Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba úzkostných poruch - obecně 2 základní přístupy: farmakologický psychoterapeutický (KBT) d Požadavky: redukce symptomů, akceptovatelnost pacientem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba úzkostných poruch - obecně 2 základní přístupy: farmakologický psychoterapeutický (KBT) d Požadavky: redukce symptomů, akceptovatelnost pacientem."— Transkript prezentace:

1 Léčba úzkostných poruch - obecně 2 základní přístupy: farmakologický psychoterapeutický (KBT) d Požadavky: redukce symptomů, akceptovatelnost pacientem i jeho rodinou, zlepšení kvality života (včetně funkčnosti), rychlost, dostupnost (cena, snadné získání i aplikace) d edukace/podpora; psychoterapie; farmakoterapie; tělesné cvičení

2 Léčba agorafobie a panické poruchy KBT (event. psychodynamická pst, rodinná pst) TCA (imipramin, klomipramin) SSRI (paroxetin, fluvoxamin, sertralin, citalopram, fluoxetin) IMAO a RIMA (fenelzin, tranylcypromin; moclobemid) „BZD“

3 m1. volba: KBT / RIMA (moclobemid) / SSRI (paroxetin, setralin, fluvoxamin) m2. volba: „BZD“ / AD + BZD / ß – blokátor m3. volba: IMAO / ANX / dynamická pst Sociální fobie - léčba

4 Léky a psychoterapie - GAD lSSRI lTCA lIMAO lRIMA lbenzodiazepiny lbuspiron lantihistaminika lSNRI lKBT lkrátká dynamická psychoterapie lskupinová psychoterapie lpartnerská a rodinná terapie

5 GAD - Antidepresíva d v kontrolovaných studiích GAD účinné: imipramin, trazodon, venlafaxin, paroxetin d porovnání s BZD: paroxetin a imipramin > BZD d s buspironem: venlafaxin 75/150 mg = buspiron 30 mg d NÚ: sedace, zmatenost, sucho v ústech, zácpa, hyponatrémie, nauzea, pády d riziko při předávkování - při 239 pitvách v letech 1970 - 1989 byla TCA shledána jako kauzální faktor u 12 % smrtí; hypnosedativa (bez barbiturátů) u 8 %

6 GAD - Buspiron d azapironové anxiolytikum, parciální agonista 5-HT 1A receptorů, mírná afinita k D 2 ; žádné interakce s GABA-BZD receptorovým komplexem d zmírňuje psychické i somatické projevy úzkosti d je efektivní v léčbě GAD - review 9 kontrolovaných studií x placebu: 54 % x 28 %; p  0,001 (Durham a spol., 1999); podobné výsledky i v dalších studiích: 55 % x 35 %; p < 0,05 (Sramek a spol., 1996) d srovnatelný efekt s BZD a AD ! d účinný u komorbidních poruch (deprese, alkohol) d minimální riziko abuzu a závislosti d zkoušen u odvykání kouření a alkoholu, OCD, agitovanosti při demenci, PMS

7 Buspiron d méně NÚ a pomalejší nástup účinku oproti BZD (Gould a spol., 1997) d NÚ ve srovnání s placebem: závratě (64 % x 12 %), nauzea (34 % x 13 %), somnolence (19 % x 7 %), bolest a motání hlavy, nervozita, sucho v ústech d málo údajů o předávkování d 0 evidence o vzniku závislosti d těhotenství a laktace - 0 data

8 GAD - Antipsychotika d trifluoperazin v malých dávkách (1-2 mg 2x denně)  d fluspirilen - depotní NL v dávce 1,5 mg týdně dobře snášen,velmi dobrý efekt u GAD d thioridazin (25-50 mg 2 x denně); CHLPX (15-50 mg 2 x denně); flupenthixol (1-3mg/den); haloperidol (0,75 – 1,5 mg denně) d nevýhody: sedace, akutní dystonie, akathisie, parkinsonský sy, tardivní dyskinézy d lepší – atypická antipsychotika

9 GAD - antihistaminika - hydroxyzin d Antagonista H 1 receptorů, M, 5-HT 2 (+ slabá afinita k  1 a D 2 ) d účinný u GAD, působí rychle již od 1. týdne v dávce 50 mg/den d dávka může stoupat až do 150 mg/den d nevede k výraznějšímu útlumu, nevyvolává závislost ani postižení paměti, upravuje spánek d účinek přetrvával i po náhlém přerušení léčby d brzo reagují: podrážděnost, úzkostné předtuchy, neschopnost soustředění, neadaptivní postoje, ztížený kontakt d nejčastější NÚ: sedace (28 % x 14 %), sucho v ústech, přírůstek na váze

10 GAD - Benzodiazepiny d používány od 60. let; 1970 - zvyšují GABA transmisi; později - identifikována specifická vazebná místa a některé endogenní ligandy d 80 % předepisují praktičtí lékaři d jen u 10 % předpokládáme regulérní užívání d úspěšnost u GAD 65 - 75 % (ALE – krátkodobá!!!) d efekt již první týden d nevýznamné rozdíly mezi jednotl. BZD

11 Benzodiazepiny - NÚ a rizika d sedace, motorické deficity - nehody (vedoucí ke smrti či neodkladné péči) - odds ratio 1,45 - 2,4 d 5-10 % nehod v souvislosti pouze s BZD; u 43 - 65 % nehod zaviněných alkoholem identifikovány i BZD d kognitivní (pozornost, koncentrace, implicitní i explicitní paměť) - signif. postižení v paměťových testech po 3,5-leté léčbě alprazolamem d paradoxní reakce - agrese, úzkost d abuzus -psychická i fyzická závislost, tolerance d rebound anxiety u 15 - 30 %

12 Benzodiazepiny - NÚ a rizika 2 d nejčastější NÚ x placebu: ospalost (71 % x 13 %), závratě (29 % x 11 %) d užívání v těhotenství a při laktaci: review 23 studií pátrajících po vztahu uzu BZD v 1. trimestru a výskytem rozštěpu rtu či patra  žádný významný d ALE užívání v pozdní graviditě  neonatální hypotonie a abstinenční sy u novorozenců d BZD secernovány do mléka - popsána sedace a hypotermie u kojenců

13

14 SMÍŠENA ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA - TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI Smíšena úzkostně depresivní porucha SSRI SNRITCA IMAO RIMA BZD KBT PSYCHOTERAPIE

15 PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE SMÍŠENÉ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHY  vyslechnutí pacienta, empatie  informace o poruše  povzbuzení a posílení naděje na vyléčení a vysvětlení možnosti léčby  informace o způsobu léčby, medikaci a životosprávě včetně plánování aktivit  edukace o tělesných příznacích  ujasnění souvislostí stresujících událostí, změn nebo problémů v životě s rozvojem a udržováním poruchy  systematické přepracování katastrofických myšlenek a scénářů  nácvik relaxace  podpora adaptivních způsobů řešení problémů v životě

16 Léčba OCD klomipramin SSRI 65 - 90 % relapsů po vysazení (celoživotní léčba) KBT kombinace s KBT adekvátní léčba: 10 - 12 týdnů maximální tolerované dávky, popř. min. 20 - 30 hodin expozic+zábrany odpovědi v KBT 20 % pacientů reaguje až po 8 týdnech 20 % pacientů reaguje až na druhé SSRI kombinace a augmentace

17 Augmentace u OCD = modifikace serotonergní transmise orientace dle přidružených symptomů lithium, ECT benzodiazepiny a buspiron antipsychotika (pimozid, haloperidol; risperidon, jiná atypická antipsychotika)

18 PTSD - Léky i KBT jsou účinné lSSRI lTCA lIMAO lRIMA lbenzodiazepiny latypická antidepresiva lSNRI lKBT lkrátká dynamická psychoterapie

19 PTSD - Neurobiologie a farmaka - SSRI NUCLEI RAPHE HIPPOCAMPUS AMYGDALA PREFRONTÁLNÍ CORTEX LOCUS COERULEUS SSRI

20 Psychoterapie u PTSD KBT: èedukace èkognitivní rekonstrukce èexpozice traumatickým vzpomínkám èexpozice in vivo èkognitivní restrukturace èřešení problémů Další možnosti: Psychodynamická terapie Skupinová psychoterapie Rodinná a partnerská terapie Podpůrné skupiny

21 PTSD - EXPOZICE Vystavení se podnětům, které vyvolávají strach a vyhýbavé nebo zabezpečovací chování zpravidla exponujeme postupně, v hierarchii obtížnosti traumatické události expozice příznakům in vivo PŘÍSTUPY: v rozhovoru o traumatické události v imaginaci v písemném domácím cvičení film s podobným tématem zvukům, pohybům, tělesným příznakům s desensibilizaci očními pohyby

22 Kazuistika 18 l. student, somaticky zdravý, dosud nikde neléčený, přišel do psychiatrické ambulance s problémem nutkavých myšlenek a kontrol všech domácích spotřebičů, bytu - při odchodech, auta, vlastních věcí, dokladů apod., zabírajících minimálně 30% jeho času… Lékař nasadil nejprve Citalec 10 mg (SSRI), který byl po 3 týdnech pro neefektivitu zaměněn za jiné SSRI v podobné dávce. Protože příznaky dále pokračovaly a vyvolávaly u pacienta velkou tíseň, v dalších měsících byl jako komedikace přidáván Rivotril (BZD); stav stejný či kolísavý… Po nástupu na VŠ a při prvním zkouškovém období došlo k prudkému zhoršení stavu, nárůstu obsesí i kompulzí a rozvoji také depresivní symptomatologie. Pacient byl přijat k hospitalizaci… Co byste v ambulanci udělali jinak? Jak byste pacienta zaléčili po přijetí do nemocnice?


Stáhnout ppt "Léčba úzkostných poruch - obecně 2 základní přístupy: farmakologický psychoterapeutický (KBT) d Požadavky: redukce symptomů, akceptovatelnost pacientem."

Podobné prezentace


Reklamy Google