Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á Z á kladn í škola a Mateřsk á š kola Bělkovice – La š ťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á Z á kladn í škola a Mateřsk á š kola Bělkovice – La š ťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á Z á kladn í škola a Mateřsk á š kola Bělkovice – La š ťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666

2 Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0666 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_Čj-slovní druhy Vypracoval(a): Mgr. Denisa Krausová Ověřeno (datum): 21. června 2012 Předmět: Český jazyk Třída: 5. Druh materiálu: prezentace Téma: Slovní druhy Anotace: Žáci si herní formou zopakují ohebné slovní druhy.

3 Podstatná jména P ř ídavná jména Zájmena Č íslovky Slovesa 1005001000 500100 500100 500100 1000 500 100 1000

4 Co určujeme u podstatných jmen? Podstatná jména za 100

5 Správná odpověď na otázku za 100 bodů: U podstatných jmen určujeme: rod, číslo, pád a vzor.

6 Urči podle kterého vzoru skloňujeme tato podstatná jména: koloběžka žízeň poník koště zdroj Podstatná jména za 500

7 Správná odpověď na otázku za 500 bodů. Kolob ěž ka – ž ena Ž íze ň – píse ň Poník – pán Košt ě – ku ř e Zdroj - stroj

8 Urči rod, číslo, pád a vzor: Do sklenice Před domem O babičce Tři lavice Před divadlo Podstatná jména za 1000.

9 Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: rodčíslopádvzor Do sklenice ž. j.2.růže Před domemm/než. j.7.hrad O babičce ž.j.6.žena Tři lavice ž.mn.1.růže Před divadlo stř.j.4.město

10 Urči druhy přídavných jmen : zlaté liščí učesaná týdenní Přídavná jména za 100

11 Správná odpověď na otázku za 100 bodů: zlaté – tvrdé liščí – měkké učesaná – tvrdé týdenní - měkké

12 Urči koncovky přídavných jmen : fotbalov_ zápas želv_ krunýř hověz_ dobytek Přídavná jména za 500

13 Správná odpověď na otázku za 500 bodů: fotbalový zápas – mladý zápas želví krunýř – jarní krunýř hovězí dobytek – jarní dobytek

14 Určete rod, číslo, pád a vzor přídavných jmen: Aleš s Martinem jsou správná dvojka. Orientační běh nezvládne každý. O českých řemeslnicích se říká, že mají zlaté ruce. Přídavná jména za 1000

15 Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: správná – r. ž., č. j., pád 1., vzor mladý orientační – r. muž. než., č. j., pád 4., vzor jarní českých- r. muž. živ., č. mn., pád 6., vzor mladý zlaté – r. ž., č. mn., pád 4., vzor mladý

16 Vyjmenuj druhy zájmen! Zájmena za 100

17 Správná odpověď na otázku za 100 bodů: Druhy zájmen: Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná.

18 Urči druhy zájmen: týž ony co Jaký? nikdo něco jejich Zájmena za 500

19 Správná odpověď na otázku za 500 bodů: Týž – ukazovací Ony – osobní Co – vztažné jaký? – tázací Nikdo – záporné Něco – neurčité Jejich - přivlastňovací

20 Vyskloňuj zájmeno JÁ a řekni, kdy píšeme MĚ a kdy MNĚ: Zájmena za 1000

21 Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: 1.p.já 2.p.mě, mne 3.p.mně, mi 4.p.mě, mne 5.p.- 6.p.(o) mně 7.p.mnou

22 Číslovky jsou slovní druh vyjadřující … Číslovky za 100

23 Správná odpověď na otázku za 100 bodů: … počet nebo pořadí

24 Jaké znáš druhy číslovek? Ke každému druhu uveď příklad: Číslovky za 500

25 Správná odpověď na otázku za 500 bodů: 1. základní – pět, kolik, málo, … 2. řadové – první, několikátý, … 3. druhové – šestery, kolikery, … 4. násobné – osmkrát, trojnásobný, mnohokrát, …

26 Přečti jen číslovky určité: Devět, naše, několikátý, já, stokrát, dvacatero, tisíc, můj, on, Petr, miliarda, osmery, letní, mnoho, kolik, počítáme. Číslovky za 1000

27 Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: Devět, stokrát, dvacatero, tisíc, miliarda, osmery.

28 Podívej se, jak žák Popleta doplnil osobu, číslo, čas a způsob u sloves: Napsal jsem – os. 2., č. j., čas přítomný, způsob oznamovací Píšete – os. 3, č. mn., čas přítomný, způsob rozkazovací Budeš plavat – os. 2, č. j., čas minulý, způsob podmiňovací Slovesa za 100

29 Správná odpověď na otázku za 100 bodů: Napsal jsem – os. 2., č. j., čas přítomný, způsob oznamovací Píšete – os. 3, č. mn., čas přítomný, způsob rozkazovací Budeš plavat – os. 2, č. j., čas minulý, způsob podmiňovací

30 1.Vyčasuj sloveso BÝT v přítomném čase. 2. Každý ve skupině vymyslí větu, která obsahuje sloveso BÝT. Slovesa za 500

31 Správná odpověď na otázku za 500 bodů: č.j.č.mn. 1.os.jsem1.os.jsme 2.os.jsi2.os.jste 3.os.je3.os.jsou Věty kontroluje vyučující.

32 Slovesa v infinituvu řekněte ve tvaru určitém: Mluvil Psát Počítáme Odpovědět Česat se Umývat se Pracujete Skákali jsme Žvýkat Slovesa za 1000

33 Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: Mluvil Psát - píšu Počítáme Odpovědět - odpovídáme Česat se – češeme se Umývat se – umyl se Pracujete Skákali jsme Žvýkat – žvýkej!

34 Blahopřeji skupině s nejvyšším počtem bodů:


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á Z á kladn í škola a Mateřsk á š kola Bělkovice – La š ťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666."

Podobné prezentace


Reklamy Google