Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VaVpI – pracovní skupina 2 FINANCOVÁNÍ A METODIKA Schůzka 13.2.2008, MŠMT MAKROSKOPICKÝ MODEL UDRŽITELNOSTI PROBLÉMOVÉ OKRUHY, KTERÉ BUDOU DÁLE ŘEŠENY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VaVpI – pracovní skupina 2 FINANCOVÁNÍ A METODIKA Schůzka 13.2.2008, MŠMT MAKROSKOPICKÝ MODEL UDRŽITELNOSTI PROBLÉMOVÉ OKRUHY, KTERÉ BUDOU DÁLE ŘEŠENY."— Transkript prezentace:

1 VaVpI – pracovní skupina 2 FINANCOVÁNÍ A METODIKA Schůzka 13.2.2008, MŠMT MAKROSKOPICKÝ MODEL UDRŽITELNOSTI PROBLÉMOVÉ OKRUHY, KTERÉ BUDOU DÁLE ŘEŠENY

2 Makro-model udržitelnosti Knihovny IT služby a sítě Výukové laboratoře Přístroje Reko a výstavba výukových prostor ???? Pre-seed fondy Centra transferu technologií Řízení VaV, informace, popularizace VaV infrastruktura (až 75%) Projekty aplikovaného VaV (až 20%) Spolupráce s aplikační sférou a zahraničím (až 5%) Startup granty (až 20%) VaV infrastruktura (až 75%) Mezinárodní projekty infrastruktur (až 10%) Spolupráce s aplikační sférou (až 2%) Priorita 1 Evropská centra excelence Priorita 2 Regionální VaV centra Priorita 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Priorita 3 Komercializace, popularizace a internaciona- lizace VaV 19,2 mld Kč 3,8 mld Kč 14,3 mld Kč

3 Uvažovaný průměrný kurz koruny pro tabulku alokací je 24,-Kč/EUR. Prioritní osa 1 – Budovy 30 % objemu alokace, přístroje 50% objemu alokace, start-up granty 20% Prioritní osa 2 – Budovy 40 % objemu alokace, přístroje 40% objemu alokace, start-up granty 20% Prioritní osa 3 – Budovy 70 % objemu alokace, přístroje 30% objemu alokace Prioritní osa 4 – Budovy 80 % objemu alokace, přístroje 20% objemu alokace Finance, s kterými je možno počítat na udržitelnost projektů pocházejí z různých částí SR (priorita 1, 2 – finance limitované schváleným výhledem rozpočtu na VaV, prioritu 3 – nutno diskutovat s pravděpodobným výsledkem, že udržitelnost těchto projektů bude závislá na zdrojích jednotlivých předkladatelů, priorita 4 je udržitelná ze stávajících rozpočtových zdrojů na provoz univerzit). Prostředky nutné na obnovu budov jsou počítané na úrovni 1/40 investičních prostředků a přístrojové vybavení počítá s obnovou jednou za 6 let. Odhad prostředků na realizaci a udržitelnost prioritních os

4 Odhad prostředků (v Kč) na realizaci a udržitelnost prioritních os

5 Další zaměření práce pracovní skupiny pro financování a metodiku ◦odhad režijních nákladů investičních projektů podpořených z VaVpI na základě zkušeností s obdobnými projekty v ČR (MŠMT ve spolupráci s kvestory VŠ) ◦algoritmus výpočtu institucionálního financování podle výsledků tak, jak je navržen v reformě VaV (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦algoritmus výpočtu provozní dotace velkých národních infrastruktur a velkých projektů v P1 a P2 OP VaVpI (RVV ve spolupráci s MŠMT) ◦možnost předfinancování a etapizace projektů, zejm. velkých projektů (MŠMT ve spolupráci s MF a RVV) ◦projekty generující příjmy – dopady na míru financování z ERDF (MŠMT ve spolupráci s EK) ◦stanovení nezbytných změn legislativy ČR a metodiky hodnocení výsledků VaV (otázka konsorcií provozujících velké národní VaV infrastruktury, vykazování výsledků VaV, resp. jejich dělba mezi členy konsorcií; právní forma příjemců)


Stáhnout ppt "VaVpI – pracovní skupina 2 FINANCOVÁNÍ A METODIKA Schůzka 13.2.2008, MŠMT MAKROSKOPICKÝ MODEL UDRŽITELNOSTI PROBLÉMOVÉ OKRUHY, KTERÉ BUDOU DÁLE ŘEŠENY."

Podobné prezentace


Reklamy Google