Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy geografického výzkumu. Postavení geografie v systému věd Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy geografického výzkumu. Postavení geografie v systému věd Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje."— Transkript prezentace:

1 Základní principy geografického výzkumu

2 Postavení geografie v systému věd Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje Širší předmět zkoumání geografie je také jakýmsi konečným celkem (planeta Země) Širší předmět zkoumání geografie je také jakýmsi konečným celkem (planeta Země)

3 Objekt výzkumu geografie Geografie zkoumá geografickou sféru Země Geografie zkoumá geografickou sféru Země od litosféry, přes hydrosféru, atmosféru, biosféru po sociální sféruod litosféry, přes hydrosféru, atmosféru, biosféru po sociální sféru Názory na způsob zkoumání se však liší Názory na způsob zkoumání se však liší Jeden extrém – geografie je universální, všeobjímající vědaJeden extrém – geografie je universální, všeobjímající věda Druhý extrém – geografie studuje toliko prostorové uspořádání jevůDruhý extrém – geografie studuje toliko prostorové uspořádání jevů Geografie (komplexní věda) nestuduje na rozdíl od věd anorganických, biologických či společenských úplně určitou část světa, nýbrž studuje „částečně“ svět celý Geografie (komplexní věda) nestuduje na rozdíl od věd anorganických, biologických či společenských úplně určitou část světa, nýbrž studuje „částečně“ svět celý Disciplína studující vztahy, asociace a distribuci (rozšíření) jevů Disciplína studující vztahy, asociace a distribuci (rozšíření) jevů

4 Základní geografická témata 1.studium vztahu člověka a jeho prostředí 2.zkoumání typických a odlišných znaků určitého místa (určité části geografického prostoru) 3.dokumentace a analýza prostorového rozšíření jevů na zemském povrchu jak specifický environmentální kontext ovlivňuje lidskou společnost jak specifický environmentální kontext ovlivňuje lidskou společnost jak lidská činnosti ovlivňuje krajinu, environmentální kvalitu a biodiverzitu jak lidská činnosti ovlivňuje krajinu, environmentální kvalitu a biodiverzitu

5 Vztah geografie a ostatních vědy Ve srovnání s ostatními vědami má geografie mnohem širší, ale také povrchnější přístup v poznávání studovaného předmětu (tento předmět je totiž maximálně rozmanitý - Země) Ve srovnání s ostatními vědami má geografie mnohem širší, ale také povrchnější přístup v poznávání studovaného předmětu (tento předmět je totiž maximálně rozmanitý - Země) Z toho pramení i relativní závislost geografie na poznatcích „speciálních“ věd Z toho pramení i relativní závislost geografie na poznatcích „speciálních“ věd Proto se také došlo k oddělení geografie fyzické od humánní (cesta specializace) Proto se také došlo k oddělení geografie fyzické od humánní (cesta specializace)

6 Geografie jako komplexní věda Integrační věda poznatků přírodních a sociálních věd, což umožňuje vidět Zemi, či její části jako celek Integrační věda poznatků přírodních a sociálních věd, což umožňuje vidět Zemi, či její části jako celek Překlenuje předěl mezi přírodními a humanitními vědami Překlenuje předěl mezi přírodními a humanitními vědami Oddělení humánní a fyzické geografie tedy není výhodné, je nutné hledání společného jádra obou v rámci disciplíny Oddělení humánní a fyzické geografie tedy není výhodné, je nutné hledání společného jádra obou v rámci disciplíny „fascinace“ okolními disciplínami – např. geologie, ekonomie je tedy pro geografii destruktivní„fascinace“ okolními disciplínami – např. geologie, ekonomie je tedy pro geografii destruktivní Jádro: Jádro: studium krajiny a regionů jako celkůstudium krajiny a regionů jako celků studium procesů, které je integrujístudium procesů, které je integrují

7 Základní geografické principy Princip minimálního úsilí Princip minimálního úsilí Princip prostorové diferenciace Princip prostorové diferenciace Princip regionu Princip regionu

8 Princip prostorové diferenciace Princip komplexity – stupeň souvislosti mezi jevy či mezi různými systémy Princip komplexity – stupeň souvislosti mezi jevy či mezi různými systémy Princip vývoje – různý vývojový stupeň různých celků (čím vyvinutější tím složitější – komplexnější) Princip vývoje – různý vývojový stupeň různých celků (čím vyvinutější tím složitější – komplexnější) Jsou spolu propojenyJsou spolu propojeny Princip řádovosti – hierarchické celky (čím vyšší hierarchický stupeň tím větší kvantitativní např. plošný rozsah) Princip řádovosti – hierarchické celky (čím vyšší hierarchický stupeň tím větší kvantitativní např. plošný rozsah) Obecně

9 Základní geografické principy Obecné principy

10 Princip prostorové diferenciace v geografii Studium rozmístění přírodních a sociálních jevů, jež jsou navzájem propojeny v regiony, na základě podobností a odlišností Studium rozmístění přírodních a sociálních jevů, jež jsou navzájem propojeny v regiony, na základě podobností a odlišností Rozčleňování výchozího rozmanitého systému do dílčích méně rozmanitých systémů, zároveň se zvyšuje konkretizace této diferenciace Rozčleňování výchozího rozmanitého systému do dílčích méně rozmanitých systémů, zároveň se zvyšuje konkretizace této diferenciace V geografii (komplexní diferenciaci) se uplatňuje především princip řádovosti V geografii (komplexní diferenciaci) se uplatňuje především princip řádovosti

11 Základní geografická metoda Zavádění systému do množství individuálních fakt a odhalování obecných spojitostí mezi individuálními jevy a procesy (nejvýznamnější a nejpotřebnější výsledek vědeckého poznání) Zavádění systému do množství individuálních fakt a odhalování obecných spojitostí mezi individuálními jevy a procesy (nejvýznamnější a nejpotřebnější výsledek vědeckého poznání) Proces výběru podstatného, společného a pravidelného v daném souboru jevů Proces výběru podstatného, společného a pravidelného v daném souboru jevů Podmínky: Podmínky: pravidelnost a opakovatelnost nějakého znaku u příslušného souboru individuálních předmětůpravidelnost a opakovatelnost nějakého znaku u příslušného souboru individuálních předmětů Podstatnost a relevantnost tohoto znakuPodstatnost a relevantnost tohoto znaku Generalizace


Stáhnout ppt "Základní principy geografického výzkumu. Postavení geografie v systému věd Geografie stojí na konci poznávacího procesu a tento proces do jisté míry sjednocuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google