Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi."— Transkript prezentace:

1 Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi á lu: VY_32_INOVACE_73 Jm é no autora: Mgr. Pavla Nesvadbov á Datum vytvořen í : 02. 11. 2013 Tř í da: VI. Vzděl á vac í oblast: Jazyk a jazykov á komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Tematick á oblast: Jazykov á výchova Druh učebn í ho materi á lu: Prezentace

2 Popis a použití výukového materiálu zopakuje pojem slovní druhy vyjmenuje slovní druhy ohebné definuje pojem koncovka stručně definuje jednotlivé ohebné SD vyhledá v textu jednotlivé ohebné SD

3 Slovní druhy ohebné Opakování

4 Slovní druhy ohebné a neohebné 1. pes 2. psa 3. psovi 4. psa 5. pse 6. psovi 7. Psem Obr. 1 1. dobře 2. dobře ??? 3. dobře ??? 4. dobře ??? 5. dobře ??? 6. dobře ??? 7. dobře ???

5 Slovní druhy ohebné: Ohýbají se – skloňují, časují Mění se jim koncovka

6 Slovní druhy ohebné: Koncovka? Ta část slova, která se při skloňování, nebo časování mění Číst - on čte Mladý - mladého Obr. 2

7 Slovní druhy ohebné: Názvy ohebných slovních druhů se nám pomíchaly. Dokážeš je správně seřadit? zájmena1. slovesa2. přídavná jména3. podstatná jména4. číslovky5.

8 Slovní druhy ohebné: Názvy ohebných slovních druhů se nám pomíchaly. Dokážeš je správně seřadit? zájmena1.podstatná jména slovesa2.přídavná jména 3.zájmena podstatná jména4.číslovky 5.slovesa

9 1. Podstatná jména Petr, pes, malina, auto, láska Názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností a dějů Obr. 3

10 2. Přídavná jména Chytrý Petr, malý pes, červená malina, hezké auto, velká láska Vlastnosti podstatných jmen, které rozvíjí Jaký? Který? Čí?

11 3. Zájmena Ona (Petra), jeho (Petrovo) Zastupují podstatná jména

12 4. Číslovky Čtyři, pětka, několik, mnoho Vyjadřují počet, množství

13 5. Slovesa Číst, malovat, zpívat Vyjadřují děj (činnost, stav)

14 ŽilajednatéČervená Žila byla jedna holčička a té říkali Červená nosila karkulka, protože stále nosila červený čepeček čepeček. Obr. 4 Tak, a je to jasné? U vyznačených slov urči SD:

15 Řešení: ŽilajednatéČervená Žila byla jedna holčička a té říkali Červená nosilačepeček karkulka, protože stále nosila červený čepeček. Žila – sloveso Jedna – číslovka Té – zájmeno Červená – přídavné jméno Nosila – sloveso Čepeček – podstatné jméno

16 Snadné, že? Tak ještě jednou: Obr. 5 Jednoho řekla Karkulce Jednoho dne řekla maminka Karkulce, že má si má babička narozeniny. Karkulka si dala maminčinu mramorovou do košíčku maminčinu mramorovou vyrazila babičkou. bábovku, láhev vína a vyrazila za babičkou.

17 Řešení: Jednoho řekla Karkulce Jednoho dne řekla maminka Karkulce, že má si má babička narozeniny. Karkulka si dala maminčinu mramorovou do košíčku maminčinu mramorovou vyrazila babičkou bábovku, láhev vína a vyrazila za babičkou. Jednoho – číslovka Řekla – sloveso Karkulce – podstatné jméno Má – sloveso Si – zájmeno Maminčinu – přídavné jméno Mramorovou – přídavné jméno Vyrazila – sloveso Babičkou – podstatné jméno

18 Slovní druhy ohebné - opakování Ohýbají se – skloňují, časují 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa

19 Obrazový materiál: Obr. 1 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: Obr. 1 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pes&ex=2#ai:MC900088506|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pes&ex=2#ai:MC900088506|mt:1| Obr. 2 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: Obr. 2 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8D%C3%ADst&ex=1#ai:MC9004 37990|mt:1|| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8D%C3%ADst&ex=1#ai:MC9004 37990|mt:1|| Obr. 3 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: Obr. 3 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=malina&ex=1#ai:MC900425942|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=malina&ex=1#ai:MC900425942|mt:1| Obr. 4 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: Obr. 4 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Karkulka&ex=1#ai:MC900412368|mt:1| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Karkulka&ex=1#ai:MC900412368|mt:1| Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: Obr. 5 Klipart jpg. [online]. [2013-11-02]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Karkulka&ex=1#ai:MC900415614| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Karkulka&ex=1#ai:MC900415614|

20 Použitá literatura a zdroje Použitá literatura a zdroje STYBLÍK, V.; ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E. Český jazyk. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2002. ISBN 80-7235-148-6. s. 43-46


Stáhnout ppt "Výukový materi á l zpracov á n v r á mci projektu EU pen í ze š kol á m Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Š ablona: III/2 Č. materi."

Podobné prezentace


Reklamy Google