Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura přednášky Analýza poptávky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura přednášky Analýza poptávky"— Transkript prezentace:

1 Struktura přednášky Analýza poptávky
A) Nominální příjem B) Vlastní cena zboží C) Ceny jiných zboží D) Reálný příjem

2 Vliv změn nominálního příjmu na poptávku - formulace otázky
Známe funkci poptávky X = f (I, Px, Py) při daných preferencích Jak ovlivní poptávané množství změny v nominálním příjmu? Předpoklady: nemění se ceny zboží Px, Py a též se nemění preference jedince

3 Odvození Engelovy křivky EC z optima spotřebitele

4 Důchodová spotřební křivka (ICC)
udává optima jedince, který maximalizuje užitek, pro různé úrovně jeho nominálního příjmu. Předpokládáme přitom, že se nemění preference jedince a ceny zboží.

5 Engelova funkce X = f (I)
Ceteri paribus: předpokládáme, že se nemění preference jedince a ceny zboží.

6 Důchodová elasticita poptávky (vymezení)
Důchodová elasticita poptávky udává, o kolik procent se změní poptávané množství statku, jestliže se změní nominální příjem o jedno procento.

7 Koeficient důchodové elasticity poptávky
Oblouková elasticita eIX = (X1 - X0) / X : (I1 - I0) / Ī eIX = (Δ X / Δ I) . (I / X) Elasticita v bodě eIX = (δ X / δ I) . (I / X)

8 Typy statků z hlediska důchodové elasticity poptávky
Normální statky eIX > 0 - nezbytné 0 < eIX < 1 - luxusní 1 < eIX < nekonečno Méněcenné statky eIX < 0

9 Engelova výdajová funkce
EX = f (I) nebo PX X = f (I) Ceteri paribus: předpokládáme, že se nemění preference jedince a ceny zboží.

10 Průběh Engelovy výdajové křivky pro nezbytný statek

11 Analýza nominálního příjmu z pohledu firem
Výdaje spotřebitele (Ex) jsou zároveň příjmem firmy (TR): TR = Px X = Ex Změna nominálního příjmu jedince vede ke změně objemu nakupovaného množství (viz Engelova výdajová funkce). Velikost a směr změny závisí na hodnotě ei.

12 Otázky k prvnímu bodu přednášky
Z průběhu důchodové spotřební křivky ICC odhadněte, o jaký typ statku jde v případě zboží X a též Y. Načrtněte průběh Engelovy výdajové křivky pro různé tyty statků! Jedinec nakupuje dva statky (X,Y). Jaký je vztah mezi koeficienty důchodové elasticity poptávky po statku X a po statku Y?

13 Vliv změn vlastní ceny zboží na poptávku - formulace otázky
Známe funkci poptávky X = f (I, Px, Py) při daných preferencích Jak ovlivní poptávané množství zboží X změny v jeho vlastní ceně Px? Předpoklady: nemění se cena zboží Py, nominální příjem I a též se nemění preference jedince

14 Odvození jednoduché poptávkové funkce z optima spotřebitele

15 Cenová spotřební křivka (PCC)
udává optima jedince, který maximalizuje užitek, pro různé úrovně ceny zboží X. Předpokládáme přitom, že se nemění preference jedince, jeho nominální příjem a ceny jiných zboží.

16 Jednoduchá funkce poptávky
X = f (Px) udává optima jedince, který maximalizuje užitek, pro různé úrovně ceny zboží X. Předpokládáme přitom, že se nemění preference jedince, jeho nominální příjem a ceny jiných zboží.

17 Cenová elasticita poptávky (vymezení)
Cenová elasticita poptávky udává, o kolik procent se změní poptávané množství statku, jestliže se změní vlastní cena výrobku o jedno procento.

18 Koeficient cenové elasticity poptávky
ePX = (δ X / δ Px) . (Px / X) Typy statků z hlediska ePX Zboží cenově neelastické < ePX < 0 Zboží jednotkově elastické ePX = - 1 Zboží cenově elastické (-nekonečno) < ePX <-1 Zboží cenově absolutně neelastické ePX = 0 Giffenovy statky ePX > 0

19 Analýza změn vlastní ceny zboží z pohledu firem
Výdaje spotřebitele (Ex) jsou zároveň příjmem firmy (TR): TR = Px X = Ex Růst vlastní ceny zboží vede obvykle k poklesu objemu nakupovaného množství a dopad změny ceny na TR je tak neurčitý. Hodnota ep určuje, zda se TR zvýší, nezmění se či poklesne. Pokud je např. poptávka po zboží cenově elastická, TR vzrostou.

20 Otázky ke druhému bodu přednášky
V čem jsou odlišné algebraické zápisy funkce poptávky, jednoduché funkce poptávky a inverzní funkce poptávky? Z průběhu cenové spotřební křivky odvoďte, o jaký typ statku jde v případě zboží X.

21 Vliv změn cen jiných zboží na poptávku - formulace otázky
Známe funkci poptávky X = f (I, Px, Py) při daných preferencích Jak ovlivní poptávané množství zboží X změny ceny jiného zboží (tj. Py)? Předpoklady: nemění se cena zboží Px, nominální příjem I a též se nemění preference jedince

22 Křížová elasticita poptávky (vymezení)
Křížová elasticita poptávky udává, o kolik procent se změní poptávané množství jednoho statku X, jestliže se změní cena jiného statku o jedno procento.

23 Koeficient křížové elasticity poptávky
eC = (δ X / δ Py) . (Py / X) Typy statků z hlediska eC komplementy eC < 0 navzájem nezávislé statky eC = 0 substituty eC > 0

24 Analýza změn cen jiných zboží z pohledu firem
Výdaje spotřebitele (Ex) jsou zároveň příjmem firmy (TR): TR = Px X = Ex Hodnota ec určuje, zda se v důsledku změny ceny statku Py TR zvýší, nezmění se či poklesnou z prodeje statku X. Např. v případě dvou substitutů růst ceny jednoho statku vede k růstu TR plynoucích z prodeje druhého zboží.

25 Vliv změn reálného příjmu na poptávku - formulace otázky
Známe funkci poptávky X = f (I, Px, Py) při daných preferencích Zkoumáme vzájemnou závislost veličin obsažených ve funkci poptávky. Změní se cena zboží X, což vede ke změně reálného příjmu a ke změně relativní ceny obou statků. Jaké to bude mít dopady na objem poptávaného množství statku X?

26 Celkový efekt změny ceny (TE) X/Px se skládá ze:
Substitučního efektu SE = X/Px (při konstantním užitku) zde je uvedeno: HICKSOVO POJETÍ Důchodového efektu IE = X/ I (změna I plyne ze změny ceny Px)

27 Hicksův rozklad na substituční a důchodový efekt

28 Substituční efekt Je vždy negativní: pokles ceny Px
vede k poklesu MRSE což se projeví v menším sklonu linie rozpočtu a tak nový bod optima Q musí na stejné indiferenční křivce ležet vpravo od původního bodu optima P

29 Typy statků a Hicksův rozklad

30 Důchodový efekt V případě normálního statku: pokles ceny Px vede k:
růstu reálného příjmu růstu poptávaného množství X V případě méněcenného statku: pokles ceny Px vede k: růstu reálného příjmu poklesu poptávaného množství X

31 Úkoly - reálný příjem 1. Nakreslete Hicksův rozklad, pokud je statek X méněcenným statkem, avšak není statkem Giffenovým. 2. Nakreslete Hicksův rozklad, pokud je statek X Giffenovým statkem.

32 Otázka - reálný příjem Nizozemského výrobce parfémů zachránilo před krachem razantní zvýšení cen jeho produkce. Při vyšších cenách lidé začali kupovat podstatně vyšší objem jeho produkce. Znamená to, že parfémy jsou Giffenovým statkem? Svůj závěr zdůvodněte.

33 Přebytek spotřebitele (CS)
TU = Mv - M0 (tj. to, co jedinec je ochoten zaplatit) Ex = Mv - ME (tj. to, co skutečně platí) CS = TU - Ex CS = ME - M0


Stáhnout ppt "Struktura přednášky Analýza poptávky"

Podobné prezentace


Reklamy Google