Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02 Název materiálu: Číslovky Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Číslovky patří mezi ohebné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02 Název materiálu: Číslovky Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Číslovky patří mezi ohebné."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02 Název materiálu: Číslovky Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Číslovky patří mezi ohebné slovní druhy, jejich určování dělá žákům problémy. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede poznat číslovky v textu, umí rozlišit druhy číslovek, zná odlišnosti skloňování některých číslovek. Klíčová slova: číslovky, druhy číslovek, skloňování dvě, obě Metodika: Materiál slouží jako podpůrný při výkladu, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi. Poslední část může být použita jako soutěž. Obor: tříleté učební obory SOU Ročník: 2. Autor: Mgr. Monika Rubešová Zpracováno dne: 12. 10. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 ČÍSLOVKY

3 označují počet, pořadí,množství … dělíme je na: - určité /vyjadřují konkrétní počet – pět, stokrát, druhý …. / - neurčité /nevyjadřují přesný počet – mnoho,málo,několik

4 DRUHY ČÍSLOVEK 1. základní 2. řadové 3. násobné 4. druhové

5 DRUHY ČÍSLOVEK 1. základní - vyjadřují počet ptáme se KOLIK ? dva, deset, sedm, tisíc, třicet několik, málo, mnoho

6 2. řadové - určují pořadí ptáme se KOLIKÁTÝ ? druhý, desátý, sedmý několikátý

7 3. násobné ptáme se KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ? dvakrát, desetkrát, sedmkrát dvojnásobný,desetinásobný... několikrát, několikanásobný

8 4. druhové – vyjadřují množství druhů ptáme se KOLIKERY ? KOLIKERO ? dvojí, dvoje, sedmero, desatero několikerý, několikero

9 U RČI DRUHY ČÍSLOVEK tři pětkrát sedmero dvojnásobný mnoho šedesát patnáctý několikrát osmý sto

10 S PRÁVNÉ ŘEŠENÍ tři - základní pětkrát - násobná sedmero - druhová dvojnásobný – násobná mnoho - základní šedesát - základní patnáctý – řadová několikrát – násobná osmý – řadová sto - základní

11 POZOR ! ! ! - za řadovými číslovkami píšeme vždy tečku Žijeme v 1. polovině 21. století. - číslovky dvě, obě, tři čtyři 7. pád – dvěma, oběma ALE třemi, čtyřmi

12 D OPLŇ SPRÁVNÝ TVAR ČÍSLOVEK Syn přijel se /dva/ ______ kamarády. Naši fotbalisté nastoupili se /tři/ _____ náhradníky. Dostavil se s /obě/ _____ dcerami. Poslal dopis se /čtyři/ ________ chybami.

13 S PRÁVNÉ ŘEŠENÍ Syn přijel se dvěma kamarády. Naši fotbalisté nastoupili se třemi náhradníky. Dostavil se s oběma dcerami. Poslal dopis se čtyřmi chybami.

14 D OPLŇTE SPRÁVNOU ČÍSLOVKU V NÁZVU FILMU _______ medvědů s Cibulkou _________ statečných Kdyby _________ klarinetů My _________ školou povinní ____ veteráni Bylo nás ____ ___________ mil pod mořem ________ s hvězdičkou _____ mušketýři _____ roky prázdnin

15 S PRÁVNÉ ŘEŠENÍ Šest medvědů s Cibulkou Sedm statečných Kdyby tisíc klarinetů My všichni školou povinní Tři veteráni Bylo nás pět 20 000 mil pod mořem Pětka s hvězdičkou Tři mušketýři Dva roky prázdnin


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02 Název materiálu: Číslovky Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Číslovky patří mezi ohebné."

Podobné prezentace


Reklamy Google