Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Interpretace textů 3 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_111 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 6. listopadu 2013 Anotace Materiál obsahuje výňatek k procvičování dovednosti porozumění neuměleckému textu. Výňatek je možné před rozborem vytisknout nebo postupovat formou prezentace.

2 Výňatek Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece.

3 Úkol 1, 2 Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece. Jaký druh textu výňatek představuje? Komu je nejspíš určen?

4 Úkol 3, 4 Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece. Odhadněte, o kterém režisérovi text pojednává. Jak se nazývá literární útvar, z něhož je výňatek?

5 Úkol 5, 6 Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece. Posuďte náročnost textu z hlediska jazykového. Posuďte náročnost textu z hlediska jazykového. Proč je výraz obalí uveden v textu výňatku v uvozovkách? Proč je výraz obalí uveden v textu výňatku v uvozovkách?

6 Úkol 7 Uveďte význam cizích slov: autentickýintimníindiskrecedilema Využijte Slovník spisovné češtiny.

7 Úkol 8 Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece. V první větě textu výňatku vyhledejte slova neohebná a přiřaďte je ke slovním druhům.

8 Úkol 9 Svojí metodou, způsobem, jak s neherci komunikoval a otvíral prostor pro jejich přirozený projev, dosahoval nevídaných výsledků. V autentickém zintimnění své existence však neprofesionál před kamerou nebyl schopen sebeobrany tak jako herec, který se rolí „obalí“ a při vcítění udrží sebezáchovný odstup. Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Pro režiséra to na jedné straně znamenalo neobyčejné tvůrčí možnosti a zároveň dilema: jak a kdy zasáhnout, aby je uchránil případné indiskrece. Proveďte větný rozbor označeného souvětí v textu.

9 Řešení úkolů 1 - 6 1. Text neumělecký, odborný 2. Zasvěceným zájemcům o filmové umění 3. O Miloši Formanovi 4. Monografie 5. Text je poměrně náročný, neboť obsahuje větší množství cizích slov 6. Slovo je použito v přeneseném (ne tedy původním) významu.

10 Řešení úkolů 7 Autentický – původní, hodnověrný, pravý Intimní – důvěrný, soukromý, (důvěrně) přátelský Indiskrece – nedostatek mlčenlivosti, prozrazení tajemství Dilema – nutnost volby mezi dvěma vylučujícími se možnostmi

11 Řešení úkolu 8 jak = spojka jak = spojka s = předložka a = spojka pro = předložka

12 Řešení úkolu 9 Neherec je před kamerou obnažený a ohrožený, neboť de facto je sám sebou, i když učinkuje v předepsaných situacích a slovních partech. Souvětí souřadné ( 2 věty hlavní, 1 vedlejší) Významový poměr mezi větami hlavními je příčinný Věta vedlejší je příslovečná přípustková.

13 Zdroj PŘADNÁ Stanislava. Miloš Forman, Filmař mezi dvěma kontinenty, Host, Brno 2009, ISBN 978-80-7294-322-7, s. 207. PŘADNÁ Stanislava. Miloš Forman, Filmař mezi dvěma kontinenty, Host, Brno 2009, ISBN 978-80-7294-322-7, s. 207.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google