Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk. ZÁJMENA – DRUHY zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a vlastnosti naznačují, odkazují na ně určujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk. ZÁJMENA – DRUHY zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a vlastnosti naznačují, odkazují na ně určujeme."— Transkript prezentace:

1 ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁJMENA – DRUHY zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a vlastnosti naznačují, odkazují na ně určujeme u nich pád, číslo, rod, vzor a druh druhy: 1)OSOBNÍ – JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, ONA a zvratné SE, SI 2)PŘIVLASTŇOVACÍ – MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH a zvratné SVŮJ 3)UKAZOVACÍ – TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM 4)TÁZACÍ – KDO? CO? JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? 5)VZTAŽNÁ – KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ 6)NEURČITÁ – tvoří se z tázacích zájmen pomocí předpon ně-, lec-, leda-, kde-, málo- nebo přípon -si, -koli, -koliv + KAŽDÝ, VŠECHEN 7)ZÁPORNÁ – NIKDO NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ 8)VYMEZOVACÍ – TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM, KAŽDÝ, VŠECHEN -zájmena ČÍ, NĚČÍ, ČÍSI a NIČÍ jsou zároveň i přivlastňovací

3 SKLOŇOVÁNÍ BEZRODÝCH ZÁJMEN – JÁ, TY, MY, VY, SE pro všechny rody mají stejné tvary JÁ – MĚ/MNE, MNĚ/MI, MĚ/MNE, MNĚ, MNOU TY – TEBE/TĚ, TOBĚ/TI, TEBE/TĚ, TOBĚ, TEBOU SE – nemá 1. pád, SEBE, SOBĚ/SI, SEBE/SE, SOBĚ, SEBOU MY – NÁS, NÁM, NÁS, NÁS, NÁMI VY – VÁS, VÁM, VÁS, VÁS, VÁMI ! Pozor na psaní MĚ/MNĚ : 2. + 4. pád MĚ, 3. + 6. pád MNĚ – Nikdo se mě neptal. Oni mi/mně to nevěří.! ! Pozor na tvary SEBOU/S SEBOU : Kapr sebou házel. Nemám s sebou peníze.!

4 ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN rodová zájmena mají pro každý rod zvláštní tvar TEN NÁŠ – TOHO NAŠEHO, TOMU NAŠEMU, TOHO NAŠEHO/TEN NÁŠ, TOM NAŠEM, TÍM NAŠÍM TA NAŠE – TÉ NAŠÍ, TÉ NAŠÍ, TU NAŠI, TÉ NAŠÍ, TOU NAŠÍ TO NAŠE – TOHO NAŠEHO, TOMU NAŠEMU, TO NAŠE, TOM NAŠEM, TÍM NAŠÍM TI NAŠI/TY NAŠE/TA NAŠE – TĚCH NAŠICH, TĚM NAŠIM, TY NAŠE/TA NAŠE, TĚCH NAŠICH, TĚMI NAŠIMI !Pozor na psaní I/Í – vidím naši kočku/o naší kočce! -jako zájmeno NÁŠ se skloňují zájmena: VÁŠ, CO, NĚCO, COSI, NIC, ON, ONA, ONO, JENŽ -jako zájmeno TEN se skloňují zájmena: TENTO, TENHLE, ONEN, KDO, NĚKDO, KDOSI, NIKDO

5 ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN ON – JEHO/HO/JEJ, JEMU/MU, JEJ/HO/JEHO, NĚM, JÍM ONA – JÍ, JÍ, JI, NÍ, JÍ ONO – JEHO/HO/JEJ, JEMU/MU, HO/JEJ/JE, NĚM, JÍM ONI/ONY/ONA – JICH, JIM, JE, NICH, JIMI -po předložkách je na začátku tvarů zájmen ON, ONA, ONO místo J souhláska Ň -delší tvary se užívají po předložkách nebo při důrazu, tvar JEJ je možno užít ve všech případech -ve 4. pádě zájmena ON je možno užít knižní tvar –Ň, který se připojuje k některým předložkám (naň, proň, zaň) !Pozor na psaní I/Í – za ním/znám ji!

6 ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN – TEN, NÁŠ, ON, ONA, ONO, JENŽ, VŠECHEN JENŽ – JEHOŽ, JEMUŽ, JEHOŽ/JEJŽ, NĚMŽ, JÍMŽ JEŽ – JÍŽ, JÍŽ, JIŽ, NÍŽ, JÍŽ JEŽ – JEHOŽ, JEMUŽ, JEŽ, NĚMŽ, JÍMŽ JIŽ/JEŽ – JICHŽ, JIMŽ, JEŽ, NICHŽ, NIMIŽ -kromě tvarů 1. pádu má zájmeno JENŽ tvary shodné s tvary zájmen ON, ONA, ONO + zakončení –Ž, po předložkách je na začátku Ň- VŠECHEN – VŠEHO, VŠEMU, VŠECHEN, VŠEM, VŠÍM VŠECHNA – VŠÍ, VŠÍ, VŠECHNU, VŠÍ, VŠÍ VŠECHNO/VŠE – VŠEHO, VŠEMU, VŠECHNO/VŠE, VŠEM, VŠÍM VŠICHNI/VŠECHNY/VŠECHNA – VŠECH, VŠEM, VŠECHNY/VŠECHNA, VŠECH, VŠEMI

7 SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN PODLE VZORŮ PŘÍDAVNÝCH JMEN – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TÝŽ, TENTÝŽ podle vzoru MLADÝ se skloňují zájmena – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TAKOVÝ, KTERÝ, JAKÝ, NĚKTERÝ, NĚJAKÝ, NIJAKÝ, ŽÁDNÝ, KAŽDÝ, TÝŽ/TENTÝŽ, SÁM/SAMÝ podle vzoru JARNÍ se skloňují zájmena – JEJÍ, ČÍ, NĚČÍ, ČÍSI, NIČÍ MŮJ – MÉHO, MÉMU, MÉHO/MŮJ, MÉM, MÝM MÁ/MOJE – MÉ/MOJÍ, MÉ/MOJÍ, MOU/MOJI, MÉ/MOJÍ, MOU/MOJÍ MÉ/MOJE – MÉHO, MÉMU, MÉ/MOJE, MÉM, MÝM MÍ-MOJI/MÉ-MOJE/MÁ-MOJE – MÝCH, MÝM, MÉ/MOJE, MÝCH, MÝMI

8 SKLOŇOVÁNÍ RODOVÝCH ZÁJMEN PODLE VZORŮ PŘÍDAVNÝCH JMEN – MŮJ, TVŮJ, SVŮJ, TÝŽ, TENTÝŽ TÝŽ/TENTÝŽ – TÉHOŽ, TÉMUŽ, TÉHOŽ/TÝŽ/TENTÝŽ, TÉMŽ/TOMTÉŽ, TÝMŽ/TÍMTÉŽ TÁŽ/TATÁŽ – TÉŽE, TÉŽE, TOUŽ/TUTÉŽ, TÉŽE, TOUŽ/TOUTÉŽ TOTÉŽ – TÉHOŽ, TÉMUŽ, TOTÉŽ, TÉMŽ/TOMTÉŽ, TÝMŽ/TÍMTÉŽ TÍŽ-TITÍŽ/TYTÉŽ/TÁŽ-TATÁŽ – TÝCHŽ, TÝMŽ, TYTÉŽ/TATÁŽ, TÝCHŽ, TÝMIŽ -skloňujeme podle vzoru MLADÝ + zakončení –Ž -zájmena nesklonná – JEHO, JEJICH (JEHOŽ/JEJICHŽ)


Stáhnout ppt "ZÁJMENA Mgr. Michal Oblouk. ZÁJMENA – DRUHY zastupují podstatná a přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci a vlastnosti naznačují, odkazují na ně určujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google