Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLOVKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLOVKY."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLOVKY

2 = nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod.

3 ČÍSLOVKY URČITÉ A NEURČITÉ
Tato skupina číslovek vyjadřuje určitý, přesný, konkrétní počet, pořadí, násobek atd. Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly, například: osm = 8 padesátkrát = 50x šestý = 6. dvacet = 20 milion = třikrát = 3x třináctý = 13. stý = 100.

4 Číslovky neurčité Tato skupina číslovek naopak nevyjadřuje přesný počet, pořadí, násobek, apod. Tyto číslovky se nedají vyjádřit čísly, například: mnoho několikátý několik několikero mnohonásobný tolik několikrát málo několikeré

5 pád, číslo, rod, životnost a druh
u číslovky určujeme: pád, číslo, rod, životnost a druh V soutěži skončila desátá. 1. pád, číslo jednotné, rod ženský, druh: řadová

6 základní číslovky  = vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.).  KOLIK ?

7 Řadové číslovky označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho, že, pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku (např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí). KOLIKÁTÝ? 

8 druhové číslovky vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem, například: čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období) trojí sýr ( = tři druhy sýra) KOLIKERO? KOLIKERÝ?

9 Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: patery dveře ( = pět kusů dvěří) dvoje šaty ( = 2 kusy šatů) šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot)

10 Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc (nějaký prvek) vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Matematicky je můžeme často vyjádřit pomocí znaménka krát (například třikrát = 3x, stokrát = 100x), toto pravidlo však neplatí pro tvary jako trojnásobný, dvacetinásobný apod.  KOLIKANÁSOBNÝ? KOLIKRÁT?

11 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

12

13 PRAVIDLA ČTENÍ ČÍSLIC:
jednotlivé číslice SČÍTÁME VI = V + I => 6 pokud je před vyšší číslicí nižší ODČÍTÁME IV = V - I => 4

14 2. pád U obouch domů chybí zahrada. X U obou domů chybí zahrada.
3. pád  Přidej to ke zbývajícím dvěma kusům. X Přidej to ke zbývajím dvoum kusům.  6. pád Budu vám vyprávět příběh o dvouch princích. X Budu vám vyprávět příběh o dvou princích. 7. pád  Přišel se dvěma kamarády. X Přišel se dvěmi kamarády.

15 Pád dva oba 1. dva (domy) oba (chlapci) 2. dvou (domů) obou (chlapců) 3. dvěma (domům) oběma (chlapcům) 4. oba (chlapce) 5. 6. dvou (domech) obou (chlapcích) 7. dvěma (domy) oběma (chlapci)

16  Které spojení je bezchybné?
      oběmi očima       na dvouch nohách       se třema kamarády       na čtyřech podpěrách Které řešení je správné?       tisíc devět set devadesát devět       tisíc devětset devadesát devět       tisíc devět set davade sát devět       tisícdevětsetdevadesátdevět Římskou číslici XCII přečteš jako:       87       112       1002       92 Za kterou číslicí nebudeš psát tečku?       7  třída       5  spolužáků       15  narozeniny       ulice 28  října Která z číslovek neudává počet druhů?       dvakrát       patery       trojí       několikero

17 Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou !!!
10 ha 15 cm 3 kg 14 % 35 € 100 kWh 10 A 12-15 °C 50 km/h

18 S mezerou píšeme znaménka pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění rozměru a poměru: 3 + 5 = 8, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3 mapa v měřítku 1 : plocha 3 m × 4 m

19 Mezerami se neodděluje
dvojtečka ve smyslu skóre zápasu nebo vyjádření času: utkání skončilo 3:1 zeměpisné souřadnice: 35°12'10„ kladnou nebo zápornou hodnotu čísla: -5 °C +30 °C

20


Stáhnout ppt "ČÍSLOVKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google