Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Jazyková správnost projevů Označen í DUMU VY_12_INOVACE_115 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 8. listopadu 2013 Anotace Materiál ilustrativně ukazuje na některé nedostatky v projevech. Součástí poučení jsou i připojená cvičení.

2 Forma jazyka Používání spisovného jazyka Používání spisovného jazyka Jinak projev působí nekultivovaně Jinak projev působí nekultivovaně Ztráta respektu a autority Ztráta respektu a autority Při slavnostním projevu vhodné využívání i výrazů knižních Při slavnostním projevu vhodné využívání i výrazů knižních Naopak při běžné prezentaci raději spisovná hovorová čeština. Naopak při běžné prezentaci raději spisovná hovorová čeština.

3 Některé zásady používání slovní zásoby jazyka Nehromaďte za sebou podstatná a přídavná jména Nehromaďte za sebou podstatná a přídavná jména Používejte aktivních sloves Používejte aktivních sloves Správně používejte přivlastňovací zájmena Správně používejte přivlastňovací zájmena Dbejte na správné mluvnické tvary Dbejte na správné mluvnické tvary Využívejte synonym. Využívejte synonym.

4 Hromadění jmen v projevu  Projev pro posluchače obtížně pochopitelný  Například: Vyslali jsme tím signál nastartování lepšího fungování státní správy. Mělo by být zákazníkem požadováno potvrzení o ověření osvědčení kvality výrobku. Úkol: Uvedené věty přestylizujte tak, aby byly pro adresáta srozumitelnější.

5 Používání aktivních sloves  Projev bude živější, věrohodnější  Například: Bylo Vám zahájení správního řízení. Bylo Vám oznámeno zahájení správního řízení. Lépe: Oznámili jsme Vám zahájení správního řízení. Úkol: Uvedené věty přestylizujte tak, aby působily živěji a věrohodněji. V rozhovoru s panem starostou mi bylo řečeno, že rada města se nebude mými připomínkami zabývat. Po přijímacích zkouškách byl ředitelem školy konstatován úbytek studentů do nadcházejícího prvního ročníku.

6 Správné používání přivlastňovacích zájmen  Pravidlo: Vztahuje-li k podmětu, požijeme zájmeno svůj.  Například: Vložte Vaše úspory do státních dluhopisů. Vložte Vaše úspory do státních dluhopisů. Správně: Vložte své úspory do státních dluhopisů. Úkol: Opravte jazykové chyby v následujících větách Jak zaplatíte vaše dluhy? Moniku doprovázela její matka, která ví o nepraktickém chování její dcery.

7 Správné mluvnické tvary  Například: Co všechno by si si představila? Pravidla by se měly dodržovat. Nechtěli bysme křivdit. Nevěřím, že by jste úlohu dokázali samostatně zvládnout. Správně: Co všechno by sis představila? Pravidla by se měla dodržovat. Nechtěli bychom křivdit. Nevěřím, že byste úlohu dokázali samostatně zvládnout.

8 Využívání synonym  Slovní zásoba českého jazyka poměrně bohatá a pestrá  Projev bude poutavější. Úkol: V následující větě odstraňte opakování stejného slova. V zimě roku 1941 panovaly v Rusku kruté mrazy. Německá armáda tak postupovala v krutých podmínkách. Navíc se do čela Rudé armády postavil krutý, ale úspěšný generál Žukov.

9 Používání přejatých slov Slova cizího původu Slova cizího původu Základní zásady při používání: Základní zásady při používání: Ne příliš časté užívání Znát správný význam slova Správná výslovnost.

10 Časté užívání přejatých slov Pro mnohé neobvyklá, nebo dokonce nesrozumitelná slova. V následujících větách vyhledejte výrazy, kterým nerozumíte, a nahraďte je jinými slovy. Využijte slovníku cizích slov: Vše je velmi symptomatické, záležitosti jsou marginální, místy spektakulární. Apartmány v této kapacitě snižují kvalitu destinace, a tedy i produktu.

11 Význam přejatého slova  V připravených projevech předem zjistit, co přejaté slovo znamená  V nepřipravených projevech při pochybnosti se raději cizímu slovu vyhnout  Trapná neznalost. Vytvořte věty s následujícími dvojicemi přejatých slov: Efektní X efektivní. Invenční X invektivní.

12 Správná výslovnost přejatých slov  Využití slovníků cizích slov nebo alespoň Slovníku spisovné češtiny Správně vyslovte cizí slova: Pracoval v autoservisu. Hotel Bellevue.  Správná výslovnost délky samohlásky mění význam slova Například: Koma x kóma, nota x nóta, deviza x devíza...  Ve slovech přejatých slabiky di, ti, ni tvrdě (s výjimkou slov přejatých ze slovenštiny nebo ruštiny. Například: diktát, minimum, titul, rutina Poznámka: Při použití cizojazyčných citátů platí výslovnost původního jazyka.

13 Citátová spojení - cvičení Správně vyslovte a uveďte, co znamenají citátová spojení: en face salto mortale enfant terrible all rightcome-back curriculum vitae persona grata ex offo

14 Doporučené studijní materiály a zdroje ► MARTÍNKOVÁ, V. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. 3. vydání Praha: TRIZONIA 1995. ISBN 80 85573 – 12 – 1. ► BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google