Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Technika mluveného projevu 2 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_124 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 5. února 2014 Anotace Materiál seznamuje studenty se zásadami techniky mluveného projevu. Jeho součástí jsou kapitoly vztahující se ke zvukové stránce jazyka s ukázkami a cvičeními.

2 Součásti techniky mluveného projevu Správné dýchání Správné dýchání Tvoření a užívání hlasu Tvoření a užívání hlasu Pečlivá výslovnost Pečlivá výslovnost Zvuková modulace. Zvuková modulace.

3 Zvuková modulace  Slovní přízvuk  Zvuková podoba věty: - členění na větné úseky (frázování) - větný přízvuk (důraz) - melodie (intonace).

4 Slovní přízvuk  Přízvuk v českých slovech je na 1. slabice  Na liché slabice v troj- a víceslabičných slovech je kromě hlavního i přízvuk vedlejší (slabší) - např. nenasytný - např. nenasytný

5 Členění na větné úseky  Potřeba nadechnutí  Zanedbání pauzy snižuje srozumitelnost věty nebo její smysl. Např. Všichni očekávali netrpělivě / slíbenou zprávu.

6 Cvičení Svislými čarami označte pauzy: Výstavba veřejného mluveného projevu a také plynulé přechody jeho částí jsou velmi náročným požadavkem na přípravu řečníka. Mezi povodím řeky která se nazývá Visla a proudem jemuž je jméno Dněpr ležela stará vlast slovanská Na severu svažovala se k nízkému pobřeží moře Baltického a na straně polední ohraničovalo ji horstvo jemuž se dostalo jméno Karpaty.

7 Větný přízvuk  V klidné oznamovací větě slovní přízvuk na konci (tam významové jádro - nejdůležitější sdělení)  Např. Vyzvedněte si opravenou obuv včas.  Mění-li se postoj mluvčího ke skutečnosti, bývá důraz na jiném místě.

8 Cvičení Umístěte větný přízvuk vždy na jiné slovo a uveďte, jak se mění význam věty: Děti zasadily v parku lípu.

9 Melodie (intonace)  Věta oznamovací, rozkazovací nebo tázací (otázka doplňovací) klesavá intonace.  Otázky zjišťovací stoupavé zakončení přízvukové slabiky.  Příklad: Nestihl napsat úkol. Přišel domů ?

10 Cvičení Naznačte intonaci následujících vět: Vrátili se z dovolené. Vrátili se z dovolené. Přijel sám ? Přijel sám ? Kdy se vrátíte z dovolené? Kdy se vrátíte z dovolené? Vraťte se rychle domů ! Vraťte se rychle domů !

11 Doporučené použité materiály BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X. BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd. Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd. Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google