Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEZY A PRŮŘEZY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEZY A PRŮŘEZY."— Transkript prezentace:

1 ŘEZY A PRŮŘEZY

2 ŘEZY A PRŮŘEZY - Obrazy předmětu pomyslně rozříznutého jednou nebo více rovinami a promítnuté na průmětnu

3 ŘEZY A PRŮŘEZY Řezná rovina se vede tak, aby v řezu byly zobrazeny charakteristické tvary předmětu Materiál součásti v rovině řezu se vyznačí šrafováním Jsou to pouze představy pro zakótování součásti Kreslíme u složitých těles, zejména dutých, abychom mohli zobrazit neviditelné hrany

4 ŘEZY A PRŮŘEZY Rozdíl mezi řezem a průřezem:
V řezu se zobrazují části ležící v rovině řezu a za rovinou řezu. Rovin řezu může být v jedné součásti více a mohou být lomené. V průřezu se zobrazují pouze části předmětu ležící v jediné, přímé rovině řezu.

5 ŘEZY A PRŮŘEZY

6 ŘEZY Řezy dělíme podle polohy řezné roviny k ose tělesa na: a) podélné
b) příčné

7 ŘEZY

8 ŘEZY A PRŮŘEZY POZOR: V podélném řezu se nekreslí profilové polotovary (žebra, výztuhy, ramena apod.), čepy, kolíky, klíny, pera, nýty, šrouby, hřídele atd. Znázorňují se jen v příčném řezu.

9 ŘEZY Podle polohy myšlené roviny řezu k průmětnám:
vodorovný - rovina řezu je rovnoběžná s půdorysnou (používá se zejména ve stavebnictví) - svislý - rovina řezu je rovnoběžná s nárysnou nebo bokorysnou - šikmý - rovina řezu není rovnoběžná s žádnou průmětnou

10 ŘEZY - Lomený řez:

11 ŘEZY - stupňovitý:

12 ŘEZY - S pootočenými prvky:

13 ŘEZY - Poloviční:

14 ŘEZY - Místní (částečný):

15 ŘEZY - Rozvinutý:

16 ŘEZY - myšlená rovina řezu se v celém průběhu vyznačuje čerchovanou čarou, krajní čárky jsou zvýrazněny 2 – 3 mm A A Vyznačení směru pohledu Označení řezu – velikost o 1 stupeň větší než ostatní písmo na výkresu

17 ŘEZY - je-li průběh roviny řezu jednoznačný, lze pro jeho označení kreslit jen první a poslední čárky: B B

18 ŘEZY - Je-li poloha roviny řezu zřejmá, např. leží-li v ose souměrnosti součásti, a obraz řezu je umístěn dle zásad pravoúhlého promítání, nemusí se rovina řezu označovat vůbec.

19 ŘEZY - Při složitém lomeném průběhu řezové plochy se označení řezu opakuje u každého lomení:

20 ŘEZY Pozor – změna normy, staré značení !

21 PRŮŘEZY - Ve směru promítání:

22 PRŮŘEZY - Vynesený:

23 PRŮŘEZY - Vynesený pootočený:

24 PRŮŘEZY - pootočený, vykreslený v obraze:

25 PRŮŘEZY - sled průřezů: a) ve směru promítání – pro rozlišení musíme průřezy označit:

26 PRŮŘEZY sled průřezů: b) jako vysunuté průřezy:

27 ŘEZY A PRŮŘEZY Grafické označování materiálů v řezech:
Materiál ploch řezů a průřezů se vyznačuje šrafováním

28 ŘEZY A PRŮŘEZY Šrafování je provedeno souvislými tenkými rovnoběžnými čarami skloněnými pod úhlem 45 ° a to buď vlevo, nebo vpravo, vzhledem k ose předmětu. Ve všech řezech téže součásti musí být dodržen stejný sklon šrafování. Hustota šrafování se řídí velikostí šrafované plochy

29 ŘEZY A PRŮŘEZY -je-li řez jedné součásti proveden dvěma rovnoběžnými rovinami, šrafování se provede se stejným sklonem a hustotou, ale s přesazenými šrafami

30 ŘEZY A PRŮŘEZY - Stýkající se součásti šrafujeme s jiným sklonem a jinou hustotou:

31 ŘEZY A PRŮŘEZY - Úzké plochy, kde by bylo šrafování těžko proveditelné, se mohou vyčernit:

32 ŘEZY A PRŮŘEZY - Je-li v řezu zobrazeno více vyčerněných ploch, musí se mezi nimi vynechat mezera nejméně 0,7 mm:

33 ŘEZY A PRŮŘEZY - Rozlišení druhu materiálu v řezu součásti se provede např. následovně: Význam grafického odlišení materiálu je zapotřebí na výkresu uvést!


Stáhnout ppt "ŘEZY A PRŮŘEZY."

Podobné prezentace


Reklamy Google