Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEZY A PRŮŘEZY. - Obrazy předmětu pomyslně rozříznutého jednou nebo více rovinami a promítnuté na průmětnu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEZY A PRŮŘEZY. - Obrazy předmětu pomyslně rozříznutého jednou nebo více rovinami a promítnuté na průmětnu."— Transkript prezentace:

1 ŘEZY A PRŮŘEZY

2 - Obrazy předmětu pomyslně rozříznutého jednou nebo více rovinami a promítnuté na průmětnu

3 ŘEZY A PRŮŘEZY -Řezná rovina se vede tak, aby v řezu byly zobrazeny charakteristické tvary předmětu -Materiál součásti v rovině řezu se vyznačí šrafováním -Jsou to pouze představy pro zakótování součásti -Kreslíme u složitých těles, zejména dutých, abychom mohli zobrazit neviditelné hrany

4 ŘEZY A PRŮŘEZY -Rozdíl mezi řezem a průřezem: -V řezu se zobrazují části ležící v rovině řezu a za rovinou řezu. Rovin řezu může být v jedné součásti více a mohou být lomené. -V průřezu se zobrazují pouze části předmětu ležící v jediné, přímé rovině řezu.

5 ŘEZY A PRŮŘEZY

6 ŘEZY -Řezy dělíme podle polohy řezné roviny k ose tělesa na: -a) podélné -b) příčné

7 ŘEZY

8 ŘEZY A PRŮŘEZY POZOR: -V podélném řezu se nekreslí profilové polotovary (žebra, výztuhy, ramena apod.), čepy, kolíky, klíny, pera, nýty, šrouby, hřídele atd. Znázorňují se jen v příčném řezu.

9 ŘEZY -Podle polohy myšlené roviny řezu k průmětnám: - vodorovný - rovina řezu je rovnoběžná s půdorysnou (používá se zejména ve stavebnictví) - svislý - rovina řezu je rovnoběžná s nárysnou nebo bokorysnou - šikmý - rovina řezu není rovnoběžná s žádnou průmětnou

10 ŘEZY - Lomený řez:

11 ŘEZY - stupňovitý:

12 ŘEZY - S pootočenými prvky:

13 ŘEZY - Poloviční:

14 ŘEZY - Místní (částečný):

15 ŘEZY - Rozvinutý:

16 ŘEZY - myšlená rovina řezu se v celém průběhu vyznačuje čerchovanou čarou, krajní čárky jsou zvýrazněny AA Vyznačení směru pohledu 2 – 3 mm Označení řezu – velikost o 1 stupeň větší než ostatní písmo na výkresu

17 ŘEZY - je-li průběh roviny řezu jednoznačný, lze pro jeho označení kreslit jen první a poslední čárky: B B

18 ŘEZY - Je-li poloha roviny řezu zřejmá, např. leží-li v ose souměrnosti součásti, a obraz řezu je umístěn dle zásad pravoúhlého promítání, nemusí se rovina řezu označovat vůbec.

19 ŘEZY - Při složitém lomeném průběhu řezové plochy se označení řezu opakuje u každého lomení:

20 ŘEZY Pozor – změna normy, staré značení !

21 PRŮŘEZY - Ve směru promítání:

22 PRŮŘEZY - Vynesený:

23 PRŮŘEZY - Vynesený pootočený:

24 PRŮŘEZY - pootočený, vykreslený v obraze:

25 PRŮŘEZY - sled průřezů: a) ve směru promítání – pro rozlišení musíme průřezy označit:

26 PRŮŘEZY -sled průřezů: b) jako vysunuté průřezy:

27 ŘEZY A PRŮŘEZY -Grafické označování materiálů v řezech: -Materiál ploch řezů a průřezů se vyznačuje šrafováním

28 ŘEZY A PRŮŘEZY -Šrafování je provedeno souvislými tenkými rovnoběžnými čarami skloněnými pod úhlem 45 ° a to buď vlevo, nebo vpravo, vzhledem k ose předmětu. -Ve všech řezech téže součásti musí být dodržen stejný sklon šrafování. -Hustota šrafování se řídí velikostí šrafované plochy

29 ŘEZY A PRŮŘEZY -je-li řez jedné součásti proveden dvěma rovnoběžnými rovinami, šrafování se provede se stejným sklonem a hustotou, ale s přesazenými šrafami

30 ŘEZY A PRŮŘEZY - Stýkající se součásti šrafujeme s jiným sklonem a jinou hustotou:

31 ŘEZY A PRŮŘEZY - Úzké plochy, kde by bylo šrafování těžko proveditelné, se mohou vyčernit:

32 ŘEZY A PRŮŘEZY - Je-li v řezu zobrazeno více vyčerněných ploch, musí se mezi nimi vynechat mezera nejméně 0,7 mm:

33 ŘEZY A PRŮŘEZY - Rozlišení druhu materiálu v řezu součásti se provede např. následovně: Význam grafického odlišení materiálu je zapotřebí na výkresu uvést!


Stáhnout ppt "ŘEZY A PRŮŘEZY. - Obrazy předmětu pomyslně rozříznutého jednou nebo více rovinami a promítnuté na průmětnu."

Podobné prezentace


Reklamy Google