Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura Progress in implementation of OP Infrastructure stav implementace k 30.11. 2007 Monitorovací výbor RPS, 18.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura Progress in implementation of OP Infrastructure stav implementace k 30.11. 2007 Monitorovací výbor RPS, 18.12."— Transkript prezentace:

1 Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura Progress in implementation of OP Infrastructure stav implementace k 30.11. 2007 Monitorovací výbor RPS, 18.12. 2007

2 SMT OP Infrastruktura Vývoj realizace OPI v mil. EUR dle SMT – Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total budget 2004-2006 Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised Expenditure (6E) Certified Expenditure (7F) VI 2007 334,708406352,772018322,442789237,056460173,643792 VIII 2007 334,708406356,174103331,660123261,981810173,643792 XI 2007 334,708406378,087009353,990292306,901834252,413851

3

4 SMT OP Infrastruktura – Priorita 1 Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total Budget 2004-2006 Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised Expenditure (6E) Certified Expenditure (7F) VI 2007 114,295392131,260117 100,15385066,245820 VIII 2007 114,295392133,173444133,123677109,36130666,245820 XI 2007 114,295392147,384036141,104742122,685794102,875228

5

6 Příklady realizovaných projektů – Priorita 1 Název projektu: I/13 Chomutov – průtah, 3. stavba Road I/13 Chomutov through-flow, 3. scheme Cílem projektu byla rekonstrukce dvouproudové silnice I/13 na západním okraji Chomutova a vybudování čtyřproudové komunikace zvyšující průjezdnost a zabránění kritickému místu při předpokládaném nárůstu dopravy. Realizací došlo ke snížení míry nehodovosti na dotčeném úseku, odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, minimalizaci problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zlepšení dopravní sítě. Projekt je stavebně dokončen. Celkové náklady: 91 107 674,- Kč Total cost Schválená dotace z ERDF: 67 453 256,- Kč ERDF contribution Proplaceno z ERDF:46 068 504,19 Kč ERDF refunded

7 SMT OP Infrastruktura – Priorita 2 Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total Budget 2004-2006 Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised Expenditure (6E) Certified Expenditure (7F) VI 2007 19,78060622,44015315,2966007,9369681,789115 VIII 2007 19,78060623,04182817,98168010,3949161,789115 XI 2007 19,78060621,00122018,08622312,5702067,573677

8

9 Název projektu: Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při Průmyslovém a logistickém centru Lovosice Multimodal terminal Lovosice Cílem projektu je zajištění podpory kombinované dopravy převedením podstatné části přepravných výkonů na dopravní obor, šetrnější k životnímu prostředí. Předmětem projektu je vybudování hlavní základny kombinovaných přeprav v severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nově průmyslových zón a následně vybudování objektu pro poskytování služeb na bázi logistických technologií a principů. Příklady realizovaných projektů – Priorita 2 Projekt je v realizaci, termín dokončení stanoven 11/2008 Celkové náklady: 183 783 000,- Kč Total cost Schválená dotace z ERDF: 56 684 000,- Kč ERDF contribution

10 SMT OP Infrastruktura – Priorita 3 Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total Budget 2004-2006 Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised Expenditure (6E) Certified Expenditure (7F) VI 2007 193,483171193,326873170,799323125,692203104,448504 VIII 2007 193,483171194,467068175,690536139,692673104,448504 XI 2007 193,483171203,962741190,148472168,272638140,365589

11

12 Příklady realizovaných projektů – Priorita 3 Název projektu: Výměna kotlů v kotelně obce Obrnice Replacement of boilers in boiler plant Obrnice Předmětem projektu byla výměna stávajících třech parních plynových kotlů, které vyráběly středotlakou páru a které byly na hranici své technické životnosti, za dva horkovodní kotle o vysoké účinnosti a o výkonu 2 x 2100 kW a KJ. Instalací nových kotlů došlo ke zvýšení maximální i celoroční účinnosti jak spalování v kotlích, tak i rozvodu tepla v budově kotelny. Kotelna je vybavena expanzním automatem s odplynováním topné vody s trvalým dozorem ve velíně kotelny. Stavební práce byly ukončeny, kotelna je v provozu. Celkové náklady: 8 589 088 Kč Total cost Schválená dotace z ERDF: 5 196 000 Kč ERDF contribution Proplaceno z ERDF : 4 214 800 Kč ERDF refunded

13 SMT OP Infrastruktura – Priorita 4 Vývoj realizace OP v mil. EUR dle SMT - Progress OPI (mil. EUR) Měsíc month Total Budget 2004-2006 Approved operations (budget 4C) Contracted operations (budget 5D) Realised Expenditure (6E) Certified Expenditure (7F) VI 2007 7,1492375,3117745,0867463,2734371,160351 VIII 2007 7,1492375,4917624,8642272,5329121,160351 XI 2007 7,1492375,7390114,6508533,3731951,718511

14

15 Pozitivní faktory realizace OP Infrastruktura Sunny sides in implementation of OPI Dokončeny další projekty More projects completed k 30.9.07 dokončeno: P1 – 28 P2 – 11 P3 - 152 Certifikace výdajů More expenditures certified k 10.10.07 certifikováno celkem: 156,5 mil € (prostředky ERDF)

16 Pravidlo N+2 OP Infrastruktura ke dni 31.10.2007 N+2 rule OP Infrastructure as of October 31, 2007

17 Pravidlo N+2 OP Infrastruktura Finanční alokace / total budget 2004-2006 ERDF € Finanční alokace / budget 2004+2005 ERDF € Vyplacená záloha / advanced payment ERDF € Prahová hodnota vzhledem k N+2 / treshold n+2 ERDF € Certifikováno / certified expenditure ERDF € Zůstatek / balance ERDF € ABCD = B – CEF = D - E 246 360 355139 664 76139 417 657100 247 104229 954 336- 129 707 231

18 Pravidlo N+2 OP Infrastruktura

19 Děkuji za pozornost Thank You for your attention Ing. Petr Novák odbor Fondů EU Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel:+420 267 122 252 fax:+420 267 126 252 www.opinfrastruktura.cz


Stáhnout ppt "Pokrok v Implementaci OP Infrastruktura Progress in implementation of OP Infrastructure stav implementace k 30.11. 2007 Monitorovací výbor RPS, 18.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google