Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurotické poruchy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno  Základní charakteristika  Epidmiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurotické poruchy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno  Základní charakteristika  Epidmiologie."— Transkript prezentace:

1 Neurotické poruchy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno  Základní charakteristika  Epidmiologie  Etiopatogeneza  Jednotlivé formy a jejich klinický obraz  Diagnostika a diferenciální diagnostika  Farmakologická léčba  Nefarmakologická léčba

2 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy Základní charakteristika: §patří sem poruchy, související převážně s psychickými příčinami §oproti jiným psychodiagnostickým skupinám je proto důležitá identifikace psychologických aspektů

3 Epidemiologie Nejčastější z této skupiny úzkostné poruchy:  celoživotní prevalence se pohybuje se u jednotlivých forem od 2, 5% u obsedantně kompulzivní poruchy do 5% generalizované úzkostné poruchy

4 Etiopatogeneza  dříve v popředí zájmu psychoanalytické teorie o vzniku těchto poruch  v poslední době se u řady poruch z této skupiny zdůrazňuje biologická komponenta a přítomnost určité geneticky podmíněné vulnerability  identifikaci biologických faktorů umožnilo použití nových metod zobrazujích mozek in vivo, neinvazivní metodou

5 (F40-49) Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy  F40 Fobické úzkostné poruchy §F 41 Jiné úzkostné poruchy §F42 Obsedantně –kompulzivní poruchy §F 43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení §F44 Disociativní (konverzní ) poruchy §F45 Somatoformní poruchy §F48 Jiné neurotické poruchy

6 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 40 Fobické úzkostné poruchy: §úzkost vyvolána určitými podněty nebo situacemi, kterým se nemocný snaží vyhýbat Řadíme sem: §agorafobii - strach z většího množství lidí, velkých prostor §sociální fobie - strach z pozornosti ostatních §izolované (specifické) fobie - nepřiměřený strach z určitého konkrétního objektu nebo situace (fobie ze psů, hadů, hmyzu a myší)

7 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 41 Jiné úzkostné poruchy: Panická porucha (epizodická paroxysmální úzkost): §opakované spontánní záchvaty úzkosti (paniky) §intenzivní tělesné příznaky (bušení srdce, pocit dušení, závratě) §strach ze ztráty sebekontroly a smrti Generalizovaná úzkostná porucha (trvalá úzkost) §obavy (nadměrně se zaobírá běžnými každodenními starostmi) § úzkost, únava, nepříjemné tělesné pocity §průběh měnlivý, dlouhodobý Smíšená úzkostně depresivní porucha

8 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 42 obsedantně - kompulzivní porucha: §obsedantní (vtíravé, nepotlačitelné) myšlenky §kompulze (opakované stereotypní a neúčelné chování) s cílem snížit úzkost §snaha čelit jim stupňuje úzkost §symptomy cítí postižený jako iracionální a ego- dystonní §chronické onemocnění s velký dopadem na psychosociální fungování

9 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 43 Reakce na stres a poruchy přizpůsobení: akutní reakce na stres: §přechodná reakce na traumatickou událost §po fázi zúženého vědomí stažení nebo agitovanost §intenzita záleží na adaptační kapacitě a vulnerabilitě posttraumatická stresová porucha: §opožděná a protrahovaná reakce na katastrofickou situaci §opakované znovuprožívání, noční můry §vyhýbání se situacím připomínajícím trauma, vzrušivost poruchy přizpůsobení: §poruchy emotivity (deprese) a chování (agresivita u adolescentů) které stěžují sociální fungování, vznik při adaptaci na výraznou životní změnu nebo stresovou událost

10 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 44 Disociativní (konverzní) poruchy: §skupina příznakově odlišných stavů, které spojuje hypotetický mechanismus disociace a konverze, mohou nastat i u vyrovnaného jedince při neúnosné traumatizaci Obrané psychické mechanismy: Disociace  neúnosný psychický obsah jedinec odštěpí (disociuje) od vědomé oblasti psychiky Konverze  neúnosný psychický obsah nahrazen tělesným příznakem, imponuje jako tělesní nemoc

11 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 44 Disociativní (konverzní) poruchy Projevy:  ztráta paměti (disociativní amnézie), event. spojenu s cestováním (fuga)  snížení nebo vymizení volních pohybů a odpovědí na zevní odněty (disociativní stupor)  ztrátou osobní identity (trans a stavy posedlosti)  ztrátou schopnosti pohybovat končetinou (disociativní porucha motoriky)  křečemi (disociativní křeče)  ztrátou citlivosti (disociativní poruchy citlivosti)

12 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 45 Somatoformní poruchy Somatizační porucha: §měnlivé tělesné příznaky bez prokazatelné příčiny §častá vyšetření §jedinec odmítá přijmout, že příznaky nemají tělesnou příčinu, chová se dramaticky, zaobírá se sám sebou Hypochondrická porucha: §nepřiměřená starost o vlastní zdraví (cíleno na 1-2 orgány) §normální pocity interpretováno jako abnormální §přesvědčení o závažné tělesné chorobě, častá deprese, úzkost Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha: §trvalá, těžká bolest, nevysvětlitelná tělesnou nemocí, při emočním konfliktu nebo psychosociálních problémech

13 Nejvýznamnější jednotlivé formy a jejich klinický obraz F 48 Jiné neurotické poruchy Neurastenie: §únava (2 typy – zvýšená únava po duševní vypětí nebo pocit tělesné únavy a slabosti) §podrážděnost §tělesné příznaky (poruchy spánku, bolesti hlavy, závratě) Depersonalizační a derealizační syndrom §depersonalizace – změna vnímání sebe, pocity a prožitky jako cizí ( pocit jako ve snu) §derealizace – pocity neskutečnosti, okolí připadé postiženému cizí, pocit jako na jevišti §často součást jiných psychických poruch

14 Diferenciální diagnóza Úzkostné poruchy  somatické onemocnění (vyvolávající úzkost - tyreotoxikóza, vředová choroba) §chronická úzkost přítomna u řady psychických poruch (afektivní poruchy, závislosti) Disociativní porucha §somatické onemocnění §simulaci (motivace vědomý sekundární zisk) Somatoformní pruchy §somatické onemocnní, Jiné neurotické poruchy - neurasthenie §organické příčiny( pseudoneurastenický syndrom u hypertenze nebo v inic. stádiích aterosklerózy)

15 Úloha psychologa v diagnostice  aplikace diagnostických interview, posuzovacích škál, dotazníkových metod (např. Hamilton Anxiety Scale, sebeposuzovací škály -Beckův inventář úzkosti, Zungova škála, Škála paniky a agorafobie, Dotazník ke kognitivním vzorcům úzkosti, Symptom Check List)  zhodnocení psychologických aspektů (duševní trauma a jeho následky) §vyšetření osobnosti nemocného, její struktury a dynamiky pro volbu optimálního psychoterapeutického přístupu

16 Farmakologická léčba (viz také biologická léčba) Úzkostné poruchy:  benzodiazepiny ( BZ) - nejvíce předepisované, hlavně praktickými lékaři §BZ účinnější u tělesných projevů úzkosti (u obavy a úzkosti účinnější antidepresiva) §BZ účinkují rychle (po jedné dávce) -vhodné u akutní úzkosti a zahájení léčby (dlouhodobá léčba výhodnější antidepresiva) Vedlejší účinky BZ: §rozvoj závislosti, při náhlém vysazení abstinenční syndrom – vysazovat postupně ! §zpočátku sedace a ospalost

17 Farmakologická léčba (viz také biologická léčba) Obsedantně – kompulzivní porucha §preferována antidepresiva, zvyšující dostupnost serotoninu (SSRI, z tricyklických klomipramin) §EKT, neurochirurgický zákrok Reakce na stres a poruchy přizpůsobení §krátkodobě působící BZ, včetně parenterální medikace, antidepresiva Somatoformní poruchy §antidepresiva – k ovlivnění deprese a úzkosti Neurasthenie §preferována aktivující antidepresiva

18 Nefarmakologická léčba Psychoterapeutické přístupy – základní léčba §volba přístupu záleží na výchozím etiopatogenetickém modelu a erudici psychoterapeuta §preferovány behaviorálně – kognitivní techniky §specifika v psychoterapeutickém přístupu u jednotlivých poruch Disociativní poruchy §psychoterapie cílená na zlepšení psychické stability, event. nalezení konkrétního disociovaného materiálu a jeho reintegraci do vědomé části psychiky


Stáhnout ppt "Neurotické poruchy (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno  Základní charakteristika  Epidmiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google