Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : 3.1 Charakteristika stavebně truhlářských výrobků

2 3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNĚ TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ
Stavebně truhlářská výroba je v porovnání s výrobou nábytku podstatně odlišná. Při uplatňování pokrokových forem výroby vyžaduje poměrně nákladná výrobní zařízení. V podmínkách individuální výroby všechny základní operace (zpracování materiálu a polotovaru pro výrobu zmíněných výrobků), probíhají na základních dřevařských strojích. Součástky nebo dílce se spojují do celků podobnými konstrukčními spoji jako při Výrobě nábytku; jsou doplněny o některé méně náročné a jednoduché konstrukční vazby. Výrobky stavebně truhlářské výroby se podstatně liší od nábytku, a to zejména tím, že jsou zpravidla vystaveny vnějším povětrnostním vlivům mechanickému opotřebení, velkým změnám teplot a mechanickému namáhání. Proto je třeba pro jednotlivé druhy výrobků zvolit vhodný materiál a používat správné konstrukce.

3 Dřevo, které bylo základním materiálem pro stavebně truhlářské výrobky, ustupuje kovu novým materiálům. Tyto materiály ovlivňují konstrukci výrobků. Řešení konstrukce dále ovlivňuje i místo použití výrobku, namáhání, rozměry, způsoby kování a zejména montáž. Způsoby spojování dřevěných součástek jsou shodné se spojováním součástek nábytkářského průmyslu, ale výrobky se odlišují rozměry, průřezy a použitím. Vyrábějí se v samostatných provozech jako celek nebo jako dílec (součástky) a po částečném opracování se osazují na stavbě. Dokončovací práce se uskutečňují mimo výrobní provoz. Po dokončení v provozu je stavebně truhlářský výrobek zabudován do stavby. Tvoří neoddělitelnou součást stavby, s jejíž konstrukcí je pevně spojen. Proto jsou stavebně truhlářské výrobky důležitými prvky vně, a vnitřní architektury budov, na kterou mají velký vliv, do této skupiny výrobků patří okna, dveře, schody, zabudovaný nábytek, bytová jádra, obložení stěn, obložení stropů, dělicí příčky a skříňové příčky.

4 3.1.1 Typizace a normalizace
Pro zprůmyslnění stavebnictví a rozvoj prefabrikace konstrukčních prvků a výrobků má velký význam typizace a normalizace. Typizace a normalizace stavebně truhlářských výrobků přispívá ke zkvalitnění typového projektování. Vytvářejí příznivé podmínky pro průmyslový charakter a zhromadnění výroby, a tím i pro omezování stavebních nákladů. Typizovány jsou především vhodné typy oken, dveří, zabudovaného nábytku, tedy jejich tvary, rozměry, materiál, konstrukce a vyhotovení, kování, povrchová úprava a montáž. Typizace vymezuje směr a rozsah normalizace výběrem nejvhodnějších typů a rozměrů pro bytovou občanskou a průmyslovou výstavbu. Výhody jsou dvojího druhu: Materiálové umožňují průmyslově vyrábět přířezy jednotlivých rozměrů. Výrobní umožňují opracování stejných dílců a součástek snadno mechanizovat do veškerých detailů; tím se zvyšuje ekonomičnost výroby. Normalizace má tyto výhody: Zjednodušuje různé typy výrobků, jejich rozměry, tvary, sou částky, konstrukci. Zvětšuje počet stejných dílců a umožňuje vzájemnou výměnu sou částek; tím poskytuje předpoklady pro hromadnou výrobu a zavádění progresivních-linek. Typizační činnost je v úzké spolupráci s výzkumem, vývojem a výrobou. Výsledky práce se neustále sledují a zavádějí do praxe.

5 3.1.2 Kreslení stavebně truhlářských výrobků
Při zpracovaní výkresové (technické) dokumentace stavebně truhlářských výrobků postupujeme jako u nábytkářských výrobků. Řídíme se normou ČSN Výkresy v dřevozpracujícím průmyslu. Norma předepisuj zásady kreslení a úprav technických výkresů(s normou jsme se seznámili v předcházejících ročnících). Technická dokumentace stavebně truhlářských výrobků se skládá z návrhových, výrobních, montážních a speciálních výkresů. Výrobní výkresy zobrazuji výrobek, popř. konstrukci tak podrobně, aby byly úplným podkladem pro výrobu. Výkresy obsahují rozměry, tvar, materiál, konstrukce, kovaní a dovolené výrobní toleranční hodnoty. Další částí je kusovník, který je nad popisovým polem (v prav části výkresu) na výkresu. Uvádějí se.zde všechny součástky, kování a pomocné materiály. Jestliže je výkres velmi složitý, kusovník se vypracovává zvlášť na předepsaném tiskopisu formou tabulky formátu A3. . Neoddělitelnou součástí technické dokumentace je technický popis - technické podmínky (TP). Výrobní výkresy některých stavebně truhlářských výrobků (obložení stěn, stropů, schody, dělicí stěny), jež se vyrábějí podle individuálního projektu, jsou vypracovány odlišně, ale v souladu s ČSN. Kreslí se na větších formátech, např. A2, a stavebně truhlářské výrobky (celky) se zobrazují v pohledu a detailech s legendou a doplňky. Příklady jsou uvedeny v posledním oddílu této kapitoly.


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google