Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLOVKY Mgr. Michal Oblouk. ČÍSLOVKY – DRUHY  slova významu číselného, označují počet, pořadí 1) URČITÉ – vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, můžeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLOVKY Mgr. Michal Oblouk. ČÍSLOVKY – DRUHY  slova významu číselného, označují počet, pořadí 1) URČITÉ – vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, můžeme."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLOVKY Mgr. Michal Oblouk

2 ČÍSLOVKY – DRUHY  slova významu číselného, označují počet, pořadí 1) URČITÉ – vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, můžeme je vyjádřit číslicemi, např. čtyři (4), pátá (5.), třikrát (3x),… 2) NEURČITÉ – nevyjadřují přesný počet, nemůžeme je vyjádřit číslicemi, např. několik, mnoho, málo, několikrát,… - 1 + 2 dělíme podle významu na: a) ZÁKLADNÍ – vyjadřují počet, ptáme se KOLIK? (jeden, sto, tisíc, několik, mnoho, málo) b) ŘADOVÉ – označují pořadí, ptáme se KOLIKÁTÝ? (první, stý, tisící, několikátý) c) DRUHOVÉ – označují množství druhů, ptáme se KOLIKERÝ? (dvojí, paterý, několikerý) d) SOUBOROVÉ – označují množství souborů, používají se u pomnožných podstatných jmen, ptáme se KOLIKERY? KOLIKERÉ? (jedny, oboje, několikeré) e) NÁSOBNÉ – vyjadřují, kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se znásobila, ptáme se KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ? (dvakrát, stokrát, mnohonásobný)

3 ČTENÍ A PSANÍ ČÍSLOVEK  číslovky složené z jednotek a desítek se mohou vyslovovat dvojím způsobem: a) jako jedno slovo – jedenatřicet, dvaatřicet,… b) jako dvě slova – třicet jedna, třicet dva,… - tvar jmen označujících počítané předměty je po složených číslovkách obvykle ve 2. p.: Výpravy se zúčastnilo třicet dva/dvaatřicet turistů. - každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť (výjimka – účty, poštovní poukázky) - letopočty je možno číst jako číslovky řadové nebo základní, oba způsoby lze kombinovat - za řadovými číslovkami napsanými číslicemi se píše tečka, např. Rudolf II., 17. století, 6. cvičení,… - tečka se nepíše: za letopočtem (Narodil se v roce 1834 v Praze.), za datem napsaným zlomkem (17/12 1998), za označením stránky, kapitoly, cvičení, stojí-li číslovka za jménem (Vypracujte cvičení 6 na straně 34 dole.)

4 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK  číslovka JEDEN se skloňuje jako zájmeno TEN  číslovky DVA, OBA/DVĚ, OBĚ mají zvláštní skloňování  číslovky TŘI, ČTYŘI nerozlišují rod a většina jejich tvarů je shodná s množným číslem vzoru KOST JEDEN – JEDNOHO, JEDNOMU, JEDNOHO/JEDEN, JEDNOM, JEDNÍM JEDNA – JEDNÉ, JEDNÉ, JEDNU, JEDNÉ, JEDNOU JEDNO – JEDNOHO, JEDNOMU, JEDNO, JEDNOM, JEDNÍM JEDNI/JEDNY/JEDNA – JEDNĚCH, JEDNĚM, JEDNY/JEDNA, JEDNĚCH, JEDNĚMI DVA/DVĚ – DVOU, DVĚMA, DVA/DVĚ, DVOU, DVĚMA TŘI/ČTYŘI – TŘÍ, TŘECH/ČTYŘ, ČTYŘECH, TŘEM/ČTYŘEM, TŘI/ČTYŘI, TŘECH/ČTYŘECH, TŘEMI/ČTYŘMI

5 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK  číslovky 5 – 99 nerozlišují rod a skloňují se stejně PĚT – PĚTI, PĚTI, PĚT, PĚTI, PĚTI  při skloňování složených číslovek se skloňuje každá část zvlášť (např. dvaceti jednoho, třiceti dvěma)  číslovky 10, 20, 30, 40 mají tvary deseti/desíti, dvaceti/dvacíti,… STO – podle vzoru město (výjimka dvě stě)- ve spojení se jménem počítaného předmětu se užívají 3 způsoby: číslovka se skloňuje a jméno je ve 2. pádě, skloňuje se číslovka i jméno nebo se skloňuje jen jméno TISÍC – podle vzoru stroj (spojení se stovkami, desítkami a jednotkami je možno skloňovat 2 způsoby: skloňují se všechny členy nebo jen poslední člen) MILION – podle vzoru hrad MILIARDA – podle vzoru žena

6 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK - neurčité číslovky MNOHO, NĚKOLIK, KOLIK, TOLIK mají ve 2., 3., 6. a 7. pádě koncovku –A (bez několika korun, s mnoha korunami) - neurčitá číslovka MÁLO se ve spojení s počítaným předmětem neskloňuje (ve 2. pádě se používá tvar mála, k málo korunám, s málo korunami), pokud není spojena s počítaným předmětem, skloňuje se podle vzoru město (spokojen s málem, dobrého po málu) - číslovky řadové, druhové, souborové a násobné, které jsou zakončeny jako přídavná jména, mají skloňování podle vzoru MLADÝ (druhý, čtverý, trojnásobný) nebo JARNÍ (první, dvojí) - číslovky zakončené na -krát se neskloňují


Stáhnout ppt "ČÍSLOVKY Mgr. Michal Oblouk. ČÍSLOVKY – DRUHY  slova významu číselného, označují počet, pořadí 1) URČITÉ – vyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, můžeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google