Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN Písemný dokument popisující všechny podstatné vnitřní i vnější faktory související s podnikatelskou činností POROZUMĚNÍ = KDE JSME ? ROZHODNUTÍ= KAM CHCEME JÍT? PLÁNOVÁNÍ = JAK SE TAM DOSTANEME? Pro interní účely – plánovací a kontrolní nástroj, podklad pro rozhodování Pro externí účely – pro analýzu schopnosti firmy realizovat projekt, životaschopnost projektu (pro banky, investory)

4 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN Zásady pro zpracování plánu: Inovativnost – přidaná hodnota pro zákazníka Srozumitelnost a promyšlená stručnost – jednoduché avšak problém vystihující vyjadřování Logika, přehlednost – idey podložené fakty, tabulky, grafy Pravdivost a reálnost Respektování rizik – zvyšuje důvěryhodnost plánu

5 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN Odhalení slabých a silných stránek projektu Struktura – s ohledem na možného budoucího investora: 1. Shrnutí 2. Popis podnikatelského záměru 3. Vymezení okruhu výrobků a služeb, trhu, analýza zákazníků a konkurence 4. Informace o firmě, klíčové osobnosti 5. Marketing a prodej 6. Výroba, provozní činnost 7. Finanční plán 8. Analýza rizik

6 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 1. Shrnutí Komu je plán určen. Není to úvod, ale zhuštěná informace o projektu. Účel vzbudit zájem o podrobnější informace Rozsah 2 až 7 stran

7 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 2. Popis podnikatelského záměru jaký prospěch plyne z naší nabídky pro zákazníka lepší nabídka než konkurence KONKURENČNÍ VÝHODA 1) popsat současné možnosti pro zákazníka 2) nové možnosti, které zákazníkovi přinese náš výrobek či služba 3) KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK, naše trhy, naše konkurence 4) soulad s existující legislativou 5) stádium vývoje našeho záměru 6) jednotlivé projektové kroky vedoucí k dosažení cílů

8 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN 3. Vymezení okruhu výrobků a služeb, trhu, analýza zákazníků a konkurence A) Popis produktu (výrobku, služby nebo řešení) Nejprve popis produktu, který bude zajišťovat největší část výnosů (obratu) Ostatní produkty Častá chyba – přílišné technické detaily Přehledné znázornění konkurenceschopnosti produktu – použití matice (srovnává výkonové parametry a cenu) Sloupce matice – vlastní a konkurenční produkty Řádky matice – parametry a ceny

9 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN P ŘÍKLAD KONSTRUKCE MATICE KSF, RESP. CSF ( PŘEVZATO Z KNIHY F RANTIŠKA K OVÁŘE S TRATEGICKÝ MANAGEMENT )

10 6. P ODNIKATELSKÝ PLÁN B) Okolí firmy – příležitosti, ohrožení Makrookolí – mimo dosah našeho ovlivňování – analyzovat a sledovat vývojové trendy Analýza PEST - analýza politického a legislativního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí Mikrookolí – firma ho může významně ovlivnit - nejvýznamnější faktory – zákazníci a konkurence, veřejnost C) Analýza zákazníků – vymezení tržního segmentu - okruh cílových zákazníků D) Analýza konkurence – konkurenční poměry a jejich vliv na možnosti odbytu vlastního výrobku Benchmarking – vlastní pozice


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google