Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápisy bakalářského studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápisy bakalářského studia"— Transkript prezentace:

1 Zápisy bakalářského studia
T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 Osnova Harmonogram dne Studijní programy a plány
Požadavky na absolvování Harmonogram semestru Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Publikace prezentace: 2

3 1 Harmonogram dne A, B1 Praha B2-střední Čechy C-ostatní 7.30 8.00 A
pondělí NB AUL NB MAX SB 112 NB SB Kubálek Dušková fotograf. referentky registrace 7.30 8.00 A 8.45 B1 9.00 10.00 B 10.15 10.30 11.45 C 12.15 13.45 14.00 15.30 B2 15.45 17.15 3

4 Vystupující v přednáškách
stará aula (NB AUL) prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan fakulty doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci Ivana Skalická studijní referentka 4

5 Vystupující v přednáškách
nová aula (NB MAX) prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností PhDr. Vladimír Provazník Akademická psychologická poradna Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 5

6 Další program fotografování (SB 112) prodej studijních programů a CD
návštěvy studijních referentek Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Ivana Skalická (NB 382) Skr – Ž registrace předmětů na počítačích (SB 103 – 109) 6

7

8 Individuální upozornění
Výzva všem: podepsat prezenci a poslat dále v prezenci vyznačit kolej a výjimku z kruhů 7.30: 18 studentů přijatých v pátek nebude patrně v databázi registrací a databázi fotografií 9.00 David Pejzl registrace na PC z SB 103 na SB 109 8

9 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE
2 Studijní programy a plány Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky 9

10 Přesné označení studovaného programu
kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management 10

11 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH
prezenční/ kombinované 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 bakalářský B/B D/- navazující magisterský B/- D/D magisterský (pětiletý) C/C C/- doktorský X/X 11

12 Literatura ke studijnímu programu
Studijní programy a další informace FPH (asi 40 Kč, 1 x ročně,) Vedlejší specializace (asi 40 Kč, 1 x ročně) Nabídka předmětů (20 Kč, 1 x ročně) Nabídka kurzů (10 Kč, 2 x ročně) Vzorový studijní plán (zdarma, 2 x ročně) 12

13 Bakalářské obory na VŠE otevřené v ZS 2003/04
Fakulta Obor Název F1 DK Daně a finanční kontrola FI Finance PO Pojišťovnictví UC Účetnictví a finanční řízení podniku F2 MO Mezinárodní obchod F3 PE Podniková ekonomika a management F4 IN Informatika SE Statistika a ekonometrie F5 AE Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management F6 MN Management podnikat. sféry a veřejných služeb Třípísmenné zkratky fakult, číslování fakult. Dvoupísmenné zkratky oborů a hlavních specializací Třípísmenné zkratky vedlejších specializací 13

14 Požadavky na absolvování bakalářského studia
3 Požadavky na absolvování bakalářského studia dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře složit 7 bakalářských zkoušek složit 1 státní bakalářskou zkoušku obhájit bakalářskou práci získat 2 zápočty za tělesnou výchovu Dosažení titulu inženýr 14

15 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=30 >=10 omluvené standardní délka: 3 roky, maximálně: 4 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. 15

16 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech 16

17 Ohodnocení předmětů kredity
17

18 Ukončení předmětu Forma Omluvy
zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy u učitele po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek Nezapočteno a nevyhověl i při neomluvené neúčast při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, při odstoupení od zkoušky. S výsledkem klasifikace je katedra povinna studenta seznámit do konce zkouškového období. Způsob seznámení s výsledky klasifikace musí být znám před začátkem zkouškového období. Student je povinen dostavit se k zapsání výsledku v termínu stanoveném katedrou, nejdéle však do dvou týdnů po ukončení zkouškového období. Student je povinen mít i zápis „Omluven“. Studenta nelze zapsat do vyššího semestru bez zápisů klasifikací (popř. omluv). Zápis výsledku podepisuje vyučující, ve výjimečných případech akademický pracovník pověřený vedoucím katedry. 18

19 Ukončení předmětů 19

20 Kredity kreditní poukázky použité rezervní kredity = kredity získané
+ kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity počet: 20 kreditů pro celé bakalářské studium využití: na další předměty nad rámec 125 kreditů na opakování předmětů Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. 20

21 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry
Povinnost získat 30 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala 21

22 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 22

23 Předepsaná struktura kreditů
celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty) tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů) celoškolsky volitelné předměty ve skupinách (6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět: cEKH: Ekonomické a humanitní předměty cEXI: Exaktní a informatické předměty oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů) oborově volitelné předměty (oV) celoškolsky volně volitelné předměty (cVV) za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň 15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVV 23

24 Struktura studia 24

25 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů)
F1 F2 F3 F4 F5 Bakalářské studium – plán D (125 kreditů)

26 Zařazení předmětů FPH do skupin (celkem 214 aktivních předmětů)
26

27 Předměty bak. studia povinné celoškolsky
Ekonomie (6) Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) Podniková ekonomika, Management, Marketing Matematika (4) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4) 27

28 Předměty bak. studia jazykové
První jazyk – pokročilí (8) Úroveň PC (zápočet)* Úroveň PD (zápočet)* Úroveň PE (zápočet) Bakalářská zkouška Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) Úroveň ZA (zápočet)* Úroveň ZB (zápočet) Úroveň ZC (zkouška) * Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština 28

29 Předměty bak. studia povinné fakultně
Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Řízení výroby (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4) 29

30 Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách
Dvě skupiny cEKH Ekonomické a humanitní předměty (alespoň 1 předmět) BP_309, DET101, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401,PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301 cEXI Exaktní a informatické předměty (alespoň 1 předmět) DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_ IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301 30

31 Předměty bak. studia volitelné fakultně
Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (17) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (8) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra řízení výroby (6) katedra práva (2) 31

32 Předměty bak. studia volitelné celoškolsky
Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních 32

33 Předměty bak. studia rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů 33

34 Bakalářské zkoušky EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr)
MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr) PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr) ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr) ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr) ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr) PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška obhajoba bakalářské práce (6. semestr) 34

35 Skládání bakalářské zkoušky
Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů. Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap). Skládá se ústně, nebo písemně a ústně. Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 2 týdnech. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí. 35

36 Úskalí Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky.
Nesplnění počtu 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech (popř. 10 započitatelných kreditů po 1. semestru). Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek: po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky, po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek, po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek. Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají. Vyčerpání rezervních kreditů. 36

37 4 Harmonogram semestru přípravné období: 15. – 19. 9. 2003
výuka: – (první týden je lichý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do bakalářské zkoušky: v průběhu semestru státní svátky: út po děkanský den: po začátek přípravného období v letním semestru: 37

38 Výuka celoškolsky povinných předmětů v přípravném výukovém období (15
Fakulta financí a účetnictví FU_110 - nebudou orientační přednášky FU_220 - budou probíhat orientační přednášky MTP202 - budou probíhat orientační přednášky VF_101 - budou probíhat orientační přednášky. Fakulta mezinárodních vztahů Katedra práva nebude konat orientační přednášky (PRA101) Fakulta podnikohospodářská Nebudou probíhat žádné přednášky (MG_201, PE_101, PM_101). Fakulta informatiky a statistiky Katedra matematiky bude vyučovat (MAT101). Fakulta národohospodářská MAE102 - budou probíhat orientační přednášky s obsahem: organizační záležitosti (struktura předmětu, podmínky zápočtů, studijní literatura apod.) vstupní problematika: úvod do makroekonomie 38

39 Vzorový studijní program
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. cP 1INF101 3INF201 2PE_101 2PM_101 2MG_201 4MAT101 4MAT102 3STP201 3STP202 3MIE101 2FU_110 4FU_220 3MAE102 2PRA101 2PRA102 2MTP202 2VF_101 jazyk 1C jazyk 1D jazyk 1E jazyk 1F jazyk 2A jazyk 2B jazyk 2C kreditů 21 (2 sk.) 24 25 18 13 39

40 Speciální situace Přerušení studia
5 Speciální situace Přerušení studia Je možné až po 1. semestru (s výjimkou závažných zdravotních důvodů) Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění. Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení. 40

41 Problematické situace
Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2900 Kč) Ukončení studia neúspěch při třetím pokusu u bakalářské zkoušky neoprávněný zápis do vyššího semestru opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia 41

42 Další formy a druhy studia
Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Přestup z jedné do druhé formy studia není možný. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup povoluje děkan, na jehož fakultě je student zapsán, po dohodě s děkanem fakulty, na níž student hodlá pokračovat ve studiu. 42

43 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během BS:
dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů. 43

44 Stipendia prospěchové mimořádné doktorské
Děkan každoročně vypisuje podmínky pro udělení (zpravidla studijní průměr do 1,5). mimořádné za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky za vynikající výsledky celého studia sociální aj. doktorské 44

45 Život s fakultou bakalářské studium Bc. Ing. Ph.D. 125 kreditů
Zápis do 1. ročníku Imatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 roky Promoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Den otevřených dveří Přijímací zkoušky Ph.D. další 3 roky 45

46 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu
46

47 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
47


Stáhnout ppt "Zápisy bakalářského studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google