Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SBĚR PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT 1. LF UK A VFN V ROCE 2012 Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SBĚR PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT 1. LF UK A VFN V ROCE 2012 Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012."— Transkript prezentace:

1 SBĚR PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT 1. LF UK A VFN V ROCE 2012 Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012

2 Publikace za rok 2011  Termíny  záznamy pro RIV do 28. 2. 2012  ostatní záznamy do 11. 3. 2012  Neúplné záznamy – opravte a uložte jako Aktivní

3 K čemu záznamy slouží  Evidence publikačních aktivit pracovníků 1. LF UK a VFN  Předání záznamů do databáze Univerzity Karlovydatabáze Univerzity Karlovy  Hodnocení pracovišť 1. LF UK a VFN  Výroční zpráva  Předání záznamů do RIV

4 Aplikace pro evidenci publikačních aktivit  http://bibliografie.lf1.cuni.cz http://bibliografie.lf1.cuni.cz  pozor na duplicity (co už bylo vyplněno někým jiným, nevyplňujte)  to, co vyšlo předběžně online a tiskem teprve vyjde – NEZADÁVEJTE  využijte záznamy exportované z WoS (návod na stránkách ÚVI)stránkách ÚVI

5 Autoři  mohou být „domácí“ nebo „cizí“ – pro jejich přidání použijte příslušné tlačítko (domácí vyberte ze seznamu, cizí vyplňte ručně)  uvádějte všechny, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeni v publikaci  !!! „domácí“ může být pouze ten, kdo má v publikaci uvedeno jako pracoviště 1. LF UK / VFN (jinak jej uveďte jako „CIZÍHO“)  i autoři z jiného pracoviště 1. LF UK / VFN mohou být „domácí“ – vyplňujte záznam vždy podle publikace!  GARANT – 1 z autorů určený tvůrčím kolektivem (korespondující autor, příjemce grantu…), zodpovídá za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli

6 Vybírejte ze seznamů v aplikaci:  domácí autory  časopisy narazíte-li na chybu nebo někdo / něco chybí, upozorněte nás  kódy projektů a výzkumných záměrů máte-li kód, který nelze vyplnit z číselníku - napište jej do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“ a nad tímto polem zadejte ANO v poli „Projekty nesledované RIV“.

7 Záznamy pro RIV Do RIV odevzdáme ty ze záznamů, u kterých uvedete „Ano“ v poli „Eportovat do národní databáze publikací RIV“  při zadávání záznamu toto pole vyplňte zodpovědně  co do RIV nepatří, poslat tam nesmíme  BODY v RIV => peníze  za nepravdivé nebo nevyhovující údaje => SANKCE

8 Co je RIV? RIV = součást Informačního systému výzkumu a vývoje (www.isvav.cz)www.isvav.cz  Důležité součásti ISVaV : RIV – Rejstřík informací o výsledcích CEZ – Centrální evidence výzkumných záměrů CEP - Centrální evidence projektů RIV CEZ CEP  Jak byly dříve odevzdané záznamy hodnoceny, najdete zde: www.isvav.cz/h11 - hodnocení 2006-2010 www.isvav.cz/h10 - hodnocení 2005-2009 www.isvav.cz/h09 - hodnocení 2004-2008 www.isvav.cz/h11 www.isvav.cz/h10 www.isvav.cz/h09

9 RIV – co můžeme odevzdat (1) Jaké výsledky?  původní výsledky výzkumu a vývoje  domácí autoři měli v době vzniku výsledku pracovněprávní vztah k 1. LF UK / VFN  tento pracovněprávní vztah se vztahoval k výzkumu, na jehož základě výsledek vznikl  jde o již uplatněný výsledek

10 RIV – co můžeme odevzdat (2) S jakým financováním?  Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.  výzkumné záměry (CEZ) – uveďte kód výzkumného záměru z číselníku  projekty (CEP) – uveďte kód projektu z číselníku  institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace – uveďte ANO u tohoto typu financování  specifický výzkum na vysokých školách – uveďte ANO u tohoto typu financování a napište kód do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“

11 RIV – co můžeme odevzdat (3) S jakým jiným financováním?  Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. – uveďte ANO u příslušného typu financování  operační programy (které nejsou v CEP)  rámcové programy EK (které nejsou v CEP)  jiné veřejné zdroje  neveřejné zdroje

12 RIV „ANO“, když… ČLÁNEK:  prezentuje původní výsledky výzkumu  je zveřejněný ve vědeckém recenzovaném časopise s přiděleným ISSN  nikoli abstrakty, články informativního charakteru, ediční materiály…

13 RIV „ANO“, když… KNIHA:  prezentuje původní výsledky výzkumu  je neperiodická odborná publikace, recenzovaná, má souhrn v cizím jazyce  má ISBN a je registrovaná v Národní knihovně ČR  má minimálně 50 stran bez příloh  není to učebnice, sborník, překlad, dizertace…  jde o 1. vydání

14 RIV „ANO“, když… KAPITOLA:  stejné podmínky jako kniha  odevzdává se, když kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv  do RIV se nesmí poslat kniha jako celek a zároveň kapitoly z ní

15 RIV „ANO“, když… ČLÁNEK (STAŤ) VE SBORNÍKU:  prezentuje původní výsledky výzkumu  vyšel v recenzovaném sborníku s ISBN, vydaném u příležitosti konference, semináře  nikoli abstrakty! (v RIV budou hodnoceny jen ty články ve sbornících, které jsou indexovány ve WoS a mají minimálně 2 strany, ale poslat se tam mohou všechny, které splňují definici)

16 RIV a další typy dokumentů  Patenty (ne patentové přihlášky!)  Aplikované výsledky  Ostatní výsledky  blíže viz Druhy výsledků v IS VaVaI = http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?ids ekce=29415 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?ids ekce=29415

17 RIV – další podmínky pro zisk bodů  správné oborové zařazení (číselník RIV)  smysluplná anotace (64-2000 znaků, delší než název)  anglická klíčová slova oddělená středníky  pokud existují, musí být vyplněny tyto údaje: - odkaz na plný text - DOI - UT WOS

18 Odkaz a DOI – nově požadované údaje  Do pole „Elektronická adresa (URL), na které je dokument dostupný” uveďte odkaz na plný text dokumentu, nejlépe pomocí DOI  DOI (Digital Object Identifier) = jedinečný identifikátor elektronických dokumentů (naleznete jej např. v záznamu ve Web of Science nebo přímo v článku)  odkaz pomocí DOI „http://dx.doi.org/xxx“ kde xxx = DOIhttp://dx.doi.org/ Příklad: Článek má DOI: 10.3892/ijo_00000788 URL adresa = http://dx.doi.org/10.3892/ijo_00000788http://dx.doi.org/10.3892/ijo_00000788

19 Ukázka, jak vyplnit odkaz a DOI Odkaz pomocí DOI DOI

20 UT WOS  dříve UT ISI  jedinečný identifikátor záznamu ve WoS  15 čísel  ve Web of Science nyní jako Accession Number a naleznete jej přímo u záznamuWeb of Science

21 Ukázka UT WOS v záznamu ve Web of Science

22 Kontakt a odkazy  Kontakt: jana.patockova2@lf1.cuni.cz jana.patockova2@lf1.cuni.cz 22496 5618  Informace ke sběru: http://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost http://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost  Užitečné dokumenty: http://uvi.lf1.cuni.cz/pomucky-odkazy http://uvi.lf1.cuni.cz/pomucky-odkazy


Stáhnout ppt "SBĚR PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT 1. LF UK A VFN V ROCE 2012 Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google