Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 11. ÚMLUVA O PRÁVU ROZHODNÉM PRO SMLOUVY II. ČÁST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 11. ÚMLUVA O PRÁVU ROZHODNÉM PRO SMLOUVY II. ČÁST."— Transkript prezentace:

1 DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 11

2 ÚMLUVA O PRÁVU ROZHODNÉM PRO SMLOUVY II. ČÁST

3 VZNIK SMLOUVY – MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PLATNOSTI  ČLÁNEK 8  ŠTĚPENÍ STATUTU V. ZÁJEM NA JEDNOTNÉM STATUTU  ARGUMENTY PRO A PROTI - OCHRANA SMLUVNÍHO PARTNERA - LOGIČNOST A NÁVAZNOST ŘEŠENÍ - SPOJENÍ PRÁVNÍHO ŘÁDU A VĚCNÝCH POMĚRŮ - ŠTĚPENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SMLOUVY - OHRANIČENÍ NOREM - PŘEDVÍDATELNOST ŘEŠENÍ

4 DOSAH ČLÁNKU 8  DOVOLENOST PŘEDMĚTU  NÁLEŽITOSTI VŮLE A JEJÍHO PROJEVU  MIMO STOJÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ  MIMO STOJÍ FORMA

5 ŘEŠENÍ  ZÁKLADNÍ ZÁSADA – LEX CAUSAE  PRÁVO VETA „LEX CAUSAE“ PRO STRANU NAMÍTAJÍCÍ NEPLATNOST SMLOUVY PRO NEEXISTENCI JEJÍHO SOUHLASU

6 ČLÁNEK 8 ŘÚ A ČLÁNEK 4 ZMPS  JEN PRO SMLOUVY  LEX CAUSAE JAKO ZÁKLAD  VÝSLOVNĚ UPRAVENÁ MOŽNOST PRO STRANU  DŮVODEM NEEXISTENCE SOUHLASU  OBECNĚ PRO PRÁVNÍ ÚKONY  LEX CAUSAE JAKO ZÁKLAD  UPRAVENO JAKO MOŽNOST ZVÁŽENÍ SOUDU  DŮVODEM „NE – ROZUMNÉ USPOŘÁDÁNÍ VZTAHU“

7 FORMA – ČLÁNEK 9  FORMA – VNĚJŠÍ PROJEV VYŽADOVANÝ NA STRANĚ OSOBY VYJADŘUJÍCÍ VŮLI BÝT PRÁVNĚ VÁZÁN. PŘI JEHO ABSENCI NEMŮŽE BÝT TAKOVÝTO VÝRAZ VŮLE POVAŽOVÁN ZA PLNĚ PRÁVNĚ RELEVANTNÍ“ (LAGARDE).

8 KONSTRUKCE U SMLUV  ZÁKLADNÍ PRAVIDLO: LEGIS CAUSAE  VÝJIMKA: SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY  VÝJIMKA: SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ  SMLOUVY MEZI PŘÍTOMNÝMI: PLUS PRÁVNÍ ŘÁD MÍSTA UZAVŘENÍ SMLOUVY  SMLOUVY MEZI NEPŘÍTOMNÝMI: PLUS PRÁVNÍ ŘÁD, KDE SE NACHÁZÍ JEDNA ZE STRAN  SMLOUVY UZAVÍRANÉ ZÁSTUPCEM: PRÁVNÍ ŘÁD MÍSTA, KDE ZÁSTUPCE JEDNAL  SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY: PRÁVNÍ ŘÁD MÍSTA DOMICILU SPOTŘEBITELE  VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITOSTI NEBO UŽÍVACÍ PRÁVO K NÍ: POUŽIJE SE NOREM MÍSTA POLOHY VĚCI UPRAVUJÍCÍCH KOGENTNĚ OTÁZKU FORMY BEZ OHLEDU NA DALŠÍ KOLIZNÍ PRAVIDLA

9 JEDNOSTRANNÝ PRÁVNÍ ÚKON VZTAHUJÍCÍ SE KE SMLOUVĚ  LEX CAUSAE SMLOUVY NEBO  MÍSTO, KDE BYL ÚKON UČINĚN

10 MEZINÁRODNĚ KOGENTNÍ NORMY – ČLÁNEK 7 A ROZDÍL K ČLÁNKU 3.3.  3.3.  VNITROSTÁTNÍ KOGENTNÍ NORMY  ZAMĚNITELNOST  LZE JE NAHRADIT MÁ-LI VZTAH MEZINÁRODNÍ PRVEK  7  MEZINÁRODNĚ KOGENTNÍ NORMY  NEZAMĚNITELNOST  NELZE JE PŘI EXISTENCI MEZINÁRODNÍHO PRVKU NAHRADIT, MAJÍ VLASTNÍ REGULACI

11 ČLENĚNÍ  ČASTO A PRAVIDELNĚ DLE PŮVODU  NORMY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ FÓRA  NORMY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ JINÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU. DÁLE SE PAK DĚLÍ NA: A) SOUČAST LEGIS CAUSAE B) SOUČÁST TŘETÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

12 POVAHA NORMY – DŮVOD PRO ODEPŘENÍ ZOHLEDNĚNÍ DOPADU?  VÝVOJ PROBLÉMU  1975 REZOLUCE INSTITUTU MEZINÁRODNÍHO PRÁVA  ODEPŘENÍ MÁ ZÁSADNÍ VLIV NA HODNOCENÍ PŘÍPADU A MŮŽE OVLIVNIT NEUZNÁNÍ ROZHODNUTÍ

13 RŮZNÉ PŘÍSTUPY  PŘÍMÁ APLIKACE NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU KOLIZNÍ NORMY  POVINNÉ ZHODNOCENÍ ÚČINKŮ V. ZHODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ UVÁŽENÍ  PŘIHLÉDNUTÍ K ÚČINKŮM V ROVINĚ HMOTNÉHO PRÁVA

14 ZNAKY NOREM  NEJSOU URČENY PRVOTNĚ K ÚPRAVĚ SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  SLEDUJÍ URČITÝ VEŘEJNÝ ZÁJEM, RESP. OBECNÝ ZÁJEM KONKRÉTNÍHO STÁTU ČI SKUPINY STÁTŮ  JSOU JEDNOZNAČNĚ TERITORIÁLNĚ A PERSONÁLNĚ OMEZENY A VYMEZENY

15 OBLAST PŮSOBENÍ  VĚCNÁ OBLAST PŮSOBENÍ JE DNES VÝRAZNĚ SMĚŘOVÁNA DO OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ  DALŠÍ OBLASTI: KULTURNÍ PAMÁTKY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ OTÁZKY, OCHRANA NĚKTERÝCH SKUPIN

16 ŘÍMSKÁ ÚMLUVA  ČLÁNEK 7  ODST. 1 V DISPOZICI SMLUVNÍCH STÁTŮ. PŘIJATÉ VÝHRADY  ODS. 2 – BEZ DISPOZICE

17 ČLÁNEK 7 ODST. 2  NORMY VNITROSTÁTNÍHO PŮVODU  PROBLÉMY V ZÁSADĚ NEJSOU  VÝHRADY NĚKDY K UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ TUZEMSKÉHO PRÁVA  PROBLÉMY NÁHODNÝCH FÓR

18 ĆLÁNEK 7 ODST. 1  PROBLÉM ROZSAHU – LEGIS CAUSAE NEBO JEN TŘETÍHO STÁTU  PROBLÉM DÁN RŮZNÝMI KONCEPCEMI  PROBLÉM DELEGACEMI VIDĚN V MOŽNOSTI UVÁŽENÍ I U LEGIS CAUSAE  DALŠÍ INTERPRETAČNÍ PROBLÉMY – ÚZKÝ VZTAH, PŘIHLÉDNUTÍ

19 KVALIFIKACE NOREM  V RÁMCI PRÁVNÍHO ŘÁDU SVÉHO PŮVODU JSOU NEZAMĚNITELNÉ  PŘIHLÉDNOUT PŘI KVALIFIKACI K CHARAKTERU, ÚČELU, NÁSLEDKŮM POUŽITÍ ČI NEPOUŽITÍ

20 ÚZKÉ SPOJENÍ  PRÁVNÍ ŘÁD STÁTU, JEHOŽ JSOU SOUČÁSTÍ, JE S POSUZOVANÝM PRÁVNÍM VZTAHEM ÚZCE SPOJEN  NE NUTNĚ SOUČÁSTÍ LEGIS CAUSAE

21 PŘIZNÁNÍ ÚČINKŮ  NA ÚVAZE ROZHODUJÍCÍHO ORGÁNU  NIKOLI APLIKACE NORMY, ALE ZOHLEDNĚNÍ ÚČINKŮ, KTERÉ NORMY MÁ


Stáhnout ppt "DOBRÝ DEN PŘEDNÁŠKA Č. 11. ÚMLUVA O PRÁVU ROZHODNÉM PRO SMLOUVY II. ČÁST."

Podobné prezentace


Reklamy Google