Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy geografického výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy geografického výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Základní principy geografického výzkumu

2 Postavení geografie v systému věd
Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje Širší předmět zkoumání geografie je také jakýmsi konečným celkem (planeta Země)

3 Objekt výzkumu geografie
Geografie zkoumá geografickou sféru Země od litosféry, přes hydrosféru, atmosféru, biosféru po sociální sféru Názory na způsob zkoumání se však liší Jeden extrém – geografie je universální, všeobjímající věda Druhý extrém – geografie studuje toliko prostorové uspořádání jevů Geografie (komplexní věda) nestuduje na rozdíl od věd anorganických, biologických či společenských úplně určitou část světa, nýbrž studuje „částečně“ svět celý Disciplína studující vztahy, asociace a distribuci (rozšíření) jevů

4 Základní geografická témata
studium vztahu člověka a jeho prostředí zkoumání typických a odlišných znaků určitého místa (určité části geografického prostoru) dokumentace a analýza prostorového rozšíření jevů na zemském povrchu jak specifický environmentální kontext ovlivňuje lidskou společnost jak lidská činnosti ovlivňuje krajinu, environmentální kvalitu a biodiverzitu

5 Vztah geografie a ostatních vědy
Ve srovnání s ostatními vědami má geografie mnohem širší, ale také povrchnější přístup v poznávání studovaného předmětu (tento předmět je totiž maximálně rozmanitý - Země) Z toho pramení i relativní závislost geografie na poznatcích „speciálních“ věd Proto se také došlo k oddělení geografie fyzické od humánní (cesta specializace)

6 Geografie jako komplexní věda
Integrační věda poznatků přírodních a sociálních věd, což umožňuje vidět Zemi, či její části jako celek Překlenuje předěl mezi přírodními a humanitními vědami Oddělení humánní a fyzické geografie tedy není výhodné, je nutné hledání společného jádra obou v rámci disciplíny „fascinace“ okolními disciplínami – např. geologie, ekonomie je tedy pro geografii destruktivní Jádro: studium krajiny a regionů jako celků studium procesů, které je integrují

7 Základní geografické principy
Princip minimálního úsilí Princip prostorové diferenciace Princip regionu

8 Princip prostorové diferenciace
Obecně Princip komplexity – stupeň souvislosti mezi jevy či mezi různými systémy Princip vývoje – různý vývojový stupeň různých celků (čím vyvinutější tím složitější – komplexnější) Jsou spolu propojeny Princip řádovosti – hierarchické celky (čím vyšší hierarchický stupeň tím větší kvantitativní např. plošný rozsah)

9 Základní geografické principy
Obecné principy

10 Princip prostorové diferenciace v geografii
Studium rozmístění přírodních a sociálních jevů, jež jsou navzájem propojeny v regiony, na základě podobností a odlišností Rozčleňování výchozího rozmanitého systému do dílčích méně rozmanitých systémů, zároveň se zvyšuje konkretizace této diferenciace V geografii (komplexní diferenciaci) se uplatňuje především princip řádovosti

11 Základní geografická metoda
Generalizace Zavádění systému do množství individuálních fakt a odhalování obecných spojitostí mezi individuálními jevy a procesy (nejvýznamnější a nejpotřebnější výsledek vědeckého poznání) Proces výběru podstatného, společného a pravidelného v daném souboru jevů Podmínky: pravidelnost a opakovatelnost nějakého znaku u příslušného souboru individuálních předmětů Podstatnost a relevantnost tohoto znaku


Stáhnout ppt "Základní principy geografického výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google