářská – MAE102 - budou probíhat orientační přednášky s obsahem: organizační záležitosti (struktura předmětu, podmínky zápočtů, studijní literatura apod.) vstupní problematika: úvod do makroekonomie

39 39 Vzorový studijní program 1. sem.2. sem.3. sem.4. sem.5. sem.6. sem. cP1INF1013INF201 2PE_101 2PM_101 2MG_201 4MAT1014MAT1023STP2013STP202 3MIE1012FU_1104FU_220 3MAE102 2PRA1012PRA1022MTP2022VF_101 jazyk 1Cjazyk 1Djazyk 1Ejazyk 1F jazyk 2Ajazyk 2Bjazyk 2C kreditů21 (2 sk.)2425241813

40 40 Speciální situace Přerušení studia Je možné až po 1. semestru (s výjimkou závažných zdravotních důvodů) Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění. Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení.

41 41 Problematické situace Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2900 Kč) Ukončení studia – neúspěch při třetím pokusu u bakalářské zkoušky – neoprávněný zápis do vyššího semestru – opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia

42 42 Další formy a druhy studia Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Přestup z jedné do druhé formy studia není možný. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup povoluje děkan, na jehož fakultě je student zapsán, po dohodě s děkanem fakulty, na níž student hodlá pokračovat ve studiu.

43 43 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během BS: dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů.

44 44 Stipendia prospěchové – Děkan každoročně vypisuje podmínky pro udělení (zpravidla studijní průměr do 1,5). mimořádné – za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky – za vynikající výsledky celého studia – sociální aj. doktorské

45 45 Život s fakultou Přijímací zkouškyDen otevřených dveří Zápis do 1. ročníkuImatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 rokyPromoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Ph.D. další 3 roky

46 46 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu

47 47 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "1 Zápisy bakalářského studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google