Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REPORTING. Charakteristika reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 2  reporting je obvykle chápán jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REPORTING. Charakteristika reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 2  reporting je obvykle chápán jako."— Transkript prezentace:

1 REPORTING

2 Charakteristika reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 2  reporting je obvykle chápán jako relativně samostatná součást IS, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny uživatelů  reporting je tedy systém řízené zprávy  poskytuje komplexní informace o aktivitách podniků, o které se uživatelé zajímají  je součástí controllingu

3 Charakteristika reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 3  reporting lze členit z časového hlediska, z hlediska zaměření a prostředí  z časového hlediska na: Reporting retrospektivní reporting s orientací na budoucnost  z hlediska zaměření: Reporting dílčí Reporting souhrnný  z hlediska prostředí: Reporting hodnotící vnější prostředí Reporting hodnotící vnitřní prostředí Reporting kombinovaný

4 Jak se reporting zpracovává? Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 4  pro vytvoření reportingu musíme zjistit potřebné údaje, které můžeme zjistit pomocí vnitřního informačního systému (např. statistiky a účetnictví) nebo vnějšího (např. zákazníci, odbytové cesty)  výstupem je tedy předem obsahově koncipovaný formulář (šablona), do kterého se vkládají zpracované informace  reporting by se měl psát v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele – manažery nebo řídící úrovně

5 Jak se reporting zpracovává? Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 5  reporting se skládá ze tří složek zpracování, což je proces, zpracovatel a pravidla  proces – příprava souboru informací, které budeme zpracovávat a posléze dokumentovat Součástí přípravy je také určení forem a techniky zpracování  zpracovatel – zaměstnanec podniku, který má odpovědnost za zpracování sledované činnosti s využitím podkladových a výstupních informací (např. hlavní účetní nebo personalista)  pravidla – dodržení posloupnosti zpracování a předávání informací (tzv. tras) organizaci pro konečné vyhotovení reportingu

6 Charakteristika jednotlivých kroků při zpracování reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 6  sběr údajů – shromažďování údajů k předem stanovenému datu a jsou zpracovány pro potřeby jednotlivých částí reportingu  zpracování informací – snahou je zpracovat informace do uceleného obrazu hodnoceného procesu s pomocí stanovených strukturovaných formulářů  přenos informací – májí písemnou nebo elektronickou podobu a jsou určeny jen pro určité zaměstance  kvalitní úroveň – přispívá manažerům k aktuální informovanosti k danému procesu – je to tzv. uživatelská databanka

7 Komu tyto informace poskytuje? Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 7  abychom správně pochopili význam reportingu, musíme analyzovat potencionální uživatele zpráv a jejich požadavky  uživatele můžeme v podstatě dělit na interní uživatelé a externí adresáty  interní uživatelé jsou především vlastníci mající rozhodovací pravomoci a jsou odpovědni za výsledky podnikových činností  externí adresáti zaujímají široké spektrum kontrolních orgánů, zájmových skupin i jednotlivců

8 Jaké jsou úrovně řízení? Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 8 Zpracování reportingu Úroveň řízení OperačníTaktickáStrategická zdroj informací převážně interní interní a externí rozsah informací přesně definován a aktualizován podrobnost informací analytické informacekombinované informacesyntetické informace časové období operativní informace operativní informace s charakteristikou budoucího vývoje souhrnné informace (časové řady) s charakteristikou budoucího vývoje frekvence využití informací pravidelné, dané systémem zpracování reportingu typ informace převážně kvantitativní převážně kvantitativní s naznačeným vývojem převážně kvalitativní, vývojové, predikativní

9 Vztah reportingu a IS Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 9  při navrhování systému podnikového reportingu by se měly dodržovat tyto zásady: identifikovat uživatele zpráv a analyzovat jejich požadavky různorodost obsahu zpráv podle potřeb interních a externích uživatelů vhodná forma poskytovaných reportů jednotný design zpráv vhodný způsob distribuce zpráv, oddělení důvěrných informací od ostatních zpráv a jejich ochranu využívat zpětnou vazbu na adresáty a zjišťovat jejich připomínky a návrhy ke zlepšování reportingu

10 Literatura Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 10  Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. ISBN 978-80-213-1158-9  http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm, Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice. http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm


Stáhnout ppt "REPORTING. Charakteristika reportingu Zpracovali: Fatková Tereza, Komínková Zuzana a Severová Petra, VSRR - 4.kruh 2  reporting je obvykle chápán jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google