Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi."— Transkript prezentace:

1 Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi á lu: VY_32_INOVACE_74 Jm é no autora: Mgr. Pavla Nesvadbov á Datum vytvořen í : 03. 11. 2013 Tř í da: VI. Vzděl á vac í oblast: Jazyk a jazykov á komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Tematick á oblast: Jazykov á výchova Druh učebn í ho materi á lu: Prezentace

2 Popis a použití výukového materiálu  zopakuje pojem slovní druhy  vyjmenuje slovní druhy neohebné  stručně definuje jednotlivé neohebné SD  třídí neohebné SD

3 Slovní druhy neohebné Opakování

4 Slovní druhy neohebné Co už umíme:  Slovní druhy, které se neohýbají  Nemění se jim koncovka  Nedají se skloňovat ani časovat

5 Slovní druhy ohebné: 6. Příslovce  Vyjadřují průvodní okolnost děje  Kde, kdy, proč a jak se něco stalo  Přišel: 1. kdy – včera 2. kam – domů 3. jak – pěšky Obr. 1

6 Slovní druhy ohebné: 7. Předložky  Stojí před jmény  Uvozují jména do pádů  Honza: 1. u 1. u Honzy – 2. pád 2. k 2. k Honzovi – 3. pád 3. s 3. s Honzou – 7. pád Obr. 2

7 Slovní druhy ohebné: 8. Spojky  Spojují slova a věty a  Petr a Honza a  Sněžilo a mrzlo. Obr. 3

8 Slovní druhy ohebné: 9. Částice  Uvozují věty  Vyjadřují postoj mluvčího k výpovědi  Kéž  Kéž by už byly prázdniny.  Ano  Ano, zítra je volno.

9 Slovní druhy ohebné: 10. Citoslovce  Vyjadřují zvuky, zvířecí hlasy… hup  Žába hup do tůně. frr  Vrabec frr a byl pryč. Obr. 4

10 Nešálí nás zrak? Spoj správně: příslovceVyjadřují zvuky, zvířecí hlasy. předložkyUvozují věty, vyjadřují postoj mluvčího. spojkyVyjadřují kdy, kde, jak a proč se něco stalo. částiceStojí před jmény, uvozují je do pádu. citoslovceSpojují slova a věty.

11 Nešálí nás zrak? Spoj správně: Řešení: příslovceVyjadřují kdy, kde, jak a proč se něco stalo. předložkyStojí před jmény, uvozují je do pádu. spojkySpojují slova a věty. částiceUvozují věty, vyjadřují postoj mluvčího. citoslovceVyjadřují zvuky, zvířecí hlasy.

12 SP: Třiď SD do tabulky: ve, hezky, žbluňk, ať, protože, brzo, ale, ne, u, au. příslovcepředložkyspojkyčásticecitoslovce

13 SP: Třiď SD do tabulky: Řešení: příslovcepředložkyspojkyčásticecitoslovce hezkyveprotoženežbluňk brzoualeaťau

14 Slovní druhy neohebné opakování  Neohýbají se – nelze je časovat ani skloňovat 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce

15 Obrazový materiál:  Obr. 1 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW:  Obr. 1 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFm&ex=1#ai:MC900398589|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFm&ex=1#ai:MC900398589|mt:1|  Obr. 2 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW:  Obr. 2 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=chlapec&ex=1#ai:MC900281980|mt:1| | http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=chlapec&ex=1#ai:MC900281980|mt:1||  Obr. 3 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW:  Obr. 3 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=chlapec&ex=1#ai:MC900285780|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=chlapec&ex=1#ai:MC900285780|mt:1|  Obr. 4 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW:  Obr. 4 Klipart jpg. [online]. [2013-11-03]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%BE%C3%A1ba&ex=1#ai:MC900404139| mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%BE%C3%A1ba&ex=1#ai:MC900404139| mt:1|

16 Použitá literatura a zdroje Použitá literatura a zdroje STYBLÍK, V.; ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E. Český jazyk. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2002. ISBN 80-7235-148-6. s. 46-49


Stáhnout ppt "Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi."

Podobné prezentace


Reklamy Google