Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ"— Transkript prezentace:

1 UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ
PŘEDNÁŠKA Č. 6

2 DOBRÝ DEN

3 OSNOVA 1. ZPŮSOBY UKONČENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
2. DEFINICE ROZHODČÍHO NÁLEZU 3. ROZHODČÍ NÁLEZ PODLÉHAJÍCÍ PŘÍMO VÝKONU 4. ROZHODČÍ NÁLEZ PODLÉHAJÍCÍ UZNÁNÍ A VÝKONU 5. PRAMENY ÚPRAVY 6. ROZHODČÍ NÁLEZ V REŽIMU NEWYORSKÉ ÚMLUVY 7. ROZHODČÍ NÁLEZ V REŽIMU ZRŘ 8. ROZHODČÍ NÁLEZ V REŽIMU DVOUSTRANNÝCH SMLUV

4 ZPŮSOBY UKONČENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
A. Z POHLEDU OBSAHOVÉHO: ROZHODNUTÍM VE VĚCI SAMÉ, UZAVŘENÍM SMÍRU, ZPĚTVZETÍM NÁVRHU, ZASTAVENÍM ŘÍZENÍ, RESP. ODEPŘENÍM PRAVOMOCI B. Z POHLEDU FORMY ROZHODČÍ NÁLEZ A USNESENÍ

5 ROZHODČÍ NÁLEZ UKONČENÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI SAMÉ OBSAHUJÍCÍ URČITĚ FORMULOVANÝ VÝROK ROZHODCE ČI SENÁTU § 25: USNESEN VĚTŠINOU ROZHODCŮ, VYHOTOVEN PÍSEMNĚ, PODEPSÁN VĚTŠINOU ROZHODCŮ, VÝROK MUSÍ BÝT URČITÝ, OBSAHOVAT ODŮVODNĚNÍ, POKUD SI STRANY NEDOHODLY JINAK

6 DRUHY ROZHODČÍHO NÁLEZU
CIZÍ V. TUZEMSKÝ CELKOVÝ V. ČÁSTEČNÝ MEZITIMNÍ V. KONEČNÝ VYDANÝ V JEDNOINSTANČNÍM ŘÍZENÍ V. VYDANÝ VE DVOUINSTANČNÍM ŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ SMÍR V. OBSAHUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O PŘEDLOŽENÉ OTÁZCE

7 USNESENÍ § 23 – VYDÁVÁNO VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY SE NEVYDÁVÁ ROZHODČÍ NÁLEZ NAPŘÍKLAD ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ PRO NEDOSTATEK PRAVOMOCI, PRO ZPĚTVZETÍ NÁVRHU. NÁLEŽITOSTI: PÍSEMNÁ FORMA, ODŮVODNĚNÍ NUTNO DORUČIT

8 ROZHODČÍ NÁLEZ PODLÉHAJÍCÍ PŘÍMO VÝKONU
ROZHODČÍ NÁLEZ TUZEMSKÝ TJ. ROZHODČÍ NÁLEZ VYDANÝ NA ÚZEMÍ ČR

9 ROZHODČÍ NÁLEZ PODLÉHAJÍCÍ UZNÁNÍ A VÝKONU
ROZHODČÍ NÁLEZ CIZÍ TJ. ROZHODČÍ NÁLEZ VYDANÝ MIMO ÚZEMÍ ČR

10 PRAMENY (obecné rozhodčí řízení)
NEWYORSKÁ ÚMLUVA O UZNÁNÍ A VÝKONU CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ (vyhl. č. 74/1959 Sb.) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PRÁVNÍ POMOCI (JEN NĚKTERÉ) ZRŘ - § 38-40

11 PRAMENY (SPORY Z OCHRANY INVESTIC)
ÚMLUVA O ŘEŠENÍ SPORŮ Z INVESTIC MEZI STÁTY A OBČANY DRUHÝCH STÁTŮ (Č. 420/1992 Sb.) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PODPOŘE INVESTOVÁNÍ A OCHRANĚ INVESTIC (JEN NĚKTERÉ) V DALŠÍM TATO PROBLEMATIKA NEZOHLEDŇOVÁNA

12 STŘET PRAMENŮ (OBECNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ)
PŘEDNOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV PŘED NORMOU VNITROSTÁTNÍ ZDÁNLIVOST KONFLIKTU MEZINÁRODNÍCH SMLUV VZHLEDEM KE ZNĚNÍ ČLÁNKU VII ODST.1 NEWYORSKÉ ÚMLUVY (REŽIM NEJPŘÍZNIVĚJŠÍHO ZACHÁZENÍ)

13 NEWYORSKÁ ÚMLUVA O UZNÁNÍ A VÝKONU CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ
DVA ZÁVAZKY STÁTŮ: VYKONATELNOST ROZHODČÍCH SMLUV VYKONATELNOST ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

14 VYKONATELNOST ROZHODČÍCH NÁLEZŮ
PŘEDMĚT: CIZÍ ROZHODČÍ NÁLEZ VYDANÝ NA ÚZEMÍ SMLUVNÍHO STÁTU (PRO ČR PLATNÁ VÝHRADA DLE ČL. I.3) NEZÁLEŽÍ NA: PROCESNÍCH PRAVIDLECH, ZDA BYL VYDÁN PŘED ROZHODCI AD HOC NEBO INSTITUCÍ, ZDA JDE O VZTAH OBCHODNÍ ČI NEOBCHODNÍ, ZDA JDE O OSOBY FYZICKÉ ČI PRÁVNICKÉ

15 ČLÁNEK III – ZÁKLAD UZNÁNÍ
UZNAT ROZHODČÍ NÁLEZ (PRAVIDLA UVEDENA V ÚMLUVĚ VČETNĚ MÍRY PRO ODEPŘENÍ) PROHLÁSIT VYKONATELNÝM (TAM, KDE VYŽADUJE NÁRODNÍ PRÁVO, MÍRA DÁNA ÚMLUVOU) VYKONAT ROZHODČÍ NÁLEZ (UPRAVENO JIŽ NÁRODNÍM PRÁVEM)

16 ČLÁNEK IV - FORMALITY ŽÁDOST O UZNÁNÍ
PRVOPIS ROZHODČÍHO NÁLEZU ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE PRVOPIS ROZHODČÍ SMLOUVY ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE POZNÁMKA: VŠE V ÚŘEDNÍM JAZYCE ZEMĚ UZNÁNÍ ČI V ÚŘEDNÍM PŘEKLADU

17 ČLÁNEK V. – ODEPŘENÍ UZNÁNÍ A VÝKONU
TAXATIVNÍ VÝČET NELZE PŘEZKOUMAT VE VĚCI SAMÉ DŮKAZNÍ BŘEMENO NESE STRANA POVINNÁ DŮVODY KTERÉ MŮŽE NAMÍTAT STRANY: VĚTŠINOU DŮVODY OPÍRAJÍCÍ SE O PRÁVNÍ ŘÁD REALIZACE ŘÍZENÍ DŮVODY ZKOUMANÉ EX OFFO: DŮVODY DANÉ V PRÁVNÍ ŘÁDU STÁTU VÝKONU

18 ČLÁNEK V. – DŮVODY PRO ODEPŘENÍ
DŮVODY JEN NA NÁVRH STRANY PLATNOST ROZHODČÍ SMLOUVY PROCESNÍ NEDOSTATKY ROZHODCI ROZHODČÍ NÁLEZ ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU DŮVODY EX OFFICIO ARBITRABILITA VEŘEJNÝ POŘÁDEK

19 ZRŘ – PODMÍNKY (§ 38) VZÁJEMNOST
NEEXISTENCE DŮVODŮ PRO ODEPŘENÍ UVEDENÝCH V § 39

20 DŮVODY PRO ODEPŘENÍ DLE § 39 ZRŘ
ROZHODČÍ NÁLEZ NENÍ PRAVOMOCNÝ ČI VYKONATELNÝ DLE PRÁVA STÁTU, KDE BYL VYDÁN ROZHODČÍ NÁLEZ JE STIŽEN VADOU UVEDENOU V § 31 EXISTENCE ROZPORU S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM

21 SROVNÁNÍ ZRŘ V. NEWYORSKÁ ÚMLUVA
ZRŘ – EX OFFO NENÍ PRAVOMOCNÝ ČI VYKONATELNÝ ROZPOR S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM NEARBITRABILITA NEPLATNOST ROZHODČÍ SMLOUVY NEZPŮSOBILOST ROZHODCE ROZHODČÍ NÁLEZ NEBYL USNESEN VĚTŠINOU ROZHODCŮ STRANĚ NEBYLA DÁNA MOŽNOST VĚC PROJEDNAT ROZHODČÍ NÁLEZ ODSUZUJE STRANU K PLNĚNÍ NEMOŽNÉMU ČI NEDOVOLENÉMU DLE TUZEMSKÉHO PRÁVA DŮVODY PRO OBNOVU ŘÍZENÍ NEWYORSKÁ ÚMLUVA – EX OFFO NEARBITRABILITA ROZPOR S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM OSTATNÍ DŮVODY – NA ŽÁDOST STRANY


Stáhnout ppt "UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google