Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍSLOVKY. = nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍSLOVKY. = nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod."— Transkript prezentace:

1 ČÍSLOVKY

2 = nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod.

3 ČÍSLOVKY URČITÉ A NEURČITÉ Číslovky určité Tato skupina číslovek vyjadřuje určitý, přesný, konkrétní počet, pořadí, násobek atd. Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly, například: osm = 8 padesátkrát = 50x šestý = 6. dvacet = 20 milion = 1 000 000 třikrát = 3x třináctý = 13. stý = 100.

4 Číslovky neurčité Tato skupina číslovek naopak nevyjadřuje přesný počet, pořadí, násobek, apod. Tyto číslovky se nedají vyjádřit čísly, například: mnoho několikátý několik několikero mnohonásobný tolik několikrát málo několikeré

5 u číslovky určujeme: pád, číslo, rod, životnost a druh V soutěži skončila desátá. 1. pád, číslo jednotné, rod ženský, druh: řadová

6 = vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). KOLIK ? základní číslovky

7 Řadové číslovky označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho, že, pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku (např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí). KOLIKÁTÝ?

8 druhové číslovky vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem, například: čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období) trojí sýr ( = tři druhy sýra) KOLIKERO? KOLIKERÝ?

9 Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: patery dveře ( = pět kusů dvěří) dvoje šaty ( = 2 kusy šatů) šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot)

10 Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc (nějaký prvek) vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Matematicky je můžeme často vyjádřit pomocí znaménka krát (například třikrát = 3x, stokrát = 100x), toto pravidlo však neplatí pro tvary jako trojnásobný, dvacetinásobný apod. KOLIKANÁSOBNÝ? KOLIKRÁT?

11 ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

12

13 PRAVIDLA ČTENÍ ČÍSLIC: jednotlivé číslice SČÍTÁME VI = V + I => 6 pokud je před vyšší číslicí nižší ODČÍTÁME IV = V - I => 4

14 2. pád U obouch domů chybí zahrada. X U obou domů chybí zahrada. 3. pád Přidej to ke zbývajícím dvěma kusům. X Přidej to ke zbývajím dvoum kusům. 6. pád Budu vám vyprávět příběh o dvouch princích. X Budu vám vyprávět příběh o dvou princích. 7. pád Přišel se dvěma kamarády. X Přišel se dvěmi kamarády.

15 Páddvaoba 1.dva (domy)oba (chlapci) 2.dvou (domů)obou (chlapců) 3.dvěma (domům)oběma (chlapcům) 4.dva (domy)oba (chlapce) 5.dva (domy)oba (chlapci) 6.dvou (domech)obou (chlapcích) 7.dvěma (domy)oběma (chlapci)

16 Které spojení je bezchybné? oběmi očima na dvouch nohách se třema kamarády na čtyřech podpěrách Římskou číslici XCII přečteš jako: 87 112 1002 92 Které řešení je správné? tisíc devět set devadesát devět tisíc devět set davade sát devět tisícdevětsetdevadesátdevět Která z číslovek neudává počet druhů? dvakrát patery trojí několikero Za kterou číslicí nebudeš psát tečku? 7 třída 5 spolužáků 15 narozeniny ulice 28 října

17 Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou !!! 10 ha 15 cm 3 kg 14 % 35 € 100 kWh 10 A 12-15 °C 50 km/h

18 S mezerou píšeme znaménka pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění rozměru a poměru: 3 + 5 = 8, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3 mapa v měřítku 1 : 50 000 plocha 3 m × 4 m

19 Mezerami se neodděluje -dvojtečka ve smyslu skóre zápasu nebo vyjádření času: utkání skončilo 3:1 -zeměpisné souřadnice: 35°12'10„ -kladnou nebo zápornou hodnotu čísla: -5 °C +30 °C

20


Stáhnout ppt "ČÍSLOVKY. = nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod."

Podobné prezentace


Reklamy Google