Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod pro vkládání výsledků vědy a výzkumu do IS.MUNI Mgr. Michal Petr Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU Platné pro rok 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod pro vkládání výsledků vědy a výzkumu do IS.MUNI Mgr. Michal Petr Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU Platné pro rok 2011."— Transkript prezentace:

1 Návod pro vkládání výsledků vědy a výzkumu do IS.MUNI Mgr. Michal Petr Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU Platné pro rok 2011

2 Referent pro vědu a výzkum - - Referent pro vědu a výzkum nevkládá přímo do RIV, nýbrž zadává výsledky do ISu dle platné metodiky pro RIV a připravuje tak podklady pro překlopení do RIV, které se děje jedenkrát ročně pro celou univerzitu - - Výsledky, které nejsou určeny pro přenos do RIV si nadále vkládá autor sám! - - Kdy se obracet na referenta: - - Když chci vložit výsledek a mít jistotu, že bude uplatněn správně - - Když jsem vložil výsledek a potřebuji zkontrolovat správnost vyplnění - - S jakýmkoli dotazem ohledně RIV a zadávání výsledků :) - - Co potřebuje referent od tvůrce výsledku: - - Včasné poslání uplatněného (nikoli ještě v tisku!) výsledku k vložení v digitalizovaném formátu (.pdf,.doc). Referent k úspěšnému zapsání potřebuje znát klíčová slova, anotaci a název výsledku v angličtině. - - Označení, kdo je garant výsledku a kdo jsou domácí autoři (tzn. podíleli se na výsledku jako zaměstnanci LF)

3 Důležité pojmy a zásady RIV – Rejstřík Informací o Výsledcích IS není RIV. Vkládání do ISu probíhá průběžně, vložení do RIVu probíhá dávkově jednou ročně za celou univerzitu, příkladně k 1. 5. 2011 za rok 2010. Bodový systém LF MU – přerozdělování prostředků za tvůrčí činnost na jednotlivá pracoviště Projekty a záměry, u kterých nefiguruje předkladatel výsledku (zde fakulta) jako řešitel, nebo spoluřešitel, se neuvádějí. Rovněž neuvádějte jako domácí ty autory, kteří se na výsledku nepodíleli s prokazatelným smluvním vztahem k předkladateli (zde fakultě).

4 Druhy výsledků a nejčastější omyly I. – odborný článek (typ J) Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci), ani kdyby byl zveřejněn v impaktovaném časopise. Článek v odborném periodiku musí mít minimálně 2 strany. Články v odborném periodiku (časopise) se člení na: Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters. Jneimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH nebo SCOPUS. Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz)www.vyzkum.cz Jiné články, než tyto, nejsou v RIV hodnoceny!

5 Druhy výsledků a nejčastější omyly II. – odborné knihy (typ B) a kapitoly v odborné knize (typ C) Kniha (B) je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu. Druh výsledku B zvolíme, jestliže se jeho domácí tvůrci podíleli na všech nebo na většině kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (C) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv. Druh výsledku C zvolíme, jestliže jeho domácí tvůrci zpracovali jen jednu nebo omezený počet kapitol a jsou u těchto jednotlivých kapitol uvedeni jako autoři. Upřesnění pro účely hodnocení: Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.

6 Druhy výsledků a nejčastější omyly III. – článek ve sborníku (typ D) Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště). Upřesnění pro účely hodnocení: Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.

7 Druhy výsledků a nejčastější omyly IV. – Ostatní (typ O) - - Jedná se o takové výsledky, které nesplňují kritéria pro hodnocené přesně definované druhy výsledků, a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru. - - V případě LF se nejčastěji jednalo o konferenční abstrakta, postery, apod. - - Výsledky typu „O“ nejsou dle metodiky RIV bodově hodnoceny!

8 Tabulka RVV pro bodový systém hodnocení vybraných výsledků


Stáhnout ppt "Návod pro vkládání výsledků vědy a výzkumu do IS.MUNI Mgr. Michal Petr Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU Platné pro rok 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google