Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : III. Dřevěné příčky

2 GÁNOVSKÝ 4. 1. Dřevěné dělící stěny a příčky 4. 1. 1
GÁNOVSKÝ 4.1 Dřevěné dělící stěny a příčky Stěny a příčky – obecné údaje Stavební průmysl vyrábí dostatečné množství stavebního materiálu na stavbu obytných budov, občanských a promyslových staveb. Při realizaci plánů se stavebnictví neobejde bez spolupráce s truhláři. Při současném stupni technického rozvoje se přírodní dřevo používá ještě na výrobu takových výrobků, kde je není možno nebo není žádoucí nahradit jiným stavebním materiálem, a proto se v této kapitole budeme zabývat dřevěnými dělícími stěnami – příčkami.

3 Stěny a příčky – obecné údaje
Dřevěné příčky můžeme rozdělit do dvou skupin : 1. Konstrukce dřevěných příček, které po dobudování na určitém místě tvoří součást stavby a které nelze znovu použít na jiném místě. Spotřeba dřeva je veliká, ale je vyvážena výhodami. Jde o příčky : z masívního dřeva, rámové oplášťované, rámové s nezasklenou výplní, skleněné rámové. 2. Konstrukce dřevěných příček, které je po dobudování možno znovu rozebrat a použít na jiném místě : Přemístitelné – montážní. Výroba těchto příček je ve formě panelů a souvisí se zprůmyslněním stavebnictví a s požadavkem na šetření dřeva, Skládací příčky, které mají kovovou kostru a potah (plášť) z usně nebo plastu.

4 4.1.2 Příčky z masivního dřeva
Konstrukce těchto příček je jednoduchá (obr. 30 – viz obrázek vedle). Výroba nevyžaduje speciální strojní zařízení. Prostory se rozdělují na menší celky tam, kde se nekladou zvláštní požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci. Při navrhování konstrukce je třeba brát ohled na technologické vlastnosti dřeva, zejména na vztah k vodě a k vlhkosti. Tyto příčky se zhotovují pouze výjimečně, protože na jejich výrobu se spotřebuje velké množství materiálu (řeziva).

5 Příčky z masivního dřeva
Obr. 30 Příčka z masivního dřeva a – nárys, b – půdorys, c – bokorys, 1 – strop, 2 – lavičník, 3 – krycí lišta, 4 – obložení, 5 - podlaha

6 Příčky z masivního dřeva
Dřevěné příčky se skládají z : nosné konstrukce, výplně z různého materiálu, obložení, vodorovného nebo svislého, popř. obložení pod různým úhlem, krycích lišt, kotvících prvků, lavičníků, šroubů a hmoždinek, nastřelovacích hřebíků. Příčky se montují na místě určení. Nosná konstrukce se spojuje čepováním a kolíky a zakotví se do podlahy, stěn a stropu. Kotvit¨je možné lavičníkem, šroubem a hmoždinkou nebo nastřelovacími hřeby. Z jedné strany nové části se přibije obložení z prken, podle potřeby svislé nebo vodorovné.

7 Příčky z masivního dřeva
Obložení spojujeme na polodrážky, péro a drážku nebo na vložené péro a drážku. Probíjí se hřebíky skrze péro, aby hlavičky hřebíků nebylo na lícové straně vidět. Po dokončení jedné strany se do prostoru mezi příčle a stojky vloží výplň (ale nemusí se vždy vkládat) a stejným způsobem se postupuje i z druhé strany. Nakonec se mezery mezi příčkou a obvodovými částmi prostoru zakryjí krycími lištami, které se přibijí do příčky, nebo do stěn.

8 4.1.3 Rámové příčky Konstrukce příčky (obr. 31 – viz obrázek na následující straně) je podobná jako u předcházejících typů s tím rozdílem, že místo obložení použijeme plášť z různých druhů konstrukčních desek, např. překližky, dřevovláknité desky, desky z pazdeří. Výhodou příčky je menší spotřeba řeziva, ale stoupají nároky na plošné konstrukční materiály. Změní se povrchová úprava. Transparentní nátěry nejsou nevyhnutelné, ale ztrácí se příjemný vzhled přírodního dřeva.

9 Rámové příčky Obr. 31 Rámová příčka a – nárys, b – půdorys c – bokorys
1 – plášť (konstrukční deska), 2 – krycí lišta, 3 – lepidlo, c – bokorys 1 – krycí lišta, 2 – plášť, 3 - spojka

10 4.1.4 Rámové příčky s nezasklenou výplní
Tyto příčky se používají tam, kde se nekladou nároky na jejich hladký povrch. Konstrukce je velmi náročná a pracná na výrobu (obr. 32 – viz obrázek na následující straně). Podobně jako u předcházející příčky není velká spotřeba masivního dřeva (řeziva). Obložení se nahrazuje výplní z různých konstrukčních desek, např. překližky, DVD, DTD. Konstrukce je podobná jako u předcházejících typů s tím rozdílem, že stojky a příčle (vlysy rámu) jsou vidět, a proto je třeba je opracovat a povrchově dokončit. Vlysy jsou navzájem spojování čepováním a výplň se osadí do drážky. Nepřesnosti – mezery mezi obvodovými částmi prostoru a příčkou – zakryjeme krycími lištami. Celá příčka se skládá z menších panelů, které se vyrábějí jako samostatné rámy a připevňují se do stěn, podlahy a stropu.

11 Rámové příčky s nezasklenou výplní
Obr. 32 Rámová příčka se zasklenou nebo nezasklenou výplní a – nárys, b – nezasklená výplň (půdorys); 1 – lavičník, 2 – PDP, DVD, DTD, SK c – nezasklená výplň (bokorys)

12 4.1.5 Zasklené rámové příčky
Příčky osvětlují prostor, který předělují, nebo opticky spojují dva a více předělených prostorů. Často se používají v průmyslových, kancelářských, školních a nemocničních budovách. Zasklené rámové příčky mohou sahat od podlahy až je stropu (obr. 33 – viz obrázek na další straně), nebo sahají pouze od poprsníku (přibližně 900 mm od podlahy) ke stropu (obr. 34 – viz obrázek na následující straně). Poprsník může být z klasických stavebních matriálů, nebo se dolní část příčky obkládá obložením připevněným na nosnou část rámové příčky (obvyklý způsob). Konstrukce je náročná a části příčky (vlysy) jsou spojeny čepováním. Sklo může být průhledné nebo neprůhledné, osazené do polodrážky a připevněné lištou.

13 Zasklené rámové příčky
Obr. 33 Rámová zasklená příčka od podlahy ke stropu a – půdorys : 1 – lavičník, b - bokorys

14 Zasklené rámové příčky
Obr. 34 Rámová zasklená příčky od poprsníku ke stropu a – půdorys : 1 – lavičník, b - bokorys

15 Zasklené rámové příčky
Konstrukce a výroba jsou jednodušší, jestliže sklo jako výplň připevníme lištami z obou stran. Všechny nedostatky, nepřesnosti stěn a příčky zakryjeme krycími lištami. Povrchová úprava může být různá, podle prostoru. Příčky mohou být s dveřním křídlem i bez dveřního křídla. Potom se konstrukce příčky přizpůsobuje možnosti osazení dveřního křídla tak, že stojky tvoří rámovou zárubeň a dveřní křídlo má podobnou rámovou konstrukci jako celá příčka a z výtvarné stránky tvoří jediný harmonický celek.

16 4. 1. 6. Příčky přemístitelné – montážní (obr
4.1.6 Příčky přemístitelné – montážní (obr. 35 – viz obrázek na následující straně) Současný trend kultury bydlení vyžaduje umožnit v bytě různé úpravy podle vkusu a nároků uživatele. Ke splnění těchto požadavků je třeba vytvořit takovou situaci, aby uživatel sám mohl dělící přemístitelnou příčkou rozdělit obytný prostor podle potřeby. Jestliže se podmínky změní a dosavadní stav nevyhovuje, může uživatel bytu z těch samých příček znovu uspořádat rozdělení bytu z těch samých příček znovu uspořádat rozdělení bytu podle nových požadavků.

17 Příčky přemístitelné – montážní
Obr. 35 Přemístitelná příčka a – nárys, b – půdorys, c - bokorys 1 – konstrukční deska, 2 – kotvící kovový profil, 3 – lepidlo, 4 – plášť, 5 – výplň,6 – izolace,

18 Příčky přemístitelné – montážní
Tímto typem příček je možno zefektivnit výrobu prefabrikátů příček, a zefektivnit i ekonomiku v rodině. Abychom to mohli uskutečnit, nahradíme klasické příčky novými příčkami, které musí být lehké, musí izolovat hluk a být pevné a manipulovatelné bez různých mechanizmů. Přemístitelnými příčkami je možno bytovou jednotku přizpůsobit individualitě rodiny nebo jiný velký prostor rozdělit na funkční samostatné menší celky (kanceláře, pracovní prostory,úřady). Přemístitelné příčky se montují až po dokončení podlah, povrchů stěn a stropů, zejména v občanských budovách. Montují se tak aby je bylo možno později snadno rozebrat a montovat na jiné místo.

19 Příčky přemístitelné – montážní
Skládají se z panelů (dílců) s různou šířkou a tloušťkou, přičemž délka (výška) se přizpůsobuje rozměrům místnosti, do které se navrhují. Rozměry vycházejí z materiálové skladby a konstrukce v závislosti na základním stavebním modulu. Šířka je 120, 90, 60 a 30 cm, tloušťka 7, 6 a 4,5 cm a výška přibližně 255 cm. Materiálem na výrobu jsou řeziva, konstrukční desky, zejména překližkové, pilinové, desky z pazdeří, vláknité, nábytkové krytiny, umakart. Konstrukce je rámová s výplní a pláštěm. Rám se zhotovuje obvykle z řeziva nebo třískové desky. Plášť tvoří z jedné i ze druhé strany velkoplošná konstrukční deska a k rámu se lepí lepidlem.

20 Příčky přemístitelné – montážní
Výplň může být různá, podle požadavků na tepelnou, zvukovou, popř. vlhkostní izolaci. Používají se různé lehčené materiály na bázi minerálních vláken, polyuretanů a klasických stavebních materiálů. Kromě hladkých panelů se vyrábějí i panely s dveřním křídlem nebo panely průchodné; v tom případě se konstrukce panelu řeší tak, že rám tvoří zárubeň, do které se osadí dveřní křídlo hladké zasklené.

21 4.1.6.1 Montáž přemístitelné příčky
Před montáží příčky se vyměří a vyznačí poloha příčky podle požadavků uživatele nebo podle výkresu. Na vyznačených místech na podlaze, stěnách a na stropě se nastřelovacími hřeby připevní kovové kotvící profily U. Do nich se vkládají panely (dílce) tak, že se panel vloží nejdříve do profilu drážky na stropě a potom do profilu drážky na podlaze. Všechny se vkládají tak, aby se první a poslední panel na šířku příčky vešel do profilu drážek na stěnách; potom se vloží panel předposlední. Vzniklé mezery mezi panely se upraví posouváním panelů na stejnou vzdálenost. Mezery se mohou vyplnit izolačním materiálem a přikryjí se kovovými profily, které se spojí spojovacími šrouby.

22 Montáž přemístitelné příčky
Kotvící profily na podlaze je možno překrýt dřevěnými krycími lištami nebo profily z PVC (podle druhu podlahy). Všechny kovové profily se dokončují po montáži nátěry. Dílce (panely) je možno povrchově dokončit tapetami, dýhováním, latexovým nátěrem nebo jinou povrchovou úpravou. Nakonec se osadí dveřní křídla a prahová prkénka. Mezery mezi panely a stropem a mezery mezi panely poskytují příčce stálost, protože případné změny rozměrů dílců způsobené vlhkosti se vyloučí a příčka se nedeformuje. Opačným způsobem postupujeme při demontáži (přemístění příčky). Pracujeme opatrně, abychom panely nepoškodili. Při znehodnocení kovových kotvících kotvicích profilů je nahrazujeme novými.

23 4.1.6.2 Spojování přemístitelných příček
Přemístitelné příčky rozdělují prostor na několik menších prostorů. Abychom mohli tyto příčky montovat, musíme je pospojovat nejen s okolní stavbou, ale také navzájem. K tomu slouží různé způsoby spojování a druhy příčkových panelů se rozšíří o typy s dveřmi nebo pouze s průchodným otvorem. Příčka s příčkou se spojují podobně jako příčka se stavbou.

24 Spojování přemístitelných příček
Používají se podobné profily na kotvení, které připevníme k panelům, podlaze a stropu. Jde o tyto možnosti spoje : Křížové spojení tří příček (obr. 36), Úhlové spojení dvou příček (obr. 37), Rohové spojení dvou příček (obr. 38). Samostatnou skupinu panelů tvoří panely s dveřmi. Do konstrukce panelů se zabuduje rámová nebo ocelová zárubeň. Panely se montují jako ostatní příčky (obr. 39).

25 Spojování přemístitelných příček
Obr. 36 Křížové spojení tří příček 1 – kotvící kovový profil

26 Spojování přemístitelných příček
Obr. 37 Úhlové spojení dvou příček 1 – kotvící kovový profil

27 Spojování přemístitelných příček
Obr. 38 Rohové spojení dvou příček 1 - svar

28 Spojování přemístitelných příček
Obr. 39 Panel s dveřmi (půdorys)

29

30

31


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google