Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : III. Dřevěné příčky – Horák

2 6.Dřevěné dělící stěny - příčky
Dřevěné dělící stěny se v minulosti používaly ve stavebnictví častěji. Současná moderní stavební technologie upouští od klasických dřevěných příček zhotovených z přírodního masivního dřeva a s výhodou využívá nových materiálů. Dřevěné příčky (stěny) můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří konstrukce, které nejsou součástí stavby, zhotovují se individuálně podle potřeby uživatele. Do druhé skupiny patří příčky přestavitelné – montované. Tyto příčky jsou součástí stavby, ale jejich osazení může být měnitelné podle potřeby. Je možné je přestavovat i během užívání stavby, a tak přizpůsobovat prostor novým požadavkům.

3 Dřevěné příčky plné Plné příčky oddělují sousední prostory zejména opticky. Používáme je tam, kde neklademe zvláštní požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci. Vytvářejí plochy větších rozměrů. Výhodní je tyto velké plochy účelně členit na menší části, které se konstrukčně řeší několika způsoby. Příklady konstrukčního řešení znázorňují obr. 128, 129 a 130 – viz následující strany.

4 Dřevěné příčky plné Obr. 128 Dřevěná plná příčka z masivního dřeva

5 Dřevěné příčky plné Obr. 129 Dřevěná rámová příčka s výplněmi

6 Dřevěné příčky plné Obr. 139
Dřevěná rámová příčka olepená oboustranně překližkou nebo vláknitou deskou

7 Dřevěné příčky rámové s výplněmi
Pro výrobu a montáž jsou uvedené příčky pracnější. Spotřeba přírodního dřeva je však podstatně nižší. Výplně se zhotovují z překližek, vláknitých desek, třískových desek (Smrekopol) a jiného materiálu.

8 Zasklené rámové příčky
Umožňují optické spojení a osvětlení prostoru, který oddělují. Používají se často v průmyslových a kancelářských prostorech, v nemocnicích, školách apod. Zasklené příčky rámové mohou sahat až k podlaze nebo do určité výšky nad podlahou jsou plné a potom pokračují zasklené.

9 Skládací příčky Jsou vhodné tam, kde potřebujeme dočasně rozdělit prostor na menší prostory, například v kulturních domech, klubovnách, v prostorech určených pro recepce, hostiny apod. Podle potřeby se montují skládací příčky plné nebo zasklené. Jsou výrobně i montážně náročnější. Skládací příčky vyžadují speciální horní, kolejnicové vedení a otočné čepové uložení křídel. Skládací křídla pro menší světlost místností mohou být zavěšena a dole po roztažení se pouze fixují do roviny pomocí zasouvacích kolíků. K tomuto účelu musí být v podlaze připevněny okované otvory. U příček v místnostech s velkou světlostí se používá i spodní vedení skládacích příčkových křídel. Montáž je individuální pole konstrukce.

10 Skládací příčky Skládá se z přesného osazení vrchního vedení, jeho vyvážení do roviny a následného postupného zavěšení křídel skládací příčky. Po zavěšení křídel nastavíme jejich polohu na výšku pomocí nastavitelných matic (součást vrchního posuvného kování). Zvláštní pozornost je třeba věnovat přesnosti okování. Aby byla zaručena správná funkce skládání jednotlivých křídel příčky, musíme dodržet přesnost a kolmost montáže kování a musíme dodržet důležitou podmínku – osa závěsného kování musí být přesně v ose dolního vodícího čepu (obr. 131 – viz následující strana). V opačném případě, když se nedodrží podmínka souososti při skládání křídel, může dojít ke vzpříčení dílců, případně se může závěs nebo čep mechanicky poškodit nebo vytrhnout.

11 Skládací příčky Obr. 131 Skládací stěny
a – složená křídla přesahují symetricky na obě strany od osy zárubně, b – přesahují pouze na jednu stranu, c – harmoniková příčky

12 Přemístitelné bytové příčky
Přechodem na větší rozpětí stropních panelů se vytvořily předpoklady pro možnost větší variability členění obytných prostorů. To vyžaduje nahradit dosavadní klasické příčky příčkami mobilními, které se dají snadno montovat, případně přemisťovat. Příčky musí mít lehkou a pevnou konstrukci, aby se daly přemisťovat. Příčky musí mít lehkou a pevnou konstrukci, aby se daly přemisťovat bez zdvíhacích zařízení. Dílce mohou mít různou šířku.Nejčastěji se používá šířka 30,60,90 a 120 cm. Nejběžnější tloušťka příček je 45, 60 a 70 mm.

13 Přemístitelné bytové příčky
Na výrobu příčkových dílců se s výhodou používají velkoplošné desky z aglomerovaných materiálů (TD, VD, překližky, kůrové, pilinové, pazdeřové desky a další materiály). Dílce mají odlehčenou rámovou nebo příhradovou konstrukci, která je vyplněna např. rohožemi z minerálních vláken, papírovými izolačními vložkami typu Izovel, dále výplněmi z izolačních vstřikovaných nebo řezaných lehkých pěnových materiálů (obr. 132 – viz následující strana).

14 Přemístitelné bytové příčky
Obr. 132 Přemístitelné příčky a – pohled na část stěny, b – panel s izolační vložkou, c – panel s izolační vložkou a betonovými kroužky, A – ocelový hřebík, B – U profil, C – rám, D – plášťovací deska, E – vložka, F – betonový kroužek, G – šroub, H – pryžová podložka, K – spojovací profil, L - lišta

15 Přemístitelné bytové příčky
Příčky se montují přímo na stavbě do předem připravených U profilů připevněných nastřelovacími hřebíky do panelů stavby. Po dokončení malířských prací a do dokončení podlah osazujeme díly příček. Upínání příček klíny a šrouby se nedoporučuje a není správné, protože stavba pracuje a mohou působit i vlhkostní vlivy, které mohou způsobit deformaci příček. Uložení v profilech s dostatečnými dilatačními mezerami zajistí, že se příčky nemohou deformovat (obr. 133 – viz následující strana).

16 Přemístitelné bytové příčky
Obr. 133 Složení přemístitelných příček a,b – křížové spojení tří příček, c – úhlové spojení tří příček

17 Přemístitelné bytové příčky
Přemístitelní bytové příčky se mohou zhotovovat i s dveřními otvory a to použitím dílců, ve kterých jsou osazeny dveře. Povrchová úprava přemístitelných příček je libovolná. S výhodou se používají příčky již povrchově dokončené např. zadýhované okrasnou dýhou a nalakované, dokončené barevnými nátěry, mohou se používat i panely zhotovené z omývatelných krytin a další.

18

19

20

21

22


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google