Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek."— Transkript prezentace:

1 Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek

2 Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání Maastrichtská smlouva a občanství Unie - od r. 1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde pouze o pohyb pracovních sil) Právo vstupovat na území jiného členského státu za účelem hledání práce či přípravy na ni, pobývat tam při jejím výkonu a setrvat tam po jejím ukončení.

3 Volný pohyb osob Pracovník v ES musí splňovat podmínky (není jasně definován ve SES, dedukce z rozhodnutí ESD):  Státní příslušnost k členskému státu EU či EHP (nemůže být příslušník třetího státu, ani zámořského území členského státu, který na území jiného členského státu pouze pobývá)  Skutečný výkon práce – hospodářské činnosti  Získává odměnu  Je řízen jinou osobou (jinak podnikatel)

4 Volný pohyb osob Volný pohyb osob se vztahuje i na rodinné příslušníky – jinak by se pohyb osob omezoval – nemožnost vést rodinný život  Manželka, manžel, děti (do 21 let či vyživované) a rodiče pracovníka  Důchodce, který přestal vykonávat profesionální činnost  Studenti po dobu vzdělávání (manželka a potomci) Podmínkou pro pohyb – dostatek finančních prostředků a zdravotní pojištění

5 Volný pohyb osob Zákaz diskriminace kvůli státní příslušnosti – pracovníci mají právo na stejné postavení a přístupu k zaměstnání jako příslušníci dotyčného členského státu Povolené požadavky: jazykové zkoušky, pokud jsou nutné pro výkon zaměstnání Test profesních znalostí – pokud nedošlo k vzájemnému uznávání vzdělání a kvalifikací

6 Nediskriminace Zákaz diskriminace se vztahuje na jakoukoliv formu – náboženství, pohlaví, vyznání… Rovnost v odměňování Návrat do zaměstnání Daňové a sociální výhody Právo na získání ubytování Směrnice proti diskriminaci (ČR dosud nepřijala – možnost žaloby u ESD) Zákaz diskriminace Sotgiu v. Deutsche Bundespost (nižší odlučné pro zaměstnance s bydlištěm mimo SRN – ESD-diskriminační)

7 Kvalifikační požadavky Nedošlo k jejich harmonizaci na komunitární úrovni Nediskriminační aplikace Sledují cíl veřejného zájmu Princip vzájemného uznávání diplomů – vysokoškolské vzdělání (min. 3 roky), profesionální vzdělávání (min. 1 rok).

8 Omezení volného pohybu Veřejná bezpečnost a ochrana zdraví – seznam nakažlivých chorob – odepření vstupu osoby do členského státu Seznam osob, které mají zakázán vstup na území jiného členského státu – fotbaloví fanoušci Veřejný pořádek – musí být doloženo a musí být závažné-musí jít skutečně o ohrožení životních zájmů státu (není však záznam v trestním rejstříku) U zaměstnání ve státní službě (čl. 39/4 SES)

9 Státní zaměstnanci Rozhodnutí ESD Komise vs. Belgie Belgické právo – státní zaměstnanci – železničáři, zdravotní sestry, instalatéři, elektrikáři.. ESD závěr – pojem státní služby – pouze vlastní výkon úřední moci - „zaměstnanec zajišťuje obecné státní zájmy“. Belgie spor prohrála. rozsudek ESD z r. 1989 francouzské odborné asistentky na Benátské univerzitě- ESD „odborný asistent není státní zaměstnancem“

10 Právo vstupu a pobytu Směrnice 68/360 – právo zahrnuje:  Právo vstoupit na území jiného členského státu na základě předložení identifikačního průkazu  Právo na povolení k pobytu na základě předložení průkazu a potvrzení o zaměstnání  Povolení k pobytu – na pět let – automaticky se prodlužuje (pracovníci pobývající na území do 3 měsíců mohou pobývat bez povolení)

11 Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení nesmí mít negativní dopad na volný pohyb – pracovníkům musejí být zajištěna práva na důchod, pen. Dávku v mateřství, sociální podporu, dávku v nezaměstnanosti Migrující pracovník – vztahuje se na něj systém sociálního zabezpečení v zemí, ve které pracuje Pracovníkovi se započtou všechny doby, po které pracoval v různých členských státech Vyplácení dávek – pokud splnil nároky na sociální dávky (důchod, mateřská) má právo na jejich výplatu bez ohledu na skutečnost, že nebydlí v členském státě, který je plátcem dávky – český důchodce může být na důchod ve Švédsku – za český důchod

12 Právo usazování Čl. 43-48 SES Právnické a fyzické osoby se mohou usazovat v rámci EU a provozovat podnikatelskou činnost Provozování živnosti a podnikatelské činnosti na základě podmínek stanovených v dotyčném členském státě Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti – vztahuje se na subjekty EU a EHP Není povinnost přenést sídlo do dotyčného státu-vykonává hospodářskou činnost

13


Stáhnout ppt "Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek."

Podobné prezentace


Reklamy Google